SCP-207
ocena: +6+x
SCP207.jpg

SCP-207-C

Identyfikator podmiotu: SCP-207

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-207 jest przechowywany w zamkniętym, wodoodpornym metalowym pojemniku o wymiarach 1 [m] x 0,5 [m] x 0,5 [m]. Klucz został wydany aktualnemu kierownikowi strefy przechowalni biologicznej Ośrodka ██. SCP-207 należy cały czas przechowywać w tym obszarze, a przed każdym wejściem pracownika na obszar poza resztą wymaganych przeszukań należy sprawdzić, czy nie posiada on żadnych produktów spożywczych czy napojów. Każdy pracownik, który spożył SCP-207-1 zostanie zatrzymany do przyszłych badań i pozbawiony wszystkich uprawnień Fundacji.

Wszystkie automaty z Ośrodka ██ są przystosowane do dozowania wyłącznie czystych napojów gazowanych; wszelkie zmiany dotyczące przejrzystości napojów należy natychmiast badać.

Opis: SCP-207 odnosi się do skrzynki 24 napojów marki Coca-Cola. Butelki są oznaczone od SCP-207-A do -X. SCP-207-B jest aktualnie butelką wykorzystywaną do testów, żadne inne butelki nie mogą być otwarte bez zezwolenia dwóch pracowników poziomu 4. Wszystkie butelki zostały oznaczone w celu łatwiejszej identyfikacji. Płyn znajdujący się w butelkach jest taki sam w przypadku wszystkich SCP-207 i nie powinien być spożywany poza nadzorowanymi testami. Płyn został sklasyfikowany jako SCP-207-1, należy traktować go jako zagrożenie chemiczne klasy drugiej. SCP-207-1 zdaje się nie zmieniać wraz z czasem; jednakże butelka wykorzystywana do testów powinna mieć osłonę ochronną na zewnątrz podczas usuwania płynu; jednak tylko ilość większa niż pięć [5] mililitrów wywołuje ten efekt.

Spektroskopia masowa i testy chemiczne wykazały większe stężenie kofeiny i cukrów (zarówno naturalnych, jak i sztucznych) niż zazwyczaj, wraz z [ZMIENIONO]. Praktyczny efekt widoczny jest po spożyciu SCP-207-1; badany nie będzie już wymagać ani przystępować do snu ani odpoczynku. Efekt ten nie przemija po podaniu jakichkolwiek środków nasennych lub leków; jednakże efekt ten występuje tylko po podaniu dawki większej niż pięć [5] mililitrów. Nie znaleziono powodu dla którego istnieje dolna granica, chociaż istnieje hipoteza Dr. C█████, według którego [ZMIENIONO]. W związku z tym tylko pięć [5] mililitrów SCP-207-1 jest używanych do testów bez pozwolenia dwóch naukowców poziomu 3. Ilości większe niż ta nie wykazują różnicy w działaniu, z wyjątkiem odzyskanego obiektu SCP-207 (patrz dodatek).

Poza wyeliminowaniem potrzeby odpoczynku, SCP-207-1 powoduje również przyspieszenie funkcji motorycznych, reakcji i funkcji psychologicznych. Wzrost jest liniowy, z oszacowanym 50% wzrostem (mierzone standardowymi protokołami medycznymi, +/- 5%) co każde 6 godzin. Po zażyciu poprzez połknięcie podmiot jest w stanie myśleć, reagować i poruszać się szybciej niż Ci, którzy nie spożyli SCP-207-1. Umiejętności umysłowe pokazują, że IQ badanego również wzrasta.

Jednak SCP-207-1 nie zmienia ciała osób pod jego wpływem. Fizjologia pozostaje nie zmieniona i jako taka rzadko może wspierać wzrost aktywności. Żaden z badanych nie wytrzymał dłużej niż 48 godzin przez różne przyczyny śmierci: od masywnej niewydolności narządów wewnętrznych po wykrwawienie się z powodu poważnych przerwań tętnic. Badani również zaczynają okazywać stres po 24 godzinach badania, zwykle wykonując każdy ruch ostrożnie, w celu uniknięcia wypadku. Testy SCP-207-Alpha i -Rho wykazały, że po około 24 godzinach od spożycia wzrosty spowodowane przez SCP-207-1 łatwo lekceważą ograniczenia szybkości pacjentów. W szczególności, w teście SCP-207-Rho, podmiot był w stanie uciec z obszaru powstrzymywania mimo pięciometrowej ściany. Jednak spowodowało to, że wewnętrzna struktura kości pacjenta [USUNIĘTO].

Dodatek: SCP-207 został pozyskany z Uczelni ███████, po zgłoszeniach dotyczących ████ █████ (student), który przeszedł z nieudanych ocen we wszystkich dziedzinach (w tym sportach fizycznych) do najwyższych ocen i rekordowych wyników w obszarze fizycznym. Agent ██████, osadzony w lokalnej policji, zaprosił ████ █████ na rozmowę. Podmiot ujawnił istnienie SCP-207 podczas rozmowy; jednakże próba ucieczki podczas podawania środka amnezyjnego klasy A spowodowała gwałtowne [USUNIĘTO]. Przyczyna śmierci: niewydolność wielonarządowa spowodowana masywnym krwotokiem wewnętrznym. Ponieważ podczas odzyskiwania SCP-207-A był pusty, uważa się, że spożywał on całą butelkę [ZMIENIONO].

SCP-207 zostało odzyskane z domu podmiotu, SCP-207-A, jest aktualnie puste. ████ █████ został zgłoszony do lokalnej policji jako zaginiony; w tej chwili nie ma innego wymagania nadzoru Uczelni ███████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported