SCP-2131
ocena: +2+x
xDIpXeE.png

Zdjęcie SCP-2131 zrobione chwilę po wydarzeniu 2131-19. Warto zwrócić uwagę na brak obrażeń u podmiotu.

Identyfikator podmiotu: SCP-2131

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2131 ma znajdować się przez cały czas wewnątrz komory przechowawczej dla humanoidów z osłoną przeciwpromienną. Komora ta ma zawierać w sobie udogodnienia typowe dla standardowych celi przechowawczych dla humanoidów. Obecne protokoły przechowawcze mają pozwalać SCP-2131 przeprowadzać rytuał modlitewny własnej kompozycji, w celu ograniczenia wydarzeń promieniowania gamma. Pod żadnym pozorem rytuał ten nie może być przerywany przez personel.

W żadnym wypadku przesłuchania nie mogą być przeprowadzane w ciągu dwóch godzin poprzedzających lub następujących po zaplanowanym wydarzeniu promieniowania gamma. Wszystkie przesłuchania mają odbywać się w przyległym, osłoniętym pomieszczeniu, które ma być wyposażone w barierę wystarczającą do zapewnienia bezpieczeństwa przesłuchującemu przed promieniowaniem gamma emitowanym podczas wydarzenia promieniotwórczego SCP-2131.

Opis: SCP-2131 jest mężczyzną podającym się za Papieża Benedykta XIII obediencji awiniońskiej. Po pozyskaniu, SCP-2131 był w stanie mówić w odmianie archaicznego włoskiego i francuskiego, a także w łacinie i wcześniej nieznanym kreolskim językiem powiązanego z trzema wyżej wymienionymi (aczkolwiek SCP-2131 podczas swojego przechowywania zaczął biegle posługiwać się językiem angielskim). Co 16 godzin, SCP-2131 emituje impuls promieniowania gamma, towarzyszący samoistnej konwersji małej części masy w antymaterię.

Dzienny rytuał opracowany i przeprowadzany przez SCP-2131 okazał się wielce skuteczny w zapobieganiu emisji impulsów promieniowania gamma. Jednakże, od czasu zabezpieczenia SCP-2131 te niekontrolowane wydarzenia stały się częstsze, a rytuał modlitewny wykazał przybliżoną 95% skuteczność w powstrzymywaniu emisji.

Wystawienie na towarzyszące SCP-2131 promieniowanie gamma jest śmiertelne dla większości żyjących organizmów obecnych w pobliżu SCP-2131 podczas wydarzenia, z wyjątkiem samego bytu i kilku mikroorganizmów odpornych na promieniowanie. Długowieczność SCP-2131 (wliczając twierdzenie, że urodził się w 1328 roku) została przypisana impulsom promieniowania gamma, jako że wszelkie jego obrażenia fizyczne są leczone podczas niekontrolowanych wydarzeń. Dotyczy to również obrażeń, które mogłyby doprowadzić do śmierci podmiotu.

SCP-2131 został pierwotnie pozyskany z Joshua Baptist Church w południowej Alabamie. Kilku diakonów kościoła otrzymało informacje dzięki Siódmemu Społeczeństwu1, w celu asystowania w rytuale poświęconemu ofiary krwi. Pozyskane zostały dokumenty dotyczące tej korespondencji. Jednakże, osoba twierdząca, że jest związana z Siódmym Społeczeństwem nie została namierzona, pomimo wspólnych prób zarówno ze strony Fundacji, jak i Marshall Carter and Dark.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported