SCP-216
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-216

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-216 obecnie znajduje się w Laboratorium 5. Dostęp wymaga zezwolenia pracownika Poziomu-2. Umieszczanie urządzeń nagrywających we wnętrzu podmiotu bez zgody O5 jest zakazane.

Opis: SCP-216 to mający 35,6 cm (14 cali) wysokości, żelazny sejf wyposażony w cyfrowy zamek szyfrowy. Wyświetlacz mieści 7 cyfr, każda mieszcząca się w przedziale od 0 do 9. Szyfr nie może być zmieniony kiedy drzwi podmiotu są otwarte. Waga podmiotu zdaje się zmieniać w sposób anomalny (zobacz Dokument 88-B).

Drzwi SCP-216 zawsze mogą zostać otwarte, jednak dostępne wnętrze zmienia się w zależności od aktualnie wpisanego szyfru. Przedmioty włożone do SCP-216 mogą zostać odzyskane poprzez wprowadzenie ponownie tej samej kombinacji, która była użyta do otwarcia podmiotu i złożenia w nim przedmiotu. Obiekty odzyskane z SCP-216 nie są w żaden widoczny sposób uszkodzone przez podmiot.

Przypuszcza się, że każda z możliwych kombinacji zamka skutkuje innym wnętrzem, co oznacza, że w SCP-216 znajduje się 10 milionów dostępnych przedziałów. Nie wiadomo, ile obiektów znajduje się obecnie wewnątrz SCP-216.

Grawerowanie znalezione na spodzie podmiotu brzmi "3/4". Postawiono hipotezę, że przedziały SCP-216 są wspólne dla trzech innych urządzeń o podobnej naturze. Hipoteza ta jest zgodna z wynikami podanymi w Dokumencie 88-B.


Dokument # 88-A: Dr █████ - Dziennik Eksperymentu Inicjacyjnego

- Zamek szyfrowy ustawiono na kod 6692724, drzwi otworzono. Przedział jest pusty.
- 1 skoroszyt i ołówek umieszczono wewnątrz podmiotu, drzwi zamknięto.
- Zamek szyfrowy ustawiono na kod 6692725, drzwi otworzono. Przedział jest pusty.
- Zamek szyfrowy ustawiono ponownie na kod 6692724, drzwi otworzono. Skoroszyt i ołówek odzyskano z przedziału.

Notatka: "SCP-216 wygląda na materiał na bardzo efektywny sposób przechowywania." Dr █████


Dokument # 88-B: Dr █████ - Dziennik Eksperymentu

Sprawdzanie wpływu umieszczenia przedmiotu wewnątrz SCP-216 na jego całkowitą masę.

- Masa całkowita podmiotu przed umieszczeniem obiektów: 935,877 [kg]
- Skoroszyt i ołówek (masa całkowita 350 [g]) umieszczono wewnątrz SCP-216, drzwi zamknięto.
- Masa całkowita podmiotu po umieszczeniu obiektów: 935,965 [kg]

Masa oczekiwana: 936,227 [kg]
Masa rzeczywista: 935,965 [kg]
Różnica: 262 [g]

Eksperymenty wykazały, że SCP-216 przejmuje w przybliżeniu 25% masy swojej zawartości, co sugeruje, że masa jest dzielona równomiernie na SCP-216 i pozostałe trzy hipotetyczne urządzenia.


Dokument # 122-A: Dr ███████ - Dziennik Eksperymentu

Sprawdzanie przedziałów 0000000-0000206. Przedział 0000000 zawiera trociny. Przedziały 0000001-0000206 są puste.

Zarządzono dalsze testy.


Dokument # 152-D: Dr █████ - Dziennik Eksperymentu

Przedziały 0000332 - 0000398: Każdy przedział miał części ciała z █████ ███████, 28-letniej kobiety, która zaginęła ██-██-20██. Zawartości usunięte w celach identyfikacyjnych, później spalone. Wątroby, śledziony i płuc nie odzyskano.


Dokument # 159-B: Dr ████████████ - Dziennik Eksperymentu

Przedział 0000409: Żywy rosomak (Gulo gulo, dorosły samiec) o masie 30 kg. Zaraz po otwarciu drzwi zaatakował i zabił doktora ███████ oraz okaleczył dwóch pracowników Klasy-D, zanim został pięciokrotnie postrzelony przez strażników. Autopsja rosomaka nie wykazała nieprawidłowości.

Późniejsze badania wykazały, że komora 0000409 zawiera tylko luźne włosie rosomaka, z pozostałościami moczu i piżma.


Dokument # 160-A: Dr ████████████ - Dziennik Eksperymentu

Przedział 0000456: W pełni załadowany pistolet Glock 19 z pociskiem w komorze, i jeden deser lodowy o regularny smaku Klondike Bar. Deser nie był roztopiony, w dotyku wydawał się zimny i pozostawał taki dopóki znajdował się w przedziale. Został usunięty do kontroli i zaczął się topić w ciągu 2 minut. Umieszczono go z powrotem w komorze; drzwi zamknięto na 3 godziny, a następnie otwarto ponownie. Lody były w tym samym, lekko roztopionym stanie, jak kiedy to zostały umieszczone z powrotem na trzy godziny w podmiocie. Deser przeniesiono do zamrażarki w stołówce na drugim piętrze na jedną godzinę. Po godzinie lody zostały umieszczony z powrotem do przedziału wraz z pistoletem, drzwi zamknięto.


Dokument # 161-A: Dr █████ - Dziennik Eksperymentu

Komora 0000501, pierwotnie pusta: Umieszczono w niej jedno (1) standardowe urządzenie GPS Fundacji. Gdy podmiot został zamknięty, nie udało się namierzyć sygnału. Dane z urządzenia po odzyskaniu wykazały, że satelita nie był w stanie potwierdzić położenia źródła w tym czasie.


Dokument # 174-B: Dr King - Dziennik Eksperymentu

Komora 6162384: 51 nasion jabłka.
Komora 1846563: 22 nasiona jabłka.
Komora 2960104: 9 nasion jabłka.
Komora 8585821: 78 nasion jabłka.
Komora 1111111: jedno mocno rozłożone jabłko.


Dokument # 152-E: Dr ██████ - Dziennik Eksperymentu

Dnia 16-04-██ wszystkie wcześniej sprawdzone przedziały zostały otwarte z zamiarem potwierdzenia zawartości. Gdy przedziały 0000332 do 0000398 zostały otwarte, znaleziono poszczególne części ciała odpowiadające nieznanemu mężczyźnie, rozmieszczone w tej samej kolejności, jak w eksperymencie 152-D, tym razem wraz z wątrobą, śledzioną i płucami. Stwierdzono, że wszystkie wcześniejsze ślady tkanki z eksperymentu 152-D, które nie zostały oczyszczone, zostały sterylnie z tych przedziałów usunięte. Zgodnie z prośbą O5, części ciała umieszczono z powrotem do swoich przedziałów. Procedury przechowawcze są obecnie pod rewizją.


Dokument # 162-A: Dr █████████ - Dziennik Eksperymentu (eksperyment przeprowadzony przez dr. █████)

Jeden cyfrowy rejestrator wideo █████████ ustawiano w trybie nagrywania i umieszczono w komorze 5500000 zorientowany tak, aby skierowany był na zewnątrz, w kierunku drzwi sejfu. Drzwi zamknięto, otwarto przedział 5500001. Przedział 5500001 okazała się pusty. Drzwi zamknięto, ponownie otwarto komorę 5500000 i odzyskano kamerę wideo.

W czasie oglądania nagranego materiału, dr █████ miał przemijający atak niedokrwienny.

Nagrany materiał filmowy pokazuje dr. █████ umieszczającego kamerę wewnątrz podmiotu i zamykającego drzwi. Nie zarejestrowany upływu czasu przed ponownym otworzeniem drzwi, otwarcie i wyciągnięcie kamera wideo z sejfu następuje natychmiast. Jest to niezgodne z opisem sceny przedstawionym przez dr. █████.

Brak słyszalnych dźwięków na nagranym materiał. Kolejne analizy wykazały, że kilka wewnętrznych elementów urządzenia zostało uszkodzonych.


Dokument # 162-B: Dr █████████ - Dziennik Eksperymentu

[USUNIĘTO]

[USUNIĘTO]


Dokument # 162-D: Dr █████████ - Dziennik Eksperymentu

Jeden magnetofon został umieszczony wewnątrz komory 5500000 i drzwi zamknięto. Kilka innych przedziałów zostało otwartych i zamkniętych przed powrotem do komory 5500000 i pobraniem magnetofonu.

Zgłoszono, iż następujący plik powoduje dezorientację, nudności, pocenie się, uczucie przytłaczającej rozpaczy, bóle brzucha, napady paniki, migreny, i udar mózg.
- Ten plik powinien być odsłuchiwany jedynie w zabezpieczonym środowisku.
- Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do 24 godzin po odsłuchaniu tego pliku.
- Należy powstrzymać się od wykonywania szybkich ruchów gałek ocznych podczas słuchania tego pliku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported