SCP-2174
ocena: +2+x
MarcaDeMorto.jpg

Instancja SCP-2174

Identyfikator podmiotu: SCP-2174

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja nie dysponuje obecnie zdolnościami technicznymi pozwalającymi na pełne powstrzymanie 2174 wycieków informacji i zapobieganie ich niezależnemu ponownemu odkryciu. Mobilna Formacja Operacyjna Epsilon-5 ("Contagion") ma zostać wysłana w celu zbadania ewentualnych przejawów SCP-2174 oraz, w razie potrzeby, współpracować z osadzonymi agentami w lokalnych organach ścigania i agencjach medialnych w celu rozpowszechnienia odpowiednich przykrywek w ramach protokołu KV-8699.

Opis: SCP-2174 jest zjawiskiem, w którym lokalizacja spontanicznie upodabnia się do stereotypowego miejsca zbrodni.1 Historycznie, większość instancji SCP-21742 zostało znalezionych w Ameryce Północnej i Europie. Wszystkie znane instancję zawierają co najmniej jeden zarys kredy humanoidalnej, co odpowiada powszechnemu błędnemu przekonaniu, że rysowanie takich zarysów w celu oznaczenia ciała ofiary jest standardową procedurą policyjną.3 Inne elementy, takie jak ludzka krew lub taśma policyjna, mogą się pojawić ale też nie muszą.

Pozycje ciała sugerowane przez zarysy kredowe są często niezręczne i nienaturalne, choć typowe dla ofiar zabójstw lub napadów; niektórych z nich nie można osiągnąć bez większych uszkodzeń szkieletu. Często pojawiają się również oznaki walki i przemocy; jednak nie znaleziono żadnych oznak usuwania ciał, nawet w sytuacjach, w których można by się ich spodziewać. Nie znaleziono jeszcze dowodów DNA odzyskanych z instancji SCP-2174, które pasowałyby do jakiejkolwiek ze znanych zaginionych lub zmarłych osób.

Wydaje się, że na instancje SCP-2174 przynajmniej częściowo wpływa ich położenie geograficzne, chociaż nie jest to potwierdzone - na przykład na wszystkich kasetach policyjnych znalezionych wśród amerykańskich instancji widnieje słowo "Police", podczas gdy na niemieckich instancjach na przemian "Polizei" i "Police". W miarę upływu czasu można również zaobserwować różne tendencje, takie jak wzrost liczby instancji zawierających krew i/lub inną materię biologiczną od początku lat 20004.

SCP-2174 może również zawierać komponent wpływający na umysły, ponieważ wywiady z mieszkańcami w okolicy pokazują, że są oni w pełni przekonani, że doszło do zabójstwa i że prowadzone jest dochodzenie policyjne, nawet jeśli na miejscu nie ma zwłok ani policjanta śledczego. Dodatkowo, miejsca te często stają się prowizorycznymi sanktuariami, w których ludzie zostawiają kwiaty i świece przez tygodnie a nawet miesiące po ich wyczyszczeniu.

Dodatek: Niejasne odniesienia do figur z kredy humanoidalnej wśród scen morderstw zostały znalezione w garstce rejestrów procesów o czary i zabójstw z XVII-wiecznej Europy5, poprzedzających wszystkie znane instancje SCP-2174. W związku z tym badane są historyczne przykłady rysunków kredowych z podobieństwami do znanych wzorów SCP-2174, takie jak Gigant z Cerne Abbas.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported