SCP-198
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-198

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-198 przechowywany jest w pokoju bezpieczeństwa Ośrodka ██ z uzbrojonymi strażnikami na zewnątrz mającymi zapobiec nieautoryzowanemu wtargnięciu. SCP-198 należy umieścić pod całodobowym monitoringiem i zabezpieczyć w zamkniętej skrytce w pokoju, do którego dostęp mają tylko członkowie personelu z Poziomem 3 i wyżej. Pod żadnym pozorem żadna osoba z personelu Fundacji nie może wziąć do ręki SCP-198. Wszelkie czynności tego wymagające muszą być przeprowadzane przez robotyczne ramię lub członka personelu Klasy D.

W świetle Incydentów 198-A i 198-B Klasa podmiotu została zmieniona na Euclid i ustalono Protokół Przechowawczy 198. Skrytka SCP-198 musi znajdować się teraz na mechanicznej skali, z dołączonym alarmem wyposażonym w zapasowe źródło zasilania. Jakiekolwiek zmiany w wadzę, należy traktować jako przełamanie zabezpieczeń i w związku z tym wprowadzić w życie Protokół Przechowawczy 198 opisany poniżej.

Opis: SCP-198 przybierał różne formy, odkąd został zabezpieczony przez Fundacje w 19██. Od tego czasu zaobserwowano formy takie jak styropianowy kubek, butelka piwa marki █████████, aluminiowe puszki napojów gazowanych marki ██████ i ████-████, duży szklany kieliszek z napisem " Jedna Tequila, Dwie Tequile, Trzy Tequile, Podłoga", plastikowa butelka wody z zerwaną etykietą czy [USUNIETO]. Niezależnie od formy, obiekt zawsze zawiera napój, który taki pojemnik przypuszczalnie powinien zawierać.

Obecnie SCP-198 posiada formę zwyczajnego kubka z białej porcelany z pionowymi paskami na zewnątrz. W obecnej formie nie posiada on żadnych oznaczeń firmowych ani innych cech szczególnych. Obiekt opierał się jak dotąd wszystkim próbom zniszczenia czy pobierania próbek do analizy. Kiedy nie jest aktywny SCP-198 może pomieścić spodziewane 240 mL (8 fl oz) płynu, który inny standardowy kubek byłby w stanie pomieścić.

Anomalne właściwości SCP-198 zamanifestują się, kiedy człowiek chwyci i przytrzyma kubek. Po około 2 - 5 sekundach od chwycenia obiektu ten w nieznany i bolesny sposób połączy się z ręką/rękami testera. Testerzy opisywali ból jako "parzący" lub "palący" jednak obserwacja czy urządzenia do tego przeznaczone nie są w stanie wykryć żadnej temperatury. Użycie rękawic i innych barier nie zapobiega efektowi tak długo, jak tester jest w stanie trzymać SCP-198. Dokładniejsze badania wykazały, że połączenie zachodzi na poziomie molekularnym i obcuje aż do śmierci testera. Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono żądnego sposobu na odseparowanie ręki testera od obiektu, wliczając w to amputacje palców czy dłoni testera, gdyż wszelkie rany powyżej nadgarstka natychmiastowo się goiły. Dalsze testy co do możliwości regenerujących występujących na ręce testera oczekują na zatwierdzenie.

Po złączeniu płyn znajdujący się w SCP-198 zniknie, a kubek zacznie się napełniać płynem lub półstałym materiałem, aż do wypełnienia kubka po brzegi. Płyn lub półstały materiał są różne w zależności od testera, lecz jak dotąd zawsze były to płyny ustrojowe lub wydalnicze osoby trzymającej. Do owych płynów zaliczane są ślina, pot, krew, żółć, śluz, mocz, kał i [USUNIĘTO] a także kombinacje dwóch lub więcej z poprzednich.

Od wypełnienia się SCP-198 tester zacznie doświadczać szybkiego odwodnienia i/lub wyniszczenia, stając się coraz bardziej niedożywionym aż do momentu śmierci, która zazwyczaj następuje po 24 godzinach i nic nie jest w stanie jej zapobiec. Podanie standardowego pożywienia, płynów czy odżywek zaopatrzeniowych I.V nie jest w stanie w żadnym stopniu zapobiec procesowi. Testy pokazały, że jedynym sposobem na przeżycie testera jest konsumpcja przez niego zawartości SCP-198; jednakże ze względu na to, iż proces odwodnienia i wyniszczenia wciąż przebiega, tester jest zmuszony do nieustannego spożywania dużych ilości zawartości kubka, by pozostać przy życiu. Podczas gdy zawartość kubka jest konsumowana - lub jak często się zdarza - wylewana z niego, SCP-198 będzie kontynuował samo-napełnianie. Testerzy byli zdolni do przeżycia 70 godzin poprzez konsumowanie zawartości SCP-198, po których umierali z wycieńczenia lub odmawiali dalszego spożywania zawartości.

Po śmierci osoby trzymającej połączenie zostanie zerwane a SCP-198 wróci do swojego pierwotnego stanu. W około 70% przypadków SCP-198 po zerwaniu połączenia natychmiastowo znikał i pojawiał się ponownie w nowej formie na pobliskiej płaskiej powierzchni, jak stoły czy półki. W około 90% wystąpień obiekt pojawia się w niedalekim sąsiedztwie martwego testera, jednakże zaobserwowano także pojawienie się w przechowalniach, pokojach obserwacyjnych i w jednym z przypadków [USUNIĘTO]. Ze względu na katastrofalną naturę tego typu incydentów należy zachować daleko idącą ostrożność w pobliżu przechowalni i pokoju testowego SCP-198. Personel Fundacji zgodził się na zakaz wnoszenia jakichkolwiek napojów lub pojemników na 100 metrów od SCP-198, nawet jeżeli nie jest aktualnie badany.

SCP-198 został pozyskany z podziemnego bunkra w ███████, Niemczech, po tym, jak bunkier został odnaleziony przez pracowników budowlanych. Zgłoszenia o dziwnych zdarzeniach i śmierci wśród zespołu budowlanego zwróciły na sprawę uwagę Fundacji. Agent ██████ podczas przeszukiwania lokacji odkrył ciała, zarówno stare, jak i świeże. Nieświadom wówczas natury ich zgonów ani samego obiektu zapieczętował teren i wezwał posiłki. Obiekt został rozpoznany jako anomalia, kiedy Agent przypadkowo wziął do ręki nieotwartą butelkę wody ze stołu w bunkrze. Posiłki zastały wysoce poszkodowanego Agenta wymiotującego i usiłującego odczepić od swojej ręki kubek pełen świeżej [USUNIETO]. Agent ██████ dokonał później samo terminacji podczas zabezpieczania terenu.

Incydent 198-A:

Data: ██.██.20██

Lokacja: Ośrodek ██

Opis: O godzinie około 14:15, Naukowiec John ██████, który pracował w pokoju obserwacyjnym sąsiadującym z przechowalnią SCP-198 sięgnął po coś, co uznał za termos z mrożoną herbatą, by po chwili odkryć, że został on złączony z SCP-198. Naukowiec ██████ natychmiastowo powiadomił Nadzór Ośrodka, który po zbadaniu przechowalni SCP-198, odkrył, że faktycznie go tam nie ma. Minęły około 3 miesiące od ostatniego eksperymentu z SCP-198, który przebiegł bez żadnych incydentów. Naukowiec ██████ został przesłuchany przez personel i był utrzymywany przy życiu poprzez spożywanie zawartości SCP-198 przez 31 godzin, po czym odmówił dalszego spożywania.

Incydent 198-B:

Data: ██.██.20██

Lokacja: Ośrodek ██

Opis: O godzinie około 08:00, Pracownik Ochrony Albert ████████ wstąpił do pokoju odpoczynkowego, który później, jak się okazało, znajdował się trzy piętra w dół i dwa korytarze od przechowalni SCP-198. Strażnik złączył się z SCP-198 podczas próby zabrania buteleczki ze śmietaną z lodówki. Nadzór Ośrodka ponownie ogłosił potencjalne przełamanie zabezpieczeń i odkrył brak SCP-198 w jego przechowalni. Pracownik Ochrony ████████ został przesłuchany i zdecydował się na samo-terminacje, zamiast konsumpcji jakiejkolwiek ilości zawartości SCP-198.

Natychmiastowo po Incydencie 198-B, Nadzór Ośrodka ustalił reklasyfikacje obiektu na Euclid i stworzony został Protokół Przechowawczy 198, w celu zapobiegania przyszłym przełamaniom zabezpieczeń.

Protokół Przechowawczy 198:

Protokół Przechowawczy 198 musi zostać wykonany natychmiastowo przez Nadzór Ośrodka w przypadku wykrycia przełamania zabezpieczeń przez SCP-198. W przypadku aktywacji alarmu zamontowanego na skali SCP-198 Ośrodek ██ musi zostać zamknięty, a cały personel ma unikać jakichkolwiek form pojemników na płyny oraz natychmiastowo ewakuować się z Ośrodka, dopóki SCP-198 nie zostanie poprawnie zlokalizowany i zabezpieczony.

Dla logów testowych zobacz log eksperymentów 198-A.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported