SCP-210
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-210

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Posesja, na której zabezpieczony jest SCP-210, oznaczona została jako Ośrodek ███. Głównym obowiązkiem pracowników ochrony Ośrodka ███ jest przeciwdziałanie wtargnięciom intruzów oraz podtrzymywanie przykrywki opisanej w dokumencie 210-1. Dormitorium służby, przyległe do SCP-210, zostało uznane za zdatne do ludzkiego zamieszkania i może być w takim celu wykorzystywane. Comiesięcznie należy wysyłać do SCP-210 pojazd kontrolowany zdalnie celem identyfikowania wszelkich zmian.

Opis: SCP-210 to jednopiętrowa rezydencja wypełniona na wysokość 4,35 [m] nieznaną cieczą. Substancji tej, oznaczonej jako SCP-210-01, właściwy jest współczynnik załamania niemal identyczny z wodnym. Ciecz jest niewidoczna spoza SCP-210 i nie wypływa z obiektu w razie otwarcia drzwi czy okien. Organizm, który wejdzie w kontakt z SCP-210-01, zapadnie w stan przypominający sen, a ciało, jak gdyby będzie znajdowało się pod wpływem neutralnej siły wyporu, ulegnie unoszeniu w substancji. Organizmy znajdujące się w tym stanie oznacza się jako SCP-210-02. Do dzisiaj, z pomocą środków zdalnych, opisano ██ instancji. SCP-210-02 emitują nieprzerwane strumienie bąbelków, jak gdyby oddychały, pomimo że nie zidentyfikowano żadnego źródła powietrza, dzięki któremu proces mógłby zachodzić. Zanotowano, że organizmy powoli przemieszczają się przez SCP-210-01 sposobem przypominającym "taniec". Nie określono, czy działania tamte są powodowane wolą organizmów, czy efektami mikroprądów w SCP-210-01.

SCP-210 stał się przedmiotem zainteresowania Fundacji, gdy agent umieszczony na Komendzie Policji Hrabstwa ██████ otrzymał kilka zgłoszeń o zaginięciach osób. Mobilna Formacja Operacyjna Iota-10 ("Damn Feds") została wykorzystana do przejęcia dochodzeń. Zaginięcia zostały szybko powiązane do przyjęcia mającego miejsce w SCP-210, dnia ██.██.20██ r. W następstwie działalności dochodzeniowych osób cywilnych również doszło do kolejnych przypadków zaginięć osób. Stracono także dwóch członków zespołu wskutek wstępnego kontaktu z SCP-210: jednego operatora po przejściu przez drzwi frontowe, a drugiego — podczas próby uratowania pierwszego. Pełna dokumentacja opisująca przebieg dochodzenia znajduje się w dokumencie 210-01.

Dodatek 210-01: Próby wyniesienia SCP-210-02 z SCP-210-01 okazały się nieskuteczne, jako, że instancje SCP-210-02, które przybliżone zostaną do krawędzi SCP-210-01, dalej się nie przemieszczą. SCP-210-02 nie można uszkodzić, tak jak ich ubrań, co udowodnione zostały w trakcie zdalnych prób zebrania próbek materiału. Meble i pozostałe, nieruchome obiekty w SCP-210-01 podlegają, wydaje się, zwyczajnym warunkom atmosferycznym i można je wynosić z rezydencji. Wyniesione z niej nie wykazują żadnych anomalii.

Dodatek 210-02: Podczas przeprowadzania zdalnej obserwacji SCP-210 w dniu ██.██.20██ r. nie zdołano zlokalizować SCP-210-02-07.
Nota: Nasze dążenia do zlokalizowania SCP-210-07 podczas kolejnych obserwacji również okazały się całkowicie bezowocne. Wpłynął wniosek o umieszczanie przy instancjach urządzeń namierzających w razie stwierdzenia kolejnych zniknięć. — Badacz B█████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported