SCP-2193
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2193

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wydział Zastosowań Sztucznej Inteligencji (AIAD) musi monitorować bazę danych Fundacji, poszukując instancji SCP-2193-1. Instancje mają być logowane i usuwane, a personel narażonego Ośrodka (jeśli dotyczy) będzie wymagał terapii amnezyjnej. Prowizoryczny Ośrodek ███, Ośrodek 51 i Obserwacyjny Ośrodek ██ są zwolnione z tej procedury, aby ułatwić obserwację fenomenu. Kontakt z tymi Ośrodkami na dowolnym poziomie (czy to poprzez wizyty osobiste, czy po prostu przez telefon/e-mail) jest ograniczony, aby zapobiec dalszej kontaminacji Ośrodków o znaczeniu krytycznym.

Opis: SCP-2193-1 jest anomalią będącą zagrożeniem informacyjnym wpływającą na dokumentacje przedmiotów i bytów w bazie danych Fundacji. Często pojawia się w Specjalnych Czynnościach Przechowawczych obiektu bądź dodatkach i odwołuje się do operacji określanej jako 'Comiesięczna Terminacja' personelu klasy D. W aktach Fundacji nie ma dowodów na to, że taka polityka została wstępnie przyjęta bądź wdrożona, co zostało zweryfikowane przez dochodzenie RAISA dotyczące wszystkich wcześniejszych zarządzeń O5/Administratora i decyzji SDECotW.

SCP-2193-1 jest automatycznie dodawany do losowego cyfrowego pliku SCP w nieregularnych odstępach. Metoda, którą jest generowany, jest nieznana.

Osoby wystawione na SCP-2193-1 podlegają efektowi memetycznemu, przez który w pełni wierzą, że Comiesięczna Terminacja personelu klasy D jest obowiązującą fundacyjną operacją. Przekonanie to można łatwo rozpowszechniać za pomocą wszystkich form komunikacji wyłącznie poprzez zawarcie wyrażenia 'Comiesięczna Terminacja'. Niezainfekowany personel mający wątpliwości lub podejrzenia, można przezwyciężyć prostą retoryką wspierającą tę politykę. Zainfekowani działają tak, jakby SCP-2193 zawsze był polityką Fundacji i zauważono brak dysonansu poznawczego w przypadku przedstawienia sprzecznych informacji.

Oprócz nadmiernych wydatków personelu klasy D, zainfekowane Ośrodki i osoby są w stanie wykonywać swoje obowiązki nadzwyczaj dobrze i bez zbędnych komplikacji. Pierwszy znany dokument zawierający SCP-2193-1, SCP-███; został usunięty z bazy danych i jest poddawany rewizji przez Wydział Kontrkoncepcyjny Fundacji.

Nie istnieją żadne wewnętrzne dokumenty czy instrukcje, które opisywałyby proces terminacji. Bez względu na to, zainfekowane osoby i departamenty działają i 'terminują' personel klasy D w taki sam sposób. Zdalna obserwacja Ośrodków ███ i ███, jak również nagrania z kamer z zainfekowanych Ośrodków sprzed odkrycia SCP-2193 ujawniły proces 'Comiesięcznej Terminacji':

  • Ostatniego dnia miesiąca testy na jakichkolwiek SCP, które obejmowałyby testowanie na klasie D, są zawieszane.
  • Około jedna trzecia klasy D zamieszkałej w Ośrodku stanie twarzą do drzwi ich cel.2
  • Wystarczająca ilość personelu ochrony przybędzie, aby eskortować klasę D w jednej linii przez całą placówkę. Choć strażnicy będą uzbrojeni, na klasę D nie zostaną założone żadne zabezpieczniea.
  • Naukowcy, Poziom 0 i inny personel niepowiązany z procesem będzie omijał trasę, którą podążają oficerowie/klasa D. Jest to doskonale zsynchronizowane, pomimo braku planowania/ostrzeżenia.
  • Klasa D zostanie poprowadzona do punktu poza placówką i zabrana do miejsca, które nie jest widoczne na kamerach.3
  • Podskórne implanty śledzące klasy D przestaną funkcjonować.
  • Oficerowie ochrony powrócą do placówki. Oficerowie twierdzą, że zterminowali klasę D za pomocą broni bocznej.4

Odkrycie: SCP-2193 został odkryty dnia 31.10.1994, przez PROJEKT AIAD: KORYNTIANIN (aka: "Glacon"), po jego zainstalowaniu do Ośrodka 17. Ośrodek właśnie przechodził przez wydarzenie SCP-2193, które było obserwowane przez SI przez kamery. Spróbowała się skontaktować z ówczesnym Dyrektorem Ośrodka J. O███████, ponieważ SI stwierdziła, że procedura jest nielogiczna i bezprecedensowa. Jej komunikaty zostały zignorowane.

SI poprawnie wydedukowała obecność efektu memetycznego. Rozpoczęła proces usuwania SCP-2193-1 z kopii zapasowych cyfrowych plików Ośrodka, a także z każdego dokumentu z głównej bazy danych dostępnego dla personelu Ośrodka 17. Zakończyła proces przed tym, jak klasa D została zabrana z cel i wyłączyła elektroniczne zamki drzwi.

Z Dietrichem M. Lurkiem skontaktował się Szef Ochrony Ośrodka 17, który poprosił go o pomoc w wyłączeniu nadpisania systemu przez SI. D. Lurk zbadał sytuację i po stwierdzeniu, że SI działa zgodnie ze Standardowymi Zasadami, zamiast tego zaalarmował MFO Eta-10 („See No Evil”).

Ośrodek 17 razem z dwunastoma innymi ośrodkami musiał zostać poddany kwarantannie, a ich zapisy musiały zostać oczyszczone z SCP-2193-1. Prowizoryczny Ośrodek ███ i Obserwacyjny Ośrodek ██ zostały ominięte dla celów testowych.

Dodatek: Log Incydentu 2193/███

Przedmowa: Dnia 31.01.1999 o godzinie 01:30, Prowizoryczny Ośrodek ███ przeszedł przez wydarzenie SCP-2193. Podczas transportu klasy D zaobserwowano behawioralne zmiany zarówno u zatrzymanych i strażników. Klasa D wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie swoim losem, podczas gdy strażnicy obficie przepraszali. Poniżej znajduje się fragment zaczerpnięty z kamery czołowej Agenta Yssona, gdy wydarzenie dobiegło końca

01:59:23: Grupa dociera do okrągłej polany w lesie 2km na południe od Ośrodka.

02:01:46: Klasa D idzie bezpośrednio w kierunku środka polany. Strażnicy rozgałęziają się i tworzą pierścień wokół grupy. Formacja ta jest zgodna z poprzednimi obserwacjami.

02:04:32: Strażnicy dookoła klasy D odwracają się od grupy i zasłaniają kamery z wyjątkiem Agenta Yssona.

Agent Ysson: [Nie do odczytania z powodu nagłej ingerencji, prawdopodobnie 'Nie']"…znowu"

02:05:05: D-1920 zaczyna się wznosić pionowo i unosi się w miejscu .3 metrów nad ziemią.

02:05:09: D-1920 kontynuuje wzlot w górę z szacowaną prędkością wynoszącą 35,000 km/h. D-1823 zaczyna się unosić.

02:05:12-02:06:58: Ten proces powtarza się dla każdej obecnej klasy D.5 Zaczynają ten proces pojedynczo.

02:06:58: Agent Ysson patrzy, jak ostatnia klasa D odlatuje i skupia swój wzrok na pełni księżyca.

02:07:33: Księżyc wydaje się 'mrugać'.6

02:07:35: Agent Ysson zaczyna biec. W tle widać pozostałych strażników pozostających w ich pozycji.

02:07:39: Agent Ysson zostaje podniesiony w podobny sposób do klasy D.

02:07:41: Nagranie kończy się, gdy Agent dociera do stratosfery.

Posłowie: Po zapytaniu, strażnicy stwierdzili, że Agent Ysson został zaatakowany przez klasę D i został zabity w wynikłej kłótni.


ocena: +5+x

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported