SCP-214
ocena: 0+x
Mercury2.jpg

Próbka krwi SCP-214.

Identyfikator podmiotu: SCP-214

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-214 należy przechowywać w celi do kwarantanny o wymiarach 4 x 4 metry, dostosowanej do długotrwałego zamieszkania przez człowieka, na terenie Strefy Badań Biologicznych 12. Ze względu na czwarty poziom zagrożenia biologicznego wymaga się pomieszczeń czystych, pryszniców dekontaminujących przed i po wejściu oraz śluzy próżniowej. Wszystkie źródła wody i powietrza prowadzące do przechowalni SCP-214 należy odizolować od reszty strefy. Personel wchodzący do przechowalni SCP-214 musi mieć na sobie kombinezon hazmat z własnym źródłem tlenu i dodatkową podszewką odporną na cięcia. Cela musi znajdować się pod stałą obserwacją przy użyciu zdalnych urządzeń nagrywających. SCP-214 należy uznawać za zagrożenie dla siebie oraz innych i nie wolno pozwolić, aby wszedł w posiadanie potencjalnie niebezpiecznych narzędzi. Ze względu na specyficzną percepcję bólu, SCP-214 nie należy krzywdzić w przypadku innym niż pod nadzorem personelu poziomu 2.

Ponadto, personel mający wejść w interakcję z SCP-214 musi przejść ewaluację psychologiczną. Osoby mające w swojej historii medycznej depresję są wykluczone z interakcji. Regularne sesje obserwacji psychologicznej muszą zostać przeprowadzone po badaniach u wszystkich uczestników. Personel przejawiający dwa lub więcej z poniższych symptomów podczas obserwacji musi być natychmiast poddany kwarantannie identycznej do SCP-214:

  • Samookaleczenie
  • Stępiony afekt
  • Glosolalia
  • Słowotok
  • Kompulsywne kłamanie
  • Srebrnawa wydzielina z błony śluzowej lub ran
  • Zachowania kompulsywno-obsesyjne, szczególnie w mowie i piśmie

Badaczom zaleca się przeczytanie plików Dziennik-214 oraz Wywiad-214 przed podjęciem eksperymentów, jako środek zapobiegawczy.

Opis: SCP-214 to mężczyzna w wieku ██ lat, poprzednio Agent Fundacji █████. Fizyczne i mentalne zmiany zostały zanotowane po śledztwie w sprawie Incydentu ███ w Bibliotece Publicznej ██████ w Massachusetts. Szczegóły dotyczące pozyskania SCP-214 są opisane w [ZMIENIONO]. Fizyczne badania SCP-214 wykazują zastąpienie większości płynów ustrojowych, zawierającej lecz nie ograniczającej się do krwi, ciała szklistego, ejakulatu oraz płynu mózgowo-rdzeniowego substancją przypominającą rtęć. Analiza chemiczna wykazała, że substancja jest zawiesiną złożonych związków metaloorganicznych w serum wzbogaconym proteinami oraz lipidami, ale do tej pory nie udało się ustalić nic na temat jej pochodzenia oraz przeznaczenia. Większość funkcji życiowych nie zachodzi w ciele SCP-214, jednak odpowiednie organy nadal istnieją, zachowane w odpowiednich jamach ciała. Obejmuje to też mózg, który nie wykazuje żadnej aktywności podczas elektroencefalografii. Godne uwagi są także selektywne zdolności regeneracyjne obiektu; niektóre rany znikają bez śladu w ułamek sekundy po zadaniu, a niektóre pozostają niezaleczone, nawet po czasie, w jakim normalna ludzka tkanka uległaby regeneracji. SCP-214 nie doświadcza bólu w normalny sposób, zamiast tego reagując na niego jako przyjemność, bez przejęcia uszkodzeniem jego ciała. Zgłaszano przypadki zniknięć obiektów znajdujących się w otoczeniu SCP-214. Nie ma obecnie metody na odzyskiwanie przedmiotów straconych w ten sposób.

Dodatek 214a Fragmenty z dziennika Agenta █████, dotyczące przemiany w SCP-214, zostały ujęte w Dziennik-214.

Dodatek 214b Zapis z przesłuchania SCP-214 został transkrybowany w Wywiad-214

Dodatek 214c Badacz ██████ został zatrzymany po wykazaniu symptomów identycznych z natury do SCP-214 pod koniec D214. Procedury przechowawcze zostały zaktualizowane pod kątem zaraźliwej natury SCP-214.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported