SCP-1999
ocena: +4+x
Img_3389.jpg

Mata prysznicowa pod wpływem SCP-1999 w ███████, w stanie Nowy Jork

Identyfikator podmiotu: SCP-1999

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Mobilna Formacja Operacyjna Jota-9 („Zebrane skrzętności”) musi współpracować z muzeami w wyznaczonych rejonach, dokonując rozpoznania przypadków wandalizmu związanych z nazwiskiem „Loewes”. MFO będzie również zabezpieczać wszelkie przedmioty, na które oddziaływał SCP-1999. Fundacja będzie restaurowała obiekty o znacznej wartości pieniężnej lub kulturowej.

Za SCP-1999 nie należy uważać żadnych wystąpień słowa „Loewes” zapisanego z użyciem innych środków niż długopis lub marker. Powiązane graffiti należy analizować, by rozpoznawać wszelkie nawiązania do dadaistycznego ugrupowania „Are We Cool Yet?”. Szczegóły w dodatku 1999-d.

Trwa dochodzenie w kwestii pochodzenia nazwy. Szczegóły w dodatkach.

Opis: SCP-1999 oznacza zjawisko zapisania się nieznanym sposobem nazwiska „Loewes” (niekiedy stylizowanego na „LOEWES” lub, rzadziej, na „loewes”) na powierzchniach obiektów. Nazwisko to wydaje się zapisane z użyciem długopisu albo markera, a wszystkie jego wystąpienia łączy to, że zapisane są odręcznie. (Szczegóły w dodatku 1999-b). Obiekty, na których dotychczas znaleziono inskrypcję SCP-1999, nie łączyło nic, oprócz faktu, iż wszystkie znajdowały się w muzeach — tendencja ta pozwala na identyfikowanie fałszywych instancji. Nazwisko zapisało się na przedmiotach wystawowych, niewystawowych oraz tych, które stanowiły własność pracowników lub odwiedzających. Obiekty znajdowano w promieniu 15 [km] od nowojorskiego Manhattanu. Szczegóły w dodatkach.

Obiektu oznaczonego tym nazwiskiem dotyka efekt przekonania ludzi, że przedmiot ów jest własnością innej osoby. Nawet właściciele takiego obiektu będą tak uważali. Ci, którzy posiadali przedmiot pod wpływem SCP-1999, będą sądzić, iż stan ten jest tymczasowy — że zaledwie pożyczyli oni dany przedmiot. Zazwyczaj ludzie będą chcieli chronić własność drugiej osoby, aczkolwiek można ich, mimo że będą nierzadko okazywać skrajne zakłopotanie, przymusić do nieprawidłowego użycia, a nawet uszkodzenia danego przedmiotu. Pracownicy muzeów wielokrotnie usuwali obiekty z wystaw bez wyraźnego powodu, a później twierdzili, że dany przedmiot należy do „Elfie”. Widzenie nazwiska ani wiedza o jego istnieniu nie są konieczne, by efekt ten zaszedł.

Analiza przedmiotów pod wpływem SCP-1999 wskazuje na częstotliwość wystąpień oscylującą między jednym a trzema miesiącami.

Dodatek 1999-a: Po skontaktowaniu się z niemieckimi muzeami rozpoznano, iż nazwisko „Löwes” pojawiło się na przedmiotach jeszcze przed latami 40. XX wieku, w Stuttgarcie. Wystąpienia tamte również należy uznać za instancje SCP-1999.

Dodatek 1999-b: Analiza pisma potwierdziła związek z panią Elfa. S. Loewes, z domu S█████████, mieszkającą na nowojorskim Manhattanie. Przesłuchania rodziny pani Loewes wykazały, że kobieta mieszka na Manhattanie, niemal odkąd przybyła do Stanów Zjednoczonych z Niemiec, w roku 1941. Pomijając wakacje, kobieta nigdy nie opuściła tego rejonu. Data emigracji kobiety do USA wiąże się ze zmianą w pisowni instancji SCP-1999 oraz przemieszczeniem się instancji ze Stuttgartu na Manhattan. Przesłuchania nie wykazały żadnych anomalii, które mogłyby wiązać się z samą panią Loewes.

Nie znaleziono żadnego bezpośredniego związku pani Loewes z SCP-1999. Jako, że muzeum █████ █████, gdzie pani Loewes pracowała na stanowisku biurowym przez 30 lat, SCP-1999 nie dotknął do roku 2009, uważa się, że pani Loewes, mimo że zjawisko koncentruje się wokół jej osoby, przez niedługi okres nie była przez SCP-1999 dotknięta.

Od śmierci kobiety ██.██.2009 r. instancje SCP-1999 pojawiają się rzadziej (nie częściej niż raz na pięć miesięcy), aczkolwiek promień wpływu obiektu się zwiększył. Aktywność SCP-1999 została dotąd odnotowana w regionie środkowo-atlantyckim, południowym oraz zachodnio-południowym Stanów Zjednoczonych, co wiąże się z miejscami odwiedzonymi przez panią Loewes. Nie odnotowano żadnych nowych wystąpień obiektu w Niemczech. Mimo, że oficjalne uznanie danego miejsca za muzeum uwrażliwia je na wpływ SCP-1999, żadne muzeum otwarte po roku 2009 nie stało się przedmiotem oddziaływania obiektu. Trwa monitoring. Częstotliwość wystąpień wydaje się nie korelować z miejscem, w którym pogrzebane zostało ciało pani Loewes. Ekshumacja zwłok nie wykazała żadnych właściwości anomalnych.

Dodatek 1999-c: Trwa dochodzenie, ale jak dotąd nie wpłynęły żadne raporty o pojawieniu się nazwiska panieńskiego pani Loewes na przedmiotach. Jak na razie najstarszy, dotknięty przez SCP-1999 przedmiot został usunięty z ████████ w Stuttgarcie, w roku 1938, po odkryciu jego zniszczenia. Rok tamten wiąże się z datą wstąpienia pani Loewes w związek małżeński.

Dodatek 1999-d: Podczas zabezpieczania instalacji artystycznej (dzisiaj SCP-████) w roku 20██ dokonano rozpoznania związku SCP-1999 z „Are We Cool Yet?”. Słowo „LOEWES” zostało znalezione zapisane z użyciem farby w spreju w trzech miejscach wewnątrz i na zewnątrz. Instancje owego słowa, zapisane głównie z użyciem farby w spreju, znajdowane są od tamtej pory, zwłaszcza w miejscach, które Fundacja badała jako potencjalne obiekty SCP. Rada O5 uznała dochodzenie w sprawie możliwych wycieków informacji za najwyższy priorytet.

Obecnie zakłada się, że pani Loewes ani jej rodzina nie są powiązane z „Are We Cool Yet?”.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported