SCP-1969
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1969

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z powodu nieruchomej natury SCP-1969, jest ono zlokalizowane w strefie odzyskania (nazwanej Ośrodek 1969). Główna jednostka przechowawcza jest wydrążoną stalowa kula (o grubości 1 cm), zawierająca wiele tłoków elektrycznych o małej mocy. Te tłoki są kontrolowane przez komputer oddalony 1.2 metry na podłodze dodatkowej jednostki przechowawczej, pozwalając im tłoczyć się w kontrolowany sposób by trzymać SCP-1969 zawsze w stanie Lambda. Stalowa kula ma średnice 56 cm i jest przyczepiona do dachu dodatkowej jednostki przechowawczej.

Główna jednostka przechowawcza jest otoczona betonowym pokojem o wymiarach 15m x 15 m x 3.5m , desygnowanym jako dodatkowa jednostka przechowawcza. 50 małych nadajników jest przyczepionych do ścian, przekazując stałą wiadomość do jednego z czterech odbiorników poza ośrodkowych, albo do dwóch z ośmiu odbiorników ośrodkowych. W wypadku zaprzestania pracy przez więcej niż dwa transmitery, MFO Alfa-9 ("Party Poopers") zabezpieczą trzeciorzędną jednostkę przechowawczą i podają amnestyki oraz środki uspokajające1 do miejscowych jeżeli jest to konieczne.

Trzeciorzędna jednostka przechowawcza jest w dużej mierze kopią konfiguracji nadajników/odbiorników w dodatkowej jednostce przechowawczej. Ta jednostka zawiera 1500 nadajników i osiem odbiorników rozproszonych naokoło dwudziestu metrów kwadratowych, obejmujących całość Ośrodka 1969. Służy jako druga metoda monitorowania Strefy Sayaw kiedy SCP-1969 jest w stanie Alfa. Wzdłuż krawędzi Ośrodka 1969 jest 20 placówek dla strażników (trzech strażników na jedną placówkę). Ostatnia placówka zawiera personel badawczy i administracyjny Ośrodka 1969, w którym jest obecnie zakwaterowanych trzydzieści pięć osób w czasie pisania (██.██.201█). Transport naziemny i powietrzny jest dostępny dla każdej placówki żeby zapewnić natychmiastową ewakuację w wypadku gdyby SCP-1969 weszło w kontynuowany stan Alfa.

Jeżeli SCP-1969 pozostanie w stanie Alfa na dłużej niż 40 sekund, personel ośrodka musi ostrzec Dyrektora Ośrodka Nelson albo Asystenta Dyrektora Jacksona.

Opis: SCP-1969 jest kulą disco wykonaną przez nieznanego producenta. Jego średnica wynosi 50.8 cm (20 cali), oraz posiada hak na górnej części w celu możliwości wiszenia z sufitu. Kula składa się z ████ niepołączonych ze sobą, małych (w przybliżeniu 5mm x 5mm) lustrzanych powierzchni. Pomimo braku źródła zasilania, elektromagnetyczne fale pulsują od każdej oddzielnej ściany SCP-1969. Jednakże, twarze SCP-1969 nie promieniują stale na tej samej długości fal i losowo zmienia się na jakiekolwiek pomiędzy 0.██ sekund i blisko do dwóch minut.2. Zakres tych fal jest rozłożonym po całym elektromagnetycznym spektrum3, chociaż długość fal w albo bliskiej spektrum widzialnej dla człowieka są bardziej prawdopodobne do utrzymywania się na bardzo długi albo krótkich długości fal, które szybko się zmieniają. Prowadzi to do klasycznego efektu kuli disco, z wielokolorowymi światłami świecące z lustrzanej kręcącej się kuli.

Światło emanujące z SCP-1969 prześwituje albo penetruje materiały normalnie nie przejrzyste4.
Pomimo tego, wszystkie elektromagnetyczne fale wydają się obijać normalnie, ale paradoksalnie wydają się penetrować też materiały bez obniżania intensywności. Jednakże, obszar w którym ten efekt się odbywa jest ograniczone do przestrzeni elipsoidalnej skupiony wokół SCP-1969, znany jako Strefa Sayawa. Ten obszar rozszerza się horyzontalnie o wiele szybciej niż wertykalnie.

SCP-1969 ma trzy stany istnienia, dalej zwane jako Alfa, Beta, i Lambda. Stan Alfa jest bardzo niebezpieczny. Podczas stanu Alfa, Strefa Sayawa rozszerza się. Stany Alfa są wywoływane i kontynuowane przez duży ruch fizyczny w Strefie Sayawa5. Jednak, ten ruch nie musi być rozpoczęty sztucznie, pozwalając przyczynom naturalnym rozpocząć Stan Alfa w SCP-1969. W tym czasie, SCP-1969 kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara względem sufitu ze zmienną prędkością.

Prędkość rozprzestrzeniania się Strefy Sayawa jest zmienna. Po około ██ sekundach, ruch kumulatywny w środku Strefy Sayawa zmniejsza się do ██%, wrażliwość Strefy Sayawa na kinetyczną energie dostosowuje się by pozwolić na zastosowanie mniejszej liczby dżuli, żeby rozpocząć Stan Alfa. W pewnym momencie, nawet małe, niekontrolowane ruchy tektoniczne są w stanie by wprowadzić SCP-1969 w stan Alfa. Matematyczne pomiary i spekulacje odnoszące się do Stanów Alfa są zlokalizowane w Dokumencie 1969-Alfa-01. Na szczęście, wrażliwość Strefy Sayawa podczas Stanów Alfa obniża się, pozwalając by wszedł w Stan Beta.

Stany Beta występują po Stanach Alfa. Jak jej czułość na energię kinetyczną zmniejsza się, Strefa Sayawa spowalnia swoje rozprzestrzenianie z powodu względnego braku nowego ruchu. Jeżeli wartość ruchu w Strefie Sayawa zmniejsza się wystarczająco, Strefa zacznie się kurczyć, zaczynając Stan Beta. Podczas tego stanu, SCP-1969 kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara względem sufitu przy różnych prędkościach.

Jeżeli wystarczająco dużo dżuli byłoby wytworzone w Strefie Sayawa, mogłaby się rozrosnąć by przykryć całą Ziemię (teoretyczne wydarzenie nazwane jako scenariusz Ennui). Dr ██████ spekuluje że jeżeli Strefa Sayawa miałaby dotrzeć do miasta [USUNIĘTO], scenariusz Ennui byłby nieunikniony, ponieważ nie ma żadnego sposobu dostępnego dla Fundacji, który mógłby zatrzymać jego rozprzestrzenianie. Scenariusz Ennui wpłynąłby na całe światło wchodzące do ziemskiej atmosfery, ostatecznie zabijając 99% wszystkich organicznych form życia od choroby popromiennej, i powodując mnogość innych problemów.

Strefa Sayaw znacznie się zmniejsza podczas stanu Beta, przed powróceniem do stanu Alfa lub Lambda. Stan Lambda stanowi niezmienną fluktuacje pomiędzy stanami Alfa i Beta, do takiego efektu, że rozmiar Strefy Sayaw znacznie się zmniejsza.

Dodatek: Następująca notatka została znaleziona niedaleko SCP-1969 podczas odzyskania. Większość prawej górnej części została spalona podczas Incydentu 1969-A, przed zebraniem Fundacyjnych zasobów. Dokument wydaje się być paragonem. Część logo Marshall, Carter, and Dark jest lekko narysowana w tle notatki.

Ku[DANE UTRACONO]
Wartość A[DANE UTRACONO]
Lokacja aukcji: Mia[DANE UTRACONO]
Przypis: Z powodu tego że ten przedmiot nie był przetestowany przez MC&D, zaczynamy aukcję od [DANE UTRACONO]
Opis przedmiotu: Kula disco, o wymiarze 20 cali w średnicy. Aktywnie szuka imprez do obsługi. Kiedy impreza się kończy, zatrzymuje się. Nie potrzebuje źródła zasilania. Działa bezterminowo.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported