SCP-2075

ocena: +5+x
SCP-2075
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
humanoid
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
średni


182px-Toma_nikolov_hristov.jpg

Najstarsze znane zdjęcie SCP-2075.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2075 ma być trzymany w odosobnieniu wewnątrz Jednostki Przechowawczej, którą można w razie potrzeby zamknąć hermetycznie. Jednostka Przechowawcza ma być poddana zdalnej dekontaminacji raz dziennie (lub więcej, jeśli będzie to uznane za konieczne). SCP-2075 ma być zaopatrywany w wodę butelkową i kapsułki odżywcze przez rurę pneumatyczną trzy razy dziennie. Wszelkie interakcje z SCP-2075 mają być przeprowadzane z użyciem zdalnych mikrofonów.

Okna obserwacyjne skonstruowane są z płytowego szkła pancernego. Wszelkie uszkodzenia celi przechowawczej mają być naprawiane natychmiastowo przez personel wyposażony w sprzęt hazmat poziomu A. Instancje SCP-2075-A mają być poddawane terminacji poprzez spopielenie i usunięte zgodnie z standardowymi protokołami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych, chyba że Dyrektor Ośrodka zatwierdzi na nich badania. Bioptat należy trzymać w osobnych kriogenicznych jednostkach magazynowych.

SCP-2075 jest obecnie przechowywany w Sektorze G Biologiczno-Przechowawczego Ośrodka 66 od czasu przekazania go przez GRU Dywizję "P" w dniu ██.██.1991 roku w związku z rozpadem ZSRR.

Opis: SCP-2075 to mający obecnie sześćdziesiąt trzy lata biały mężczyzna dawniej znany jako Aleksiej Krawczuk — ochroniarz zatrudniony przez GRU Dywizję "P". SCP-2075 wydycha patogen bakteryjny zdolny do wywoływania skrajnych zmian neurologicznych. Osoby zainfekowane przez SCP-2075 są klasyfikowane jako SCP-2075-A i są uznawane za rozszerzenie SCP-2075. SCP-2075 jest w stanie wywierać na tych osobach anomalne efekty bez względu na jego odległość od nich i będzie miał nad nimi kontrolę na czas nieokreślony, chyba że dana instancja SCP-2075-A zostanie zneutralizowana. Eksperymenty z wykorzystaniem personelu klasy D sugerują, że SCP-2075 jest w stanie korzystać z SCP-2075-A tak, jak ze swojego własnego ciała. Jeśli obecny gospodarz zostanie zneutralizowany, inna instancja SCP-2075-A stanie się aktywnym SCP-2075 i zacznie wydzielać anomalny patogen. SCP-2075 nie jest w stanie kontrolować więcej niż jedną instancję SCP-2075-A na raz.

SCP-2075 wykazał chęć do współpracy z personelem Fundacji. SCP-2075 twierdzi, że urodził się w roku 1204 naszej ery.1 Chociaż nie istnieją żadne zapisy mogące potwierdzić te słowa, jeśli jest to prawda, to szacuje się, że SCP-2075 miał 787 lat w chwili przejęcia go przez Fundację dnia ██.██.1991.

SCP-2075 preferuje mówić po rosyjsku ale wyjawił, że biegle zna również angielski, niemiecki i archaiczny język uralski, który nie pasuje do żadnych znanych współczesnych wariantów języków rodziny uralskiej. Podmiot jest piśmienny ale nie wystosowywał żadnych próśb o literaturę, czy narzędzia do pisania.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported