SCP-2135


ocena: +2+x
91st_Street.jpg

Widok wejśca do SCP-2135 z poziomu ulicy

Identyfikator podmiotu: SCP-2135

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako iż SCP-2135 znajduję się w obszarze o dużym natężeniu ruchu, odizolowane przechowanie SCP-2135 jest niewykonalne na ten moment. Zamiast tego, Fundacyjni agenci muszą współpracować z Zarządem Transportu Miejskiego Nowego Jorku (MTA) by zapobiec nieautoryzowanym dostępowi do SCP-2135 przez cywili. SCP-2135 jest obecnie zamknięty dla cywili i jest niedostępny przez konwencjonalne środki; z tego powodu, jest to uznane jako rozsądne żądanie, które nie wymaga nadmiernego przymusu ze strony Fundacji. Wnętrze SCP-2135 musi być monitorowane przez przemysłowe kamery, ale jako iż jest wyraźnie widoczny do cywili podróżujących poprzez system metra Nowego Jorku, personelowi odradza się bezpośredniego strzeżenia wnętrza SCP-2135.

Jakiekolwiek wtargnięcia do SCP-2135-B muszą być wykonane przez Personel Klasy D pod nadzorem Fundacyjnych badaczy; bezpośrednie wtargnięcie do SCP-2135-B przez badaczy wymaga potwierdzenia od obecnego Dyrektora Regionu 38A (Miasto Nowy Jork/Long Island). Personel Klasy D wchodzący do SCP-2135-B musi stosować się do następujących ograniczeń:

  • Żadne przedmioty wyprodukowane po Lutym 1959 (uwzględniając ubrania, urządzenia nagrywające, rozrywkowe media, itp) nie mogą być wzięte do SCP-2135-B.
  • Podczas interakcji z instancjami SCP-2135-C, personel musi unikać używania słów, które nie były powszechnie używane przed 1959 (np. "hipis," "niegodziwy," itp.).
  • Nie można spędzać więcej niż 24 godziny wewnątrz SCP-2135-B.

Opis: SCP-2135 jest byłą stacją 91st Street, stacją systemu Metra Nowego Jorku zlokalizowanego na Manhattanie. Przed jej zamknięciem w Lutym 1959 roku, SCP-2135 był obsługiwany przez 1 i 2 pociąg linii ITR Broadway - Seventh Avenue, powiązana ze Stacją 96st Street do północy i Stacją 86st Street do południa. SCP-2135 został zamknięty po tym jak powiększenie platformy Stacji 96st Street uczyniło jej dalszą pracę niepraktyczną.

Anomalne właściwości SCP-2135 manifestują się dwa razy w tygodniu w nieprzewidywalnych odstępach. Podczas tego czasu, wagon (który różni się marką oraz modelem, ale jest zawsze wagonem, który był używany przez Metro Nowego Jorku podczas albo przed 1959), odtąd nazywany SCP-2135-A, zatrzymuje się na stacji na około 15 sekund. SCP-2135-A jest zauważalny jedynie przez tych stojących na platformie stacji w czasie jego przybycia; nieanomalne pociągi przejeżdżają przez niego tak jakby go tam nie było, a pasażerowie tych pociągów są niezdolni do spostrzeżenia obecności SCP-2135-A gdy przez niego przejeżdżają.

Jeżeli jakikolwiek podmiot wsiądzie do pociągu podczas tego czasu, pozostaną w stanie tranzytu na około piętnaście minut i będą niezdolni do wyjścia z pociągu. Żadni inni pasażerowie ani konduktor nie są obecni w pojeździe. Po upłynięciu piętnastu minut, pociąg się zatrzyma i podmioty dotrą do SCP-2135-B.

SCP-2135-B jest repliką wyspy Manhattan taka jaką była 1 lutego 1959. Osoby, wydarzenia i budynki obecne na Manhattanie podczas tego czasu są zastąpione w niemal identyczny sposób wewnątrz SCP-2135-B z następującymi wyjątkami:

  • Osoby obecne na Manhattanie podczas tego czasu są zastąpione przez instancje SCP-2135-C (zobacz poniżej).
  • Wszystkie pisane materiały obecne wewnątrz SCP-2135-B, łącznie z reklamami, książkami, gazetami, itp. składają się jedynie ze słów "BEZPIECZNY ŚWIAT" powtarzanych w kółko, używając wielkich liter. Wyjątkiem są znaki noszone przez SCP-2135-C.
  • Stacje metra inne niż Stacja 91st Street są niedostępne dla wszystkich podmiotów. Zamiast tego, instancje SCP-2135-C strzegą wejścia do każdej stacji metra, pozostając nieruchome podczas trzymania znaku ze słowem "OCHRONA" napisanym na nim. Podczas prób wejścia do tych stacji podmiotom będzie siłą przeszkadzać dana instancja SCP-2135-C.
  • Jakikolwiek obszar poza wyspą Manhattan jest niedostępny z powodu białej pustki otaczającej całą wyspę. Podmioty próbujące opuścić Manhattan zostaną zablokowane przez nieprzepuszczalną barierę. Instancje SCP-2135-C opuszczające Manhattan wydają się znikać w pustce; podobnie, instancje SCP-2135-C wchodzące do Manhattanu wydają się spontanicznie z niej wychodzić.
  • Podmioty powszechnie zgłaszają postrzeganie SCP-2135-B jako monochromatycznego.

SCP-2135-C są humanoidalnymi bytami bez twarzy, które zamieszkują SCP-2135-B. Instancjom SCP-2135-C brakuje oczu, nosów oraz ust, ale oprócz tego są replikami osób, które były w Manhattanie 1 lutego 1959 roku. Wszystkie instancje SCP-2135-C noszą ze sobą tablice z białym płótnem oraz marker; jeżeli są w samochodzie albo jakimkolwiek innym pojeździe, będą mieli jedną blisko siebie. Pomimo braku rysów twarzy, instancje SCP-2135-C wydają się zdolne widzieć oraz wyczuwać zapachy oraz mogą komunikować się z podmiotem jeżeli jest to wywołane poprzez zapisywanie słów na tablicy z pustym płótnem, aczkolwiek jedynie używając jednego lub dwóch słów na raz (zobacz zapis przesłuchania poniżej).

Jeżeli podmiot wejdzie do SCP-2135-B z jakimkolwiek przedmiotem wytworzonym po Lutym 1959 albo wykaże schematy mowy lub inne manieryzmy anachroniczne do okresu po wyjściu ze stacji 91st Street, instancje SCP-2135-C zatrzymają się w miejscu i będą nieprzerwanie "obserwować" podmiot dopóki nie opuści wymiaru. Choć instancje SCP-2135-C nie wykazują żadnych wrogich intencji, podmioty będą na ogół wyrażać silne pragnienie opuszczenia jeżeli instancje SCP-2135-C wejdą w ten stan, powołując się na dyskomfort i niepokój. Podmioty mogą opuścić SCP-2135-B przez powrócenie do wejścia Stacji 91st Street; SCP-2135-A pojawi się w przeciągu dziesięciu minut i zwróci podmiot do głównej rzeczywistości.

Po przeminięciu dwudziestu czterech godzin wewnątrz SCP-2135-B1, Stacja 91st Street zostanie zamknięta i podmioty nie będą mogły opuścić SCP-2135-B. [ZMIENIONO] chociaż te zgłoszenia pozostają niepotwierdzone i podobieństwa mogą być powierzchowne albo przypadkowe.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported