SCP-2000
ocena: +38+x

UWAGA: Wymagana zgoda HMCL i O5

Plik do którego próbujesz uzyskać dostęp jest możliwy wyłącznie dla personelu z poziomem upoważnienia 4/2000. Upoważnienie to nie jest włączone w generalny protokół bezpieczeństwa poziomu 4.


Próby dostępu poza to miejsce bez wymaganego upoważnienia są podstawą do terminacji zatrudnienia w Fundacji i anulowania wszystkich korzyści edukacyjnych, medycznych, emerytalnych i pośmiertnych. Wpisując swoje dane dostępu niniejszym wyrażasz zgodę na wystawienie się na poznany obraz zagrożenia poznawczego i zgadzasz się na weryfikację czy zostałeś zaszczepiony przeciwko temu obrazowi. W przypadku nieautoryzowanego dostępu konsola ta stanie się nieoperacyjna. Personel bezpieczeństwa zostanie wysłany by Cię ocucić i odeskortować do aresztu w celu przesłuchania. Próby dostępu do tego pliku z jakiegokolwiek komputera niepodłączonego do Intranetu Fundacji zakończą się natychmiastową terminacją, obojętnie od poziomu upoważnień.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported