SCP-2176
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2176

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-2176 zawierające ektomorfy Klasy A mają być trzymane w Ektoodpornej Komnacie Przechowawczej Klasy 4 w Ośrodku 96.

Titan Consumer Appliances and Electronics ma być monitorowane przez fundacyjnych agentów, by upewnić się, że wszelkie nowe produkty paratechnologiczne wynalezione przez spółkę nie są zagrożeniem dla normalności.

Opis: SCP-2176 to marka anomalnych żarówek wynalezionych przez Titan Consumer Appliances and Electronics,1 oryginalnie sprzedawanych pod nazwą "Ghostlight™".

Wygląd zewnętrzny żarówek marki SCP-2176 przypomina nieanomalne żarówki fluorescencyjne sprzedawane dla użytku domowego. Jednakże ich zasady działania są analogiczne do tych lampy żarowej, która używa prądu elektrycznego, by nagrzać wolframowy żarnik. Podobny proces jest używany w żarówkach SCP-2176 ale wolframowy żarnik jest zastąpiony roztworem ektoplazmy2 o dużej gęstości składającym się z ektomorfów.3 By zapobiec wyciekom ektoplazmy wewnętrzna powierzchnia żarówek jest pokryta ektoodporną warstwą.

Dokumenty i zeznania od przedstawicieli TCAE pokazują, że ektoplazma użyta w SCP-2176 była pozyskana od zewnętrznych dostawców, głównie Organizacji znanej jako "Fabryka" (GoI-010). Analiza wykazała, że ektoplazma zapewniona przez Fabrykę składa się z ektomorfów Klasy A i B, a ektoplazma od innych dostawców z ektomorfów Klasy B, C i D w różnych ilościach4 Uważa się, że TCAE było tego nieświadome.

TCAE sprzedawało SCP-2176 jako nowy typ żarówki fluorescencyjnej, taki, który był tańszy, bezpieczniejszy i bardziej długotrwały. Jednakże, ze względu na obecność ektomorfów Klasy A żarówki te generowały niebezpieczeństwo. Gdy żarówka SCP-2176 jest rozbita, zawarte w niej ektomorfy są wypuszczone do otaczającego środowiska. Mimo że ektomorfy Klasy B, C i D bezpiecznie znikają i rozpraszają się, gdy to się dzieje, ektomorfy Klasy A pozostają i powodują anomalne wydarzenia, często składające się z błędów elektryki.

Zaangażowanie i próby zabezpieczenia ze strony Fundacji zaczęły się w 2006, w przybliżeniu sześć miesięcy po tym, jak TCAE zaczęło sprzedawać klientom SCP-2176, po zwiększeniu się liczby przypadków domowych porażeń prądem. Gdy ustalono związek z SCP-2176, Fundacja była w stanie przekonać TCAE, by zarządzić wycofanie wadliwych żarówek. Późniejsze śledztwa wykazały obecność ektomorfów Klasy A w około 40% wszystkich żarówek SCP-2176. Trwające zabezpieczanie jest przeprowadzane przez MFO Mu-13 ("Ghostbusters") z użyciem Przenośnych Jednostek Elektro-Taumaturgicznych Hoffmana.

Dodatek 2176-1: Od tamtego czasu TCAE zaprzestało używać Fabryki w charakterze dostawcy i zgodziło się na respektowanie fundacyjnych standardów bezpieczeństwa i marketingowych wytycznych dla produktów używających paratechnologii. Jest to uznawane za tańszą i bardziej miarodajną metodę utrzymania normalności niż zmuszenie TCAE do zaprzestania ich działań. Jako część tej umowy TCAE będzie również dostarczać Fundacji niektóre potrzebne paratechnologie, rozpoczynając Licznikami Kardeca.5

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported