SCP-220
ocena: +1+x
oldcouple%20%281%29-new.jpg

Zdjęcie zabezpieczonego SCP-220.

Identyfikator podmiotu: SCP-220

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-220 jest przechowywany w opuszczonej wspólnocie mieszkaniowej, pozyskanej niedawno przez Sektor Badawczy 09. Podmiot wierzy, że budynek zamieszkiwany jest przez innych rezydentów, i należy pozwolić mu żyć w tym przekonaniu.

Niedaleko wejścia do budynku zainstalowano fałszywy przystanek autobusowy; to działanie okazało się skutecznie zniechęcić SCP-220 do wychodzenia poza perymetr przechowalni. SCP-220 okazuje niepokój podczas wychodzenia poza lobby budynku, prawdopodobnie ze względu na problemy związane z mobilnością; podmiot czasem przesiaduje na przystanku do godziny, zanim powróci do środka.

Pokój SCP-220 został wyposażony w telefon, podłączony do automatycznego rejestratora, pozornie dzięki uprzejmości wspólnoty; potrzeby medyczne, żywieniowe i rekreacyjne są określane na podstawie tych nagrań oraz kilku przekazów wideo. Nowe prośby należy przekazać Dr Hart w celu zatwierdzenia bądź odrzucenia.

W świetle Incydentu 220-P, jedynie personel Klasy D może być dopuszczony do personalnego kontaktu z SCP-220 i poddany natychmiastowej kwarantannie po przeprowadzeniu testów, zgodnie z Procedurą Zakaźną Sektora 09

Opis: SCP-220 to wielorasowy człowiek płci męskiej, posługujący się językiem angielskim, na dzień 15.05.12 liczący sobie 76 lat.

SCP-220 prezentuje zachowania będące symptomami zaburzenia dysocjacyjnego tożsamości, zmiennie przedstawiając się oraz zachowując jak dwie osobne osobowości. Nie jest wiadome, czy SCP-220 jest pod wpływem zaburzenia psychicznego, czy celowo odgrywa rolę dwóch różnych osób.

W publicznym i prywatnym zachowaniu SCP-220, osobowość "Ormond Garibaldi" wymienia się z "Ollie G████" (imię, które występuje na certyfikacie narodzin podmiotu). Każda osoba, która wejdzie w interakcję z SCP-220, będzie przekonana, że te osobowości są dwoma oddzielnymi osobami.

Zaobserwowano dwie odmiany tego fenomenu:

  • SCP-220 przedstawia się jako "Ollie" bądź "Ormond" i odnosi się do drugiej persony jako przyjaciela bądź krewnego. W tym przypadku, nawet jeśli zostali wcześniej poinformowani o przypadłości SCP-220, obiekty testowe bez wahania przyjmują stwierdzenie SCP-220 jak fakt.
  • SCP-220 przedstawia się jako "Ollie" bądź "Ormond" i zmienia osobowości w trakcie rozmowy. Różnice między tymi personami nie są drastyczne, ale nagrania pokazują, że wymianie zawsze towarzyszy wyraźna zmiana postury, tonu głosu oraz rytmu mowy, a także osobowości. Pomimo to, partner do rozmowy SCP-220 nie zauważy zmiany, ale zareaguje, jakby osoba opuściła pokój, a druga zajęła jej miejsce. W rzadko występujących przypadkach, obiekty testowe zachowują się, jakby rozmawiali z ""Ollie" i "Ormondem" jednocześnie.

Pomimo anomalnej natury tych konwersacji, obiekty testowe nigdy nie okazują strachu ani dyskomfortu podczas lub poproszone o przypomnienie sobie czasu spędzonego z SCP-220.

Efekty działania SCP-220 są nieodwracalne, bez względu na to, czy obiekt zostanie poinformowany o naturze SCP-220 przed czy po teście personalnym. W ciągu 4-6 godzin od rozpoczęcia kontaktu z SCP-220, dotknięte osoby zaczną przejawiać oznaki lekkiej dezorientacji — zapominanie, po co weszli do pokoju, lub tematu rozmowy.

Dezorientacja zamienia się następnie w permanentny stan zaburzenia osobowości: dotknięte nim osoby zaczną postrzegać wszystkie osoby, z którymi wejdą w kontakt, jako dwie oddzielne osobowości. Dotknięci zaczną zwracać się do jednej osoby, jakby mówili do dwóch osób na raz, lub "przeskakując" między dwoma różnymi konwersacjami. Większość dotkniętych osób postrzega jedną z tych iluzorycznych osobowości jako bliskiego przyjaciela bądź krewnego, bez względu na wygląd oraz na to, czy rozmówca jest im znajomy czy obcy.

Osoby, które obserwują SCP-220 za pomocą nagrań audio bądź audiowizualnych nie demonstrują efektów anomalnych, jeśli te nagrania nie przyjmą formy wymiany zdań z SCP-220.

Dodatek 1:
Dnia 26.01.12, SCP-220 doznał poważnych obrażeń w wyniku upadku. D-9120, pod pozorem bycia jedną z rezydentek budynku, została poinstruowana, aby ocenić obrażenia podmiotu. Stres emocjonalny SCP-220 wydawał się nasilać jego anomalne oddziaływanie na D-9120, która szybko stała się zdezorientowana, zapominając o swoim zadaniu. D-9002 została poinstruowana, aby odzyskać D-9120 z obszaru przechowalni, i stała niedysponowana przez opisane symptomy w zauważalnie wolniejszym tempie. D-9120 i D-9002 zostały poddane kwarantannie, a następnie zdalnie poddane eutanazji.

Dodatek 2:
Poniżej znajduje się kompletna lista próśb poczynionych przez SCP-220 za pomocą telefonu. Prośby rozpatrzone pozytywnie oraz posiłki są dostarczane w czasie, kiedy SCP-220 jest zajęty swoim codziennym rytuałem okrążania lobby budynku pięć razy. Odmowy są komunikowane za pomocą notatki z przeprosinami od "zarządcy" wspólnoty, przytaczając niedostępność obiektu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported