SCP-212
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-212

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Użycie SCP-212 musi być zatwierdzone przez aktualnego oficera medycznego placówki przechowawczej. Każdy podmiot przechodzący operację wykonywaną przez SCP-212 musi przejść pełne fizyczne i psychologiczne testy zarówno przed, jak i po wystawieniu na działanie obiektu. Opór w stosunku testów będzie prowadził do terminacji.

Cały personel musi być oddalony nie mniej niż 1.5 m (5 stóp) od SCP-212 gdy nie jest przeprowadzana operacja. Uzbrojony personel ma pozwolenie na użycie wszelkiej siły uznanej za konieczną aby zapobiegać nieautoryzowanemu wystawieniu na działanie obiektu. Jeśli ktokolwiek z personelu przez przypadek zostanie wystawiony na działanie SCP-212, pełna kwarantanna, testy, a także rewizja sądowa zostaną zainicjowane od razu po uwolnieniu podmiotu przez SCP-212.

Opis: SCP-212 to obszerne urządzenie medyczne posiadające trzy duże robotyczne ramiona. Ramiona mają ekstremalnie zróżnicowane zamienne załączniki, jednakże żadna przechowalnia lub źródło energii nie zostało znalezione. Załączniki wsuwają się lub wysuwają z ramion w razie potrzeby, z ponad pięcioma setkami udokumentowanych różnych załączników. SCP-212 jest wykonany z plastiku, stali i innych powszechnych materiałów. Dogłębna analiza jest w toku, gdyż każda mechaniczna próba zbadania wywołuje niezwykle brutalną reakcję ze strony SCP-212, a każda próba biologiczna normalnie prowadzi do "ulepszenia" podmiotu.

Gdy wystawione na żyjącą tkankę, "ramiona" SCP-212 szybko poruszą się w celu jej złapania i unieruchomienia. SCP-212 następnie rozpocznie “ulepszanie” rzeczonej tkanki. Ten proces jest ekstremalnie szybki, ale SCP-212 nie podaje znieczulenia ani nie uzupełnia straconej krwi. Proces został opisany jako “agonalnie bolesny” i prowadzi do śmierci w 47% przypadków. Rany zrobione przez SCP-212 są zamykane przez standardowe chirurgiczne szwy i chemiczny “zasklepiacz”, który nie został jeszcze w pełni zrozumiany.

Zaobserwowane ulepszenia to między innymi: wyścielenie stawów grafitem, zamiana biologicznych organów na sztuczne, dodanie metalowych płytek do kości, dodanie nowych lub zduplikowanych organów, oraz zastąpienie zębów małymi ząbkowanymi taśmami stalowymi, oraz wiele innych. SCP-212 ma zdolność do całkowitej “re-konfiguracji” organizmu. "Ulepszenia” wyglądają na losowe i mogą czasami być szkodliwe lub śmiertelne, jak na przykład całkowita utrata szpiku kostnego u jednego podmiotu i zastąpienie go wciąż badanym żelem.

Podmioty chcące zostać wystawione na działanie SCP-212 muszą być poinformowane, że proces jest ekstremalnie inwazyjny, oraz że nie da się przewidzieć jakie to będzie "ulepszenie".

Zobacz także: Log Ulepszeń SCP-212

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported