SCP-204
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-204

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-204-1 i SCP-204-2 mają być przechowywane w zbrojnej strefie przechowaczej o rozmiarach 10 m x 10 m w Ośrodku-██. Strefa przechowawcza musi być zrobiona ze stali pancernej i zbrojeniowego betonu. Strefa przechowawcza musi być również zamknięta próżniowo i zabezpieczona w zewnętrznej powłoce posiadającej wyższe ciśnienie powietrza, które zawsze musi wynosić co najmniej 2 funty na cal kwadratowy więcej, niż ciśnienie powietrza obecnego w strefie przechowawczej. Co najmniej jeden oddział pełnej ochrony musi być w gotowości przez cały czas.

Jedynie w czasie zaplanowanego karmienia SCP-204-1 dopuszczalne jest wejście personelu D w celach konserwacyjnych. Standardowa dieta SCP-204-1 składa się z mięsa dowolnego rodzaju, preferowanie pochodzącego z żywych obiektów. Na obiekty te zwykle składają się agresywne zwierzęta, jak dzikie psy, byki czy dowolne zwierzęta, które poddawane są eutanazji ze względu na agresję. Jednakże personel D również będzie adekwatny, jeśli podana wyżej żywność nie będzie dostępna. Dieta SCP-204-2 to standardowa dieta ludzka niewymagająca specjalnych środków. SCP-204-2 posiada zgodę na wystosowywanie specjalnych żądań, ale wszystkie z nich wymagają zgody O5. Wszelki personel przyłapany na próbie celowej prowokacji SCP-204-2 natychmiastowo zostanie poddany terminacji.

Od personelu ochrony wymaga się ignorowania wszelkich prób ze strony SCP-204-2 do sprowokowania odpowiedzi, chyba że istnieje jasne i aktualne ryzyko przełamania zabezpieczeń. Niepowodzenie w wykonaniu tego zakończy się surową karą administracyjną.

Kiedy SCP-204-2 będzie wchodził w wiek czternastu lat, Fundacja musi zainicjować Protokół Zabezpieczania 204. Dalsze szczegóły mogą zostać znalezione w Wymogach Protokołu Zabezpieczania 204.

W sytuacji przełamania zabezpieczeń generatory EMP muszą zostać natychmiast aktywowane w celu utrzymania SCP-204-1 w stanie obezwładnienia. Kiedy generatory EMP zostaną aktywowane oddziały bezpieczeństwa będą mieć około trzydziestu sekund na neutralizację SCP-204-2 nim SCP-204-1 zdoła się zaadaptować i ponownie zmontować. Jeśli zabezpieczenie nie może zostać osiągnięte w tym czasie, SCP-204-1 musi zostać zabezpieczony środkami konwencjonalnymi. Oddziały bezpieczeństwa i agenci autoryzowani są do użycia dowolnej posiadanej broni konwencjonalnej w celu zabezpieczenia SCP-203-1 i SCP-204-2. Jeśli SCP-204-2 zostanie poddany terminacji w trakcie zabezpieczania, to Protokół Zabezpieczania 204 musi zostać natychmiast zainicjowany.

Opis SCP-204-1 to pół-organiczna kolonia nanomaszyn która podąża za SCP-204-2 jako rodzaj obrońcy. SCP-204-1 spędza większość swojego czasy w rozproszonej chmurze, gdzie jest niemal niemożliwy do wykrycia przez zmysły zwykłego człowieka. Jednak jeśli SCP-204-2 zostanie wystawiony na niebezpieczeństwo, bądź jeśli SCP-204-2 tak rozkaże, to SCP-204-1 natychmiast dokona manifestacji do stałej formy fizycznej. Dokładny kształt i natura jego formy są subiektywne, w całości zależne od widoku, stanu psychicznego i wyobraźni SCP-204-2. Pomimo swojej zmiennej natury SCP-204-1 posiada znaczną ilość stałych cech. Należą do nich: olbrzymia siła, duży rozmiar, podstawowa inteligencja, całkowite posłuszeństwo SCP-204-2 i zdolność do regeneracji po skonsumowaniu żywego mięsa. SCP-204-1 jest wrażliwy na broń konwencjonalną i może być tymczasowo zmuszony do wycofania się do swojego rozproszonego stanu, jeśli wyrządzi mu się odpowiednią ilość obrażeń.

SCP-204-2 zawsze jest dzieckiem, w wieku od czterech do czternastu lat. Fizycznie nie ma nic nadzwyczajnego w SCP-204-2 poza zdolnością wezwania SCP-204-1 Wszystkie instancje SCP-204-2 posiadają stałe cechy. Wszystkie z nich posiadały historię znęcania się bądź zagrożenia, w rezultacie czego wiele rozwinęło ostre zaburzenia psychiczne. Sprawia to, że instancje SCP-204-2 są trudne do zabezpieczenia w tradycyjny sposób, ponieważ wymagana jest wysoka staranność w zachowaniu ich w stabilnym stanie. Wygląda na to, że SCP-204-1 jest przyciągane do takich dzieci, chociaż jak bądź dlaczego je znajdują jest obecnie nieznane. Jeśli SCP-204-2 zostanie zneutralizowany bądź osiągnie wiek czternastu lat, to SCP-204-1 opuści go i poszuka nowego dziecka do "opieki". Jeśli SCP-204-1 nie może znaleźć odpowiedniego dziecka, to w ramach instynktu samozachowawczego natychmiast zmaterializuje się i wpadnie w szał, atakując wszystko w zasięgu wzroku.

Kiedy SCP-204-1 znajdzie odpowiedniego kandydata do ochrony natychmiast zacznie "opiekować się" SCP-204-2 i podążać za nim, dopóki SCP-204-2 nie umrze bądź SCP-204-1 zdecyduje się opuścić go z własnej woli. Początkowo SCP-204-1 zdawał się być łagodny, chroniąc SCP-204-2 przed jawnymi zagrożeniami. Jednak poprzez dokładne badania i obserwacje zauważono, że wszystkie instancje SCP-204-2 zaczynają przybierać znacznie agresywniejsze i poszukujące zagrożeń zachowanie z niewielką uwagą na życie ludzkie. Teoria brzmi, iż SCP-204-1 jest zdolny do manipulacji procesami myślowymi SCP-204-2 w celu wytworzenia zachowania, na którym pierwszy z obiektów skorzysta. Uważa się, że skoro SCP-204-1 wymaga tkanki organicznej jako żywności, to SCP-204-2 musi być wystawiony na niebezpieczeństwo w celu "usprawiedliwienia" aktywacji SCP-204-1. Zobacz Dodatek 1 dla dalszych szczegółów.

Dodatek 1: Istnieje znaczna ilość odnotowanych incydentów, w których, jak się uważa, udział miał SCP-204-1. Pierwszy taki odnotowany incydent miał miejsce, gdy na ulicy mieszkalnej został znaleziony samochód, całkowicie rozerwany i pokryty częściowo pożartymi zwłokami ludzkimi. Podobne incydenty miały miejsce dopóty, dopóki Agenci nie wyśledzili SCP-204-1 w ████████, ███████████, gdzie nawiązali kontakt z pierwszą odnotowaną instancją SCP-204-2. Dopiero po trzech kolejnych próbach i znacznych ofiarach udało się zabezpieczyć SCP-204-1 i SCP-204-2. Przesłuchania SCP-204-2 wykazały, że zdaje się on odczuwać potrzebę doświadczania zagrożenia, takiego jak stanie na środku ulicy czy prowokowanie agresywnych reakcji ze strony innych osób. Po zapytaniu o powody ku temu SCP-204-2 odpowiedział po prostu, iż SCP-204-1 "pozwolił [mu] na to".

Protokół Zabezpieczenia 204: W celu utrzymania SCP-204-1 w stanie zabezpieczenia niezbędne jest, by utrzymywać stały zbiór kandydatów do zastąpienia SCP-204-2 w przypadku, w którym obecny zostanie poddany terminacji bądź zostanie opuszczony. W najlepszej sytuacji wszyscy kandydaci powinni być sierotami w wieku poniżej dziesięciu lat, z przeszłością zawierającą znęcanie się. Jednakże, w razie potrzeby, Artykuł XII Protokołu Zabezpieczenia 204 może zostać autoryzowany w celu zezwolenia na kandydatów, którzy nie spełniają specyficznych wymagań. Zostaną oni umieszczeni pod obserwacją "opiekunów", na których składać się będzie personel klasy D skazany za brutalne przestępstwa, znęcanie się nad dziećmi i pedofilię; obecny będzie personel Fundacji w celu powstrzymania nieumyślnej terminacji kandydatów. Dobór personelu do Artykułu XII będzie przebiegał według tych samych wytycznych, co specjalne wymagania dla SCP-231.1

Jeśli SCP-204-2 z powodzeniem osiągnie wiek opuszczenia czternastu lat i SCP-204-1 opuści go, były SCP-204-2 musi zostać poddany rygorystycznej terapii amnezyjnej i dogłębnym badaniom psychologicznym, nim zostanie ponownie włączony w rządowy program wsparcia. Jeżeli uzna się, że były SCP-204-2 nie jest zdolny do ponownej integracji, to obiekt musi zostać poddany terminacji.

Dodatek 2: W momencie pisania tego raportu Fundacja zabezpieczyła trzynaście instancji SCP-204-2. Jedenaście instancji wykazało typowe dla wszystkich instancji SCP-204-2 wrogie i gwałtowne zachowanie. Jednakże 2 instancje SCP-204-2 wykazało wyraźne poprawy zdrowia psychicznego i stabilności, jak również posiadały najmniejszą ilość prób przełamania zabezpieczeń. Obecnie nie jest pewne, które dokładnie czynniki wywołały te różnice w zachowaniu, jako że dokładny mechanizm SCP-204-1 służący do manipulacji nosicielem jest wciąż nieznany.

Dodatek 3: Chociaż istnieją dowody wskazujące, że SCP-204-1 może być świadomy, a nawet rozumny, to wszystkie próby bezpośredniej komunikacji z SCP-204-1 zakończyły się porażką. Obecnie jedyną możliwą metodą komunikacji z SCP-204-1 jest użycie SCP-204-2 jako pośrednika. Niestety, gwałtowne tendencje i wrogie zachowanie okazywane w niemalże wszystkich instancjach SCP-204-2, jak również ich kwestionowana stabilność psychiczna, sprawiają, że podejście to jest wysoce niewiarygodne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported