Log Ulepszeń SCP-212
ocena: +3+x

Zapis wystawień na działanie SCP-212

Uwaga: Każde wystawienie na działanie SCP-212 musi zostać nagrane i zapisane. Nieudokumentowana interakcja z SCP-212 zakończy się terminacją. Wszystkie podmioty chętne na wystawienie na SCP-212 muszą posiadać zgodę Rady O5, a także zgodę personelu medycznego placówki.


Podmiot:
Agent ████████: 28 lat, 64 kg, 183cm wzrostu, afroamerykańskiego pochodzenia. Złożył podanie dnia ██-██-████, otrzymał zgodę i przeszedł operację dnia ██-██-████

Opis ulepszeń:
Dolna kość szczęki zastąpiona przez super gęstą ceramiczną szczękę, zęby zastąpione przez ostrza wykonane z tego samego materiału. Kręgosłup usunięty i zastąpiony przez syntetyczny polimer. Zastępczy kręgosłup wszczepiony w podstawę czaszki. Klatka piersiowa i miednica osłonięte cienką warstwą ceramiki. Płuca, oczy oraz wątroba usunięte i zastąpione po "czyszczeniu.”

Status podmiotu: Czynna służba.

Notatki: SCP-212 będzie dążył do “czyszczenia” pewnych organów i tkanek. Wprowadzi kilka “dodatków” w obrębie tkanki, z których każdy będzie sprejował, skanował, ciął lub prowadził inne interakcje z tkanką przed jej zamianą. Jak wynika z testów, te “wyczyszczone” tkanki okazują się wolne od defektów genetycznych, a także wyglądają na młodsze niż okoliczne tkanki.


Podmiot:
Dr ████: 42 lata, 62 kg, 170 cm, pochodzenia kaukaskiego (brytyjskiego). Złożył podanie dnia ██-██-████, otrzymał zgodę i przeszedł operację dnia ██-██-████

Opis ulepszeń:
Zęby zastąpione przez super gęstą ceramikę. Stopa amputowana w kostce, zastąpiona przez cienką plastikową kratkę z podkładkami na spodzie. Te podkładki są w stanie przylepić się do każdej stałej powierzchni oraz mogą przenosić nawet 225kg. Szpik kostny zastąpiony przez niebieski żel. Serce, oczy, wątroba i nerki usunięte i zastąpione po “czyszczeniu.” Kilka metalowych urządzeń włożonych w mózg w nieznanym celu.

Status podmiotu: Podmiot zmarł podczas usuwania szpiku. “Stopy” usunięte i są aktualnie badane.


Podmiot:
"Agent A.A.": [DANE PERSONALNE ZMIENIONE]. Odniósł poważne obrażenia dnia ██-██-████ skutkujące traumatyczną amputacją wszystkich czterech kończyn oraz usunięcia części śledziony, lewej nerki, prawego płuca i lewego oka. Uraz czaszki spowodowany odłamkiem obwodu przebił czaszkę i wbił się w lewy przedni płat mózgu. Złożył podanie dnia ██-██-████, otrzymał zgodę i przeszedł operację dnia ██-██-████

Opis ulepszeń:
Przeciwnie do oczekiwań, SCP-212 nie usunął fragmentu metalu z mózgu podmiotu, natomiast spędził około siedem (7) minut analizując obwód wieloma soczewkami, próbnikami i sensorami przed prawdopodobnie dojściem do wniosku, że obce ciało może zostać na swoim miejscu. Następnie SCP-212 scalił obwód z lewym przednim płatem mózgowym bardziej całościowo wykorzystując maswerk stworzony z nadprzewodników w temperaturze pokojowej. SCP-212 zakończył operację dozując nieznane chemikalia, które natychmiast wprowadziły podmiot w śpiączkę, następnie wyłączył się. Żadne próby zastąpienia utraconych kończyn lub napraw ciała nie zostały podjęte, oprócz zwykłego “czyszczenia.”

Status podmiotu: Na dzień ██-██-████, podmiot pozostaje w chemicznie zapoczątkowanej śpiączce, w stałym stanie. Obcy przewodnik w mózgu rozrasta się w tempie geometrycznym. Szacowana data całkowitej zamiany biologicznej tkanki mózgowej nastąpi dnia [USUNIĘTO].


Podmiot:
Agent █████: 34 lata, 112 kg, 176 cm, pochodzenia kaukaskiego (niemieckiego). Złożył podanie dnia ██-██-████, otrzymał zgodę i przeszedł operację dnia ██-██-████

Opis ulepszeń:
Usunięcie żołądka, jelit (grubego i cienkiego), wątroby i nerek. Organy zastąpione dwoma “workami” syntetycznych tkanek, podłączonymi do przełyku. Przełyk został wyłożony tą samą tkanką. “Worki” produkują kwas zdolny do rozpuszczania stali oraz transferu wszystkich związków odżywczych prosto do krwi. Ten proces nie produkuje odpadków, a niemożliwa do strawienia materia wędruje w górę przełyku i jest wydalana przez usta. Oczy zastąpione przez optyczne sensory zdolne do widzenia widocznego, podczerwonego i ultrafioletowego spektrum światła. Ręce usunięte przy nadgarstkach, każda zastąpiona przez osiem metalicznych “macek,” każda o długości 3.8 cm.

Status podmiotu: Zwolnienie lekarskie do ██-██-████, w celu przystosowania do nowych struktur wewnętrznych.


Podmiot:
D-█████, 23 lat, 62 kg, 178 cm, pochodzenie kaukaskie (amerykańskie). Wcześniej wystawiony na działanie SCP-217 i odkażony po tym jak wirus zakończył obieg (pełna mechaniczna transformacja osiągnięta). Zgoda na test wystawiona dnia █-█-████.

Opis ulepszeń:
[USUNIĘTO]

Status podmiotu: Podmiot przerwał zabezpieczenie pokonując dwóch uzbrojonych członków personelu i bezproblemowo radząc sobie z kilkoma środkami bezpieczeństwa. Podmiot zabezpieczony po 2 godzinach, powodując █ zgonów i ██ rannych, a także dezaktywując [USUNIĘTO]. Po złapaniu podmiot zażądał klasyfikacji SCP (prawdopodobnie aby uniknąć terminacji). Żądanie zostało oddalone, a podmiot zdemontowany. Części składowe zostały spalone według po uprzednim udokumentowaniu i przebadaniu (zobacz plik [ZREDAGOWANO]).


Podmiot:
Agent ████: 25 lat, 93 kg, 188 cm, pochodzenia afroamerykańskiego. Złożył podanie dnia ██-██-████, otrzymał zgodę i przeszedł operację dnia ██-██-████

Opis ulepszeń:
Skóra zastąpiona nanomateriałem wykonanym z sieci grubych rurek owiniętych mikroskopijnymi kolcami. Czubki palców zastąpione węglowymi pazurami długości 8 cm. Kości kończyn przystosowane do poruszania się na czterech kończynach. Serce i płuca zastąpione pojedynczym organem, z drugim podobnym jako zapasowy. System trawienny "wyczyszczony" i znacznie skrócony. Lewe oko zastąpione sensorem ultradźwięków.

Status podmiotu: Stabilny, lecz podmiot zachowuje się chaotycznie, zabezpieczony celem analizy psychicznej.


Podmiot:
Dr ████: 26 lat, 142 kg, 200 cm, pochodzenia wielorasowego. Podmiot całkowicie oślepł dnia ██-██-████ w związku z przypadkowym wystawieniem na działanie SCP-████. Złożył podanie dnia ██-██-████, otrzymał zgodę i przeszedł operację dnia ██-██-████

Opis ulepszeń:
Usunięcie oczu, oczodoły poszerzone aby tworzyły jedną owalną jamę. Jama jest wyłożona metaliczną strukturą odpowiadającą dużym rzęskom. Amputacja dłoni, kikuty połączone razem, a także kilka małych kończyn przypominających krabie szczypce wszczepionych na przedramionach w nieokreślonym schemacie. Zęby usunięte do "czyszczenia", zęby z plombami wyrzucone, reszta zamieniona.

Status podmiotu: Martwy. Podmiot był w trakcie obrazowania medycznego gdy zaczął cierpieć ekstremalny ból, opisując odczucie jako "to całkiem nie tak smakuje". Po tym rzęskowate struktury zmieniły kształt na kolce i gwałtownie wydłużyły się, wiele wbijając się w mózg obiektu. Kończyny chwytne kontynuowały niezależne ruchy przez kilka godzin, do momentu spalenia ciała podmiotu.


Podmiot:
D-5354: 22 lata, pochodzenie wielorasowe. Podmiot miał zaplanowaną terminację dyscyplinarną i spożył "ostatni posiłek" składający się z owoców morza.

Opis ulepszeń:
Po spędzeniu czterech (4) minut na analizie i sondowaniu podmiotu, SCP-212 dokonał sekcji, ostrożnie usuwając żołądek i jelita. Żołądek został następnie otwarty, a z jego wnętrza został zbudowany bioluminescencyjny organizm przypominający kraba.

Status podmiotu: Po usunięciu i zmianie zawartości żołądka podmiotu jak opisano powyżej, pozostałości podmiotu zostały usunięte.


Podmiot:
Mumia Intefa II, faraona Jedenastej Dynastii (około 2063 p.n.e.). Mumia została odnaleziona podczas ekspedycji naukowej przeprowadzonej przez poprzednika Fundacji we wczesnym XIX wieku.

Opis ulepszeń:
SCP-212 spędził dwadzieścia pięć (25) minut analizując podmiot, następnie zaniechał aktywności bez wprowadzenia zmian. Po tym, Dr. Morrison polecił umieścić w komorze przechowawczej cztery urny kanopskie zabrane z grobowca Intefa II. Po tym nastąpiła reaktywacja SCP-212, który użył skalpela i przyrządu grzewczego do wprowadzenia niewielkich zmian w czterech amuletach zawiniętych w bandażach mumii, następnie znowu wstrzymał aktywność.

Status podmiotu: Najwyraźniej bez zmian, za wyjątkiem niewielkiego zmniejszenia się całkowitej masy podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported