SCP-213
ocena: +1+x
213.JPG

SCP-213 ukazujące swoją anormalną naturę w czasie wstępnego zabezpieczenia

Identyfikator podmiotu: SCP-213

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-213 jest przechowywany w celi przechowawczej dla humanoidów o wysokim poziomie bezpieczeństwa w Ośrodku 77. Komorę należy otoczyć strefą o szerokości 10 m, wypełnioną żrącymi substancjami lotnymi. SCP-213 musi być powiadomiony o naturze jego przechowania aby zapobiec manifestacji jego efektu, która doprowadziłaby w rezultacie do dodatkowych przełamań zabezpieczeń. Ochrona złożona z dwóch strażników, wyposażonych w węże wysokociśnieniowe, gaz pieprzowy oraz granaty z siatką polimerową musi być zawsze obecna na zewnątrz jednostki przechowawczej.

Opis: SCP-213 jest męskim humanoidem w okresie dorastania, 1.5 m wzrostu, 95 kg wagi. SCP-213 jest w stanie siłą złamać wiązanie między atomami w każdej stałej bądź półstałej materii poprzez kontakt fizyczny. W tym czasie emituje potężny błysk światła. SCP-213 może użyć dowolnej części swojego ciała, aby wywołać ten efekt, oraz używał tego w celu dezintegracji pocisków, które wejdą w kontakt z jego skórą. Manifestacja tego efektu okazuje się być ekstremalnie bolesna, przy dłuższym użyciu powodując ból na tyle silny, aby pozbawić SCP-213 przytomności.

SCP-213 został pozyskany w Palo Alto, stan Kalifornia, kiedy doniesienia o nastoletnim chłopcu zatrzymanym za morderstwo po "wyparowaniu" swojej dziewczyny w czasie stosunku dotarły do agentów osadzonych w lokalnej policji. Dalsze badania ujawniły anormalną naturę SCP-213. Jednak podczas wstępnej próby zabezpieczenia, SCP-213 spowodował zniknięcie agentów próbujących się do niego zbliżyć. Podczas późniejszej wymiany ognia z MFO-████-██, SCP-213 udało się wyeliminować 2 agentów przed pochwyceniem. Czynności przechowawcze SCP-213 sfinalizowano ██/██/19██, oraz nadano klasę Euclid.

Dodatek 213-07: SCP-213 dokonał siódmej próby ucieczki. Po poproszeniu o kolejną rozmowę z Dr ████, SCP-213 zaczekał, aż personel ochrony pozwoli jej wejść do celi przechowawczej. Ponieważ większość procedur musiała zostać zaniechana, SCP-213 był w stanie zastosować swój efekt do pozostałych zabezpieczeń i je przełamać. SCP-213 zabił Dr ████ oraz dwóch agentów podczas początkowej fazy swojej ucieczki.

SCP-213 widział jedynie niewielką część budynku i został łatwo schwytany po napotkaniu silnego oporu ze strony strażników. Przedarcie się przez ścianę swojej celi osłabiło go na tyle, aby zapobiec dalszym zniszczeniom innych jednostek przechowawczych. SCP-213 schwytano w pokoju wypoczynkowym ośrodka podczas próby przedarcia się przez podłogę. Długie użycie jego efektu mu to jednak uniemożliwiło.

Dodatek 213-08: SCP-213 przypadkowo przełamał zabezpieczenia dnia ██/██/20██. Ze względu na naturę tego przełamania nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Nagranie wideo z celi SCP-213 o 3:15 pokazuje jego łóżko oraz część podłogi poddające się efektowi, co spowodowało spadek SCP-213 do poziomu piwnicznego. Procedury przechowawcze zostały przeznaczone do rewizji.

Notatka badacza
Z analizy tego nagrania wynika, że władza SCP-213 nad tym efektem nie jest tak absolutna, jak wcześniej zakładano, a sam obiekt stał się bardziej skłonny do współpracy w kwestii ustalenia metody jego kontroli i utylizacji. Przypuszczenia personelu analizującego dotyczące tego, co mogło by się stać w wypadku przypadkowego użycia tego efektu, włącznie z samozniknięciem SCP-213, zanotowano jako szczególnie pomocne w tej kwestii.

Dodatek 213-09:
██-07-████: Podczas rutynowego bilansu fizycznego SCP-213 zauważono lezje na jego plecach w formie gładkich guzków. Aktualnie znajdują się tam cztery guzki, rozmieszczone z przerwami na jego plecach w kształcie idealnego kwadratu. Dystans między wszystkimi czterema punktami wynosi dokładnie 15 cm. Personel medyczny został przydzielony do obserwacji celi SCP-213 w celu obserwacji i szybkiego reagowania na zmiany w ich kondycji. Ustalono następne oględziny.

██-09-████: Kolejne oględziny doprowadziły do odkrycia kolejnych dwóch guzków, znajdujących się na środku jego dłoni. SCP-213 zgłosił lekkie podrażnienie, ale brak bólu czy dyskomfortu. Guzki stawiają opór przy nacisku tępym lub ostrym narzędziem. Podczas próby pobrania próbki przy użyciu skalpela, nie ciął on i wyparował po kilku sekundach wywierania nacisku. SCP-213 zaprzecza, jakoby było to jego działanie. SCP-213 stał się wyraźnie bardziej apatyczny i zgłaszał silny ból brzucha oraz pleców.

██-14-████: SCP-213 został przeniesiony na intensywną obserwację po wystąpieniu ataku w swojej celi. Oględziny SCP-213 ujawniły następne dziesięć (10) guzków na plecach. Znajdują się w dokładnych, pięciocentymetrowych odstępach. SCP-213 nadal nie zgłasza bólu w okolicach guzków. SCP-213 przypisano dodatkowych medyków do obserwacji, którzy pozostaną wraz ze standardową ochroną przez następny tydzień.

██-23-████: Wszystkie guzki na ciele SCP-213 znikły, zastąpione cienkimi wcięciami, nieco poniżej 1 mm grubości. Podczas inspekcji tych nowych zmian, personel medyczny zaobserwował, jak wcięcie na lewej dłoni SCP-213 się otwiera, obserwując ją. SCP-213 został umieszczony w skrzydle szpitalnym do odwołania w oczekiwaniu na dalsze zmiany w jego stanie.

Dodatek 213-10: Źródłem anormalnej właściwości SCP-213 wydaje się być pasożytnicza infestacja o nieznanym pochodzeniu, zamieszkująca jego ciało. Ta forma życia nie podjęła żadnych prób komunikacji, ale obserwuje wszelkie osoby w obecności SCP-213 poprzez lezje na ciele SCP-213. SCP-213 okazuje panikę w związku z takim rozwojem sytuacji i wielokrotnie prosi o usunięcie tej istoty z jego ciała. Wszystkie tego typu żądania należy odrzucać w oczekiwaniu na wyniki dalszych badań.

Notatka badacza
Organizm zamieszkujący ciało SCP-213 nie pokazuje się na żadnym skanie medycznym, który jesteśmy w stanie wykonać. Według nowej hipotezy ten efekt w rzeczywistości służy utrzymaniu i samoobronie, przy czym wielokrotne testy mające na celu określenie natury tej anomalii doprowadziły do szybkiego wzrostu. SCP-213 został umieszczony w śpiączce farmakologicznej do czasu, aż możliwe staną się dalsze badania dotyczące charakteru tego pasożyta. Procedury przechowawcze skierowano do rewizji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported