SCP-197
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-197

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-197 jest utrzymywany w miejscu pozyskania przez lokalny zespół badawczy Beta-5 "Zielone kciuki." Rośliny nie mogą zostać usunięte z SCP-197 bez zgody rośliny, Dr. Kingsley i właściwej dokumentacji. Rośliny, które zostały usunięte z SCP-197 muszą być monitorowane i w razie potrzeby zwrócone.

W celu zachowania tajności SCP-197 został oczyszczony i porzucony. We współpracy z lokalnymi władzami miasta budynek, wraz z wieloma pobliskimi konstrukcjami, został uznany za opuszczony. Miejscowa ochrona musi cotygodniowo sprawdzać teren i fizycznie usuwać wszelką materię roślinną. Użycie ognia jest niezalecane, dopóki nie jest to niezbędne do ułatwienia całkowitego usunięcia roślinności znalezionej wewnątrz SCP-197. Herbicydy mają być comiesięcznie aplikowane w celu zniechęcenia przyszłych prób wzrostu.

Opis: SCP-197 to szkółka i szklarnia zlokalizowana w ████ █ █████████, ████████, ██. Obecnie placówka jest opuszczona, chociaż poprzednie procedury przechowawcze miały utrzymać lokalizację jako aktywną szkółkę. Większość anomalnych właściwości SCP-197 ma miejsce wewnątrz szklanej struktury szklarni, mimo, że badania przeprowadzone w czasie opuszczenia placówki sugerują, iż SCP-197 posiada szeroki wpływ współczulny na otaczający teren, który wykazał proces degradacji równy poziomowi samego SCP-197.

Organizmy z królestwa roślin które rosną w lub zostaną przeniesione do szklarni zyskują dodatkowe cechy, w tym samoświadomość, świadomość sensoryczną, rozumność i zdolność lingwistyczną i ruchową, pomimo braku układu nerwowego, mózgu, organów sensorycznych, strun głosowych czy tkanki mięśniowej.

Organizmy również będą zwykle rosnąć w przyspieszonym tempie i z przedłużonym okresem życia. Kasztanowce, które owocują jedynie w nocy bądź w krótkim okresie czasu, będą trwać w stałym okresie rozkwitu podczas pobytu w SCP-197. Organizmy usunięte z SCP-197 przestają wykazywać anomalne właściwości, lecz zachowują swoją twardość i ogólne zdrowie.

Organizmy, które utracą swoją świadomość po usunięciu z SCP-197 odzyskają ją bez zmian w osobowości przy ponownym wystawieniu na anomalię. Poza kilkoma wyjątkami organizmy te zdawały się nie oceniać wysoko swojej świadomości i często były chętne do opuszczenia SCP-197, pomimo braku możliwości doświadczenia świata zewnętrznego w dowolnie większy sposób, niż typowy przedstawiciel ich gatunku.

Wszystkie organizmy ożywione przez SCP-197 wykazują pozytywne cechy osobowości i sympatię do personelu Fundacji i innych form życia, nawet roślin mięsożernych wprowadzonych w ramach Eksperymentu 197-63 "Seymour." Służba SCP-197 zwykle jest używana zarówno jako nagroda, jak i terapia dla agentów i naukowców, którzy zakończyli stresujący przydział bądź doświadczyli traumatyzującego wydarzenia, jako, że interakcje z ożywionymi organizmami były niemal zawsze opisywane jako odprężające.

Pod przewodnictwem byłego Dr. Kingsley'a testy nad SCP-197 zawierały dystrybucję organizmów uprawionych wewnątrz SCP-197 do powszechnej społeczności. Pozytywny wpływ SCP-197 na biedne społeczności miejskie został odnotowany natychmiast, zarówno w zmniejszonej liczbie przestępstw jak i zwiększeniu przeciętnego standardu życia; wpływ ten zanikał po wycofaniu SCP-197. Teoria Dr. Kingsley'a brzmiała, iż był to rezultat tworzenia cyklu odżywczej symbiozy pomiędzy społecznością a życiem roślinnym przez SCP-197.

Dodatek: Testy i utrzymanie SCP-197 zostały wstrzymane po incydencie 197-a644. Zdekapitowane ciało Dahili Kingsley zostało znalezione wewnątrz szklarni, jej odcięta głowa ułożona w pustej doniczce trzymanej przez bluszcz, który był obecny w palcówce od czasu odkrycia. Dahil była córką naukowca prowadzącego Dr. Kingsley'a i wyszkoloną botanistką, która w momencie śmierci znajdowała się sama wewnątrz SCP-197. Był to pierwszy przypadek jakiejkolwiek agresji ze strony organizmów wyhodowanych w SCP-197. Bluszcz odpowiedzialny za morderstwo porównał swoje działanie do zrywania pięknego kwiatu i nie okazał skruchy, lecz mimo to przedstawił zmartwienie nad reakcją i samopoczuciem Dr. Kingsley'a. Wszystkie organizmy wydane z SCP-197 zostały odzyskane i zlikwidowane, a te wewnątrz SCP-197 zostały zlikwidowane po usunięciu z placówki; z wyjątkiem bluszczu [USUNIĘTO].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported