SCP-2140
ocena: +4+x
Glyph3PetrogradFixed.png

SCP-2140

Identyfikator podmiotu: SCP-2140

Klasa podmiotu: Thaumiel (SCP-2140-1-D jest uważany za Zneutralizowane)

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2140 nie stanowi zagrożenia dla personelu Fundacji. Zezwala się na rozlokowywanie w celu przeciwdziałania wrogim instancjom SCP-2140-1 zgodnie z warunkami określonymi w Dodatku A. Rozszerzone rozlokowywanie w przypadku innych zagrożeń musi być zatwierdzane indywidualnie dla każdego przypadku przez Radę O5 i Komitet ds. Etyki.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec stworzeniu lub odkryciu dodatkowych instancji. Wszelkie osoby wystawione na lub posiadające znaczną wiedzę (jak określono w Dodatku C) na temat jakiejkolwiek instancji SCP-2140-1 muszą zostać poddane terminacji, amnestycyzacji lub wystawione na SCP-2140 wedle uznania Oficera Zagrożeń Strategicznych.

Fragmenty jedynej znanej kopii SCP-2140-1-D są permanentnie zapieczętowane w bezpiecznym deep storage w placówkach wymienionych w Dodatku E.

Svalbard_seed_vault_IMG_8887.JPG

Deep Storage Strefy 313

Opis: SCP-2140 to obraz uzyskany dzięki Projektowi Kallinikos z SCP-2140-1-D. Instancje SCP-2140-1 to alternatywne wersje obrazu. Wszystkie instancje przedstawiają glify w piśmie [ZMIENIONO].

Chociaż osoby o dowolnym pochodzeniu mogą oglądać pojedyncze części, 100% osób, które zobaczą kompletny SCP-2140 (niezależnie od medium) są lojalnym personelem Fundacji z upoważnieniem poziomu 2/2140 lub wyższym. Te osoby niezmiennie mają wysoce potwierdzające to historie osobiste (z wieloma świadkami, znanymi współpracownikami z Fundacji i dokumentacją) zgodne z tym profilem. Obecność potwierdzających to dowodów materialnych wspiera hipotezę, że jest to retroaktywna alteracja osobistej historii, dzięki której osoba ta zawsze była lojalnym pracownikiem Fundacji z odpowiednim upoważnieniem. Podejrzewa się, że ta anomalia podąża po "najmniejszej linii oporu" i zmienia minimalną, niezbędną liczbę zdarzeń (Dodatek B). Nie istnieją zapisy żadnych eksperymentalnych podmiotów testowych (takich jak personel klasy D) lub jakichkolwiek innych osób nieposiadających odpowiedniej przeszłości i upoważnienia, które zaobserwowały kompletny obraz.

SCP-2140-1-D był najpierw zlokalizowany na wykopaliskach [ZMIENIONO] ███ km na zachód od [ZMIENIONO], Uzbekistan. Zauważono nieprawidłowości w raportach zespołu wykopaliskowego, a ze względu na charakter miejsca wykopalisk podejrzewano zagrożenie memetyczne. MFO Eta-10 ("See No Evil") została rozlokowana i napotkała duży opór ze strony zespołu wykopaliskowego. Później odkryto, że naukowcy i personel ochrony byli potajemną jednostką w Fundacji dedykowaną retrotworzeniu [ZMIENIONO] i zostali zabici, opierając się schwytaniu.1

Po pozyskaniu uchwalono Projekt Kallinikos. Oddzielne zespoły projektu analizowały sekcje SCP-2140-1-D w izolacji. Ich odkrycia przekazano podzielonemu na sekcje zespołowi wdrożeniowemu, który był w stanie stworzyć działający prototyp SCP-2140 przy zerowej ekspozycji na oryginał. Wszyscy członkowie projektu (włączając cały personel wystawiony na wczesne prototypy) zostali następnie wystawieni na SCP-2140 i poddani działaniu amnestyków.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported