SCP-208
ocena: +6+x
scp208.jpg

Rzeźba SCP-208, znaleziona blisko delty Nilu.

Identyfikator podmiotu: SCP-208

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na swoje łagodne przysposobienie wystarczająca jest aplikacja minimalnych procedur przechowywania dla SCP-208. SCP-208 ma być przechowywany w pokoju 10 m x 10 m udekorowanym w tradycyjnym Egipskim stylu, umeblowanym w pojedynczą sofę i system nagłaśniania odtwarzający muzykę Północnoafrykańską z dowolnej epoki. Monitoring ma być prowadzony na cały okres ruchu poza przechowalnią. SCP-208 otrzymał zgodę na operowanie w skrzydle medycznym Ośrodka 17.

Opis: SCP-208 zdaje się być niskim, grubym mężczyzną pochodzenia Egipskiego, posiadający znaczne owłosienie. Na jego czole znajduje się grzywa podobna w kształcie i kolorze do lwiej, która rośnie w dół w brodę. SCP-208 zwykle nosi na sobie egipską tunikę, podobną do tych typowych dla wojskowych Starego Królestwa, chociaż okazjonalnie zastąpiona jest ona przez współczesne umundurowanie wojskowe.

SCP-208 jest zdolny do wywoływania gwałtownej regeneracji i rekonfiguracji komórek w organicznych formach życia co tworzy zdolność do szybkiego i efektywnego leczenia większości fizycznych dolegliwości. Osiągane jest to poprzez unikalny rodzaj promieniowania elektromagnetycznego wydzielanego przez ciało SCP-208, które funkcjonuje na długości fal oscylujących na czterech stopniach swobody zamiast trzech. Elektromagnetyczna radiacja pokazuje niezwykły fenomen pulsowania. Ponadto energia radiacji zanika z dystansem w sposób niezgodny z modelem odwróconych kwadratów. Promieniowanie to jest emitowane przez SCP-208 w małych dawkach, a po skupieniu może wydzielać większe ilości. Personel zwrócił uwagę na fakt, że przebywanie w pobliżu SCP-208 powoduje uczucie lekkości i swobody, powodując, że obiekt jest dość popularny wśród służby ochrony. Promieniowanie to posiada również zdolność do przepędzania złych zamiarów aż do funkcjonowania jako fizyczna bariera przed naturalnie złośliwymi istotami. Nieznane są tego przyczyny, ale skany MRI przeprowadzone w obecności SCP-208 na personelu D pobranego z cel śmierci wykazały nieznany schemat aktywności nerwowej. Aktywność ta zgadzała się z ekstremalnym uczuciem dyskomfortu testera, gdy ten próbował uciec z pomieszczenia przechowawczego. Spekuluje się, że aktywność nerwowa aktywuje ostrą reakcję na stres w testerach ludzkich, stymulując instynkt "walki lub ucieczki". Co powoduje ten efekt w testerach niebędących ludźmi jest wciąż nieznane.

Pomimo jego aparycji SCP-208 jest jowialny i przyjacielski wobec personelu i dobrze się czuje w towarzystwie. Ze względu na dobre zachowanie i chęć do współpracy SCP-208 otrzymał zezwolenie na dostęp do najpowszechniejszych obszarów Ośrodka 17. Znany dla większości personelu jako "Bes" SCP-208 został zaadaptowany jako asystent w skrzydle medycznym Ośrodka 17, pozycja na którą zdaje się naturalnie pasować. SCP-208 jest również czuły wobec dzieci; zaobserwowano, że jest bardzo opiekuńczy wobec tych, których uważa za niewinnych. Jedyną rzeczą wywołującą agresywne zachowanie SCP-208 były węże, do których wykazał on głęboką nienawiść.

SCP-208 został odkryty w █████, Egipt, podczas poszukiwań SCP-███ wzdłuż rzeki Nil. Podczas gdy agenci SCP zaczęli kopać w osadzie delty Nilu Dr ██████ dostrzegł stopę wystającą z koryta rzeki. Dalsze wykopaliska wykazały, że jest ona połączona z blokiem granitu. Obiekt pozyskano i przetransportowano do Sektora ██. SCP-208 został was ekshumowany z kamienia po zaskoczeniu naukowca który odkrył, że obiekt nadal żyje. Po zakończeniu ekshumacji SCP-208 został przeniesiony do Ośrodka 17 jako SCP klasy Bezpieczne.


Dodatek 208-A: Testy porównawcze z SCP-500 wykazały, że SCP-500 wciąż funkcjonuje jako znacznie skuteczniejsze lekarstwo. SCP-208 skomentował, że wciąż opowiada lepsze dowcipy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported