SCP-196
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-196

Klasa podmiotu: Euclid/Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-196 nie może zostać uświadomiony o przyczynie jego zabezpieczenia. Obiekt jest przechowywany w dwupokojowej celi w Ośrodku 17. Cela ta wyposażona jest w obiekty, których obecności zażąda SCP-196, przy czym nie mogą one posiadać oczywistych właściwości śmiercionośnych ani naruszać żadnych zasad procedur SCP. Obiekt mieszka wraz z przynajmniej jednym członkiem personelu ochrony placówki o upoważnieniu poziomu 2, który musi być uzbrojony wyłącznie w środki nieśmiercionośne. Obiekt ma prawo do swobodnego poruszania się po placówce, jeżeli towarzyszyć będzie mu przynajmniej jeden członek personelu ochronnego placówki. Prosimy odnotować, iż wszyscy pracownicy o upoważnieniu poniżej poziomu 3. zostali poinformowani, iż obiekt przynależy do kategorii Bezpieczne. SCP-196 wyraził zgodę na noszenie obrączki u kostki, umożliwiającej śledzenie satelitarne. Podmiot został poinformowany, iż usunięcie owej obrączki skutkować będzie jego śmiercią, co nie jest prawdą. SCP-196 nie wykazuje żadnych nadzwyczajnych zdolności fizycznych, wobec czego prawdopodobieństwo jego ucieczki jest nikłe.

Opis: SCP-196 wygląda jak Afroamerykanin w średnim wieku, o wzroście poniżej dwóch metrów. Obiekt twierdzi, że znajduje się w wieku czterdziestu-siedmiu lat. Osobnik ma czarne włosy i brązowe oczy. Brak anormalnych właściwości fizycznych. Obiektu dotyczą wszystkie podstawowe potrzeby normalnego człowieka. Testy wykazały, iż jego IQ wynosi 109, przez co mieści się w normie. Analiza psychologiczna osobnika ujawniła, że cierpi on z powodu zinstytucjonalizowania i syndromu sztokholmskiego w związku z personelem ochronnym Fundacji. SCP-196 nie charakteryzują anomalie typu Euclid ani żadne inne.

Notatka: Przeprowadziłem na nim masę testów i wychodzi na to, że gość jest normalny. — Dr ███████

Dodatek 196-01: Pracownicy z upoważnieniem poziomu 4. powinni zapoznać się z dokumentem #196-01, w celu zasięgnięcia informacji o pochodzeniu SCP-196 i następującej z tego powodu klasyfikacji do klasy Keter.


== WYMAGANE UPOWAŻNIENIE POZIOMU 4. ==

Zweryfikowano Upoważnieni: Udzielono Dostępu

Dodatek 196-01: dokument #196-01

SCP-196 pojawił się o godzinie ██:██:██, dnia ██.██.200█, na Terenie ██. SCP-196 twierdzi, że został zatrudniony w █████ roku 201█, w czasie standardowego procesu rekrutacji do Klasy D, w celu przeprowadzenia testów na SCP-███. Obiekt twierdzi również, że jego młodsza wersja aktualnie żyje w innej lokalizacji, w ██████████, w ████████. Identyfikacja genetyczna potwierdza, że SCP-196 spotkał personel ochronny Fundacji w przeszłości, podczas incydentu na Terenie 17 z dnia ██.██.196█. W czasie tego incydentu SCP-196 był znacznie starszy i został zabity przez personel ochronny SCP podczas próby włamania się do placówki. SCP-196 był w tym czasie znany Fundacji jedynie jako pojedynczy, ludzki zamachowiec; jednakże znaleziono przy nim SCP-███ i kilka doczesnych sztuk broni.

Podczas gdy takie wydarzenie klasy Euclid prowadziłoby zwyczajnie do terminacji jednostki celem zapobieżenia katastroficznemu paradoksowi, przyszła wersja SCP-196 jest już martwa. Oznacza to, iż dopuszczenie obiektu do śmierci mogłoby wywołać katastroficzny paradoks uszkadzający lub niszczący właściwą nam ciągłość czasową. SCP-196 musi być żywy, dopóki nie zdecyduje się i nie uda mu się uciec, i w pewien sposób wrócić w czasie, aby doświadczyć swojej śmierci podczas niesienia SCP-███.

W związku z możliwością wystąpienia paradoksu, SCP-196 musi być trzymany z dala od swojej młodszej wersji w ██████████, ████████. Ponadto ukryty zespół obserwujący musi być na stałe przydzielony do młodszej wersji SCP-196, aby chronić jej życie. Jest to jedyna sytuacja, kiedy owa formacja powinna zainterweniować. Niepowodzenie w pozwoleniu tej linii czasowej na naturalne rozwinięcie się może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia właściwej nam ciągłości czasowej. Z racji tych powodów, SCP-196, pomimo swojej zwyczajności, został zaklasyfikowany jako obiekt klasy Euclid/Keter i znajduje się pod ciągłą obserwacją.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported