SCP-2211-JP
3/2211 POZIOM 3/2211
Tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-2211-JP
Keter
Brand_-_Feuerteufel_in_Hamm-Heessen%2C_Hoher_Weg_%2810580044735%29.jpg

SCP-2211-JP podczas wstępnego zabezpieczenia.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar otaczający SCP-2211-JP został oznaczony jako Strefa 185, a w celu ukrycia obecności anomalii, ma zostać zbudowane przeznaczone skrzydło przechowawcze wykonane z ognioodpornych materiałów. SCP-2211-JP jest całkowicie odcięty od Międzyośrodkowej Sieci Współpracy Fundacji; dostęp personelu Fundacji do SCP-2211-JP wymaga zatwierdzenia od kierownika projektu.

SCP-2211-JP-B ma być przechowywane w standardowej skrytce przechowawczej dla obiektów dużego znaczenia, którą nadzorować ma uzbrojony personel; dostęp do skrytki wymaga zatwierdzenia przez Radę O5.

Opis: SCP-2211-JP jest Ośrodkiem 185 Fundacji, który jest metafizyczno-przestrzennie połączony z Piekłem. To "Piekło" jest sklasyfikowane jako koncept porównywalny do Gehenny (γεεννα) w Chrześcijaństwie, a także jest morfologicznie określane jako pozawymiarowa przestrzeń Klasy Under-Dite (poniżej piątego kręgu do przed jeziora Kokytos, najniższe piętro Piekła, jak opisał Dante Alighieri Inferno, gdzie znajdują się upadłe anioły i potępieni grzesznicy).

Najbardziej widocznym powiązaniem jest to, że SCP-2211-JP ciągle się pali. Podczas gdy źródło ciepła i paliwa są nieznane, personel przebywający wewnątrz podmiotu zgłaszał mocny zapach siarki. Do dzisiaj nic nie wskazuje na to, że SCP-2211-JP został uszkodzony/pochłonięty przez płomienie.

Kolejną anomalną właściwością obiektu jest to, że każdy organizm lub przedmiot znajdujący się wewnątrz SCP-2211-JP zacznie przejawiać szereg anomalnych cech, zależnie od swojego rodzaju. Są one zbiorczo oznaczone jako SCP-2211-JP-A. W opisie SCP-2211-JP-B, który znajduje się poniżej, SCP-2211-JP-A jest określany jako przypisany do trzech paranormalnie teologicznych atrybutów, które można ogólnie skategoryzować jako "Grzesznicy", "Dozorcy" i "Gniew Boga", które wywodzą się z ich ról w Piekle.

Poniżej znajdują się skrócone opisy właściwości trzech znanych anomalii SCP-2211-JP-A i ich odpowiednich zadań.

  • SCP-2211-JP-A-1: Personel Klasy D znajdujący się wewnątrz SCP-2211-JP sklasyfikowani są jako "Grzesznicy" przez SCP-2211-JP-B. SCP-2211-JP-A-1 nabywają wymuszonej nieśmiertelności bez biologicznych modyfikacji (jak na przykład znaczący wzrost w zdolnościach regeneracyjnych lub zatrzymanie starzenia się komórek) tak długo, jak przebywają w środku SCP-2211-JP. Eksperymenty polegające na sprawdzeniu jak działałoby to poza SCP-2211-JP nie były pomyślne, ze względu na inne powiązane z anomalią zjawisko, które uniemożliwia SCP-2211-JP-A-1 przekroczenie granicy między SCP-2211-JP i zewnętrznym światem.
    • Co więcej, kwatery mieszkalne dla personelu Klasy D dołączone do SCP-2211-JP są pozaprzestrzennie rozszerzone, przyprowadzając nowe instancje SCP-2211-JP-A-1 wyposażone w standardowy sprzęt personelu Klasy D Fundacji do kolejnych kwater. Tożsamości tych instancji pasują do cywili, którzy zginęli na krótko przed ich pojawieniem się w SCP-2211-JP; którzy byli albo więźniami (w szczególności tych skazanych na karę śmieci) osadzonych za brutalne przestępstwa na krótko przed ich śmiercią albo w przeszłości złamali przynajmniej siedem z tradycyjnych judeochrześcijańskich dziesięciu przykazań.1.
  • SCP-2211-JP-A-2: Personel Fundacji znajdujący się wewnątrz SCP-2211-JP, nie będący personelem Klasy D, sklasyfikowani są jako "Dozorcy" przez SCP-2211-JP-B. Wraz z rozwojem kilku anomalnych cech zewnętrznych,2 ciała SCP-2211-JP-A-2 zaczynają przejawiać wysoką odporność w środku podmiotu, który czyni ich niezdolnymi do śmierci/zranienia lub czucia bólu przez fizyczne czynniki, jak na przykład przełamania zabezpieczeń, kontakt z anomaliami albo przeciwstawianie nieposłuszności instancji -A-1. Te anomalne właściwości ustają po opuszczeniu SCP-2211-JP przez personel, a po powrocie do niego zostają znowu nadane.
  • SCP-2211-JP-A-3: SCP-2211-JP-A-3: Wszystkie anomalne obiekty znajdujące się wewnątrz SCP-2211-JP sklasyfikowane są jako "Gniew Boga" przez SCP-2211-JP-B. Świadome instancje SCP-2211-JP-A-3 często współpracują w eksperymentach mających na celu wyjaśnienie swojej natury, wykazując szczególną chęć i poczucie obowiązku w zadawaniu bólu instancjom -A-1 w trakcie tych badań.

SCP-2211-JP-B jest zwojem niezniszczalnego pergaminu. SCP-2211-JP-B zawiera ezoteryczne pieczęci i podpis byłego Dyrektora Ośrodka 185 Roalda Browninga z jego własnej krwi, który przekazuje część obowiązków i zarządzanie częścią terytorium Ośrodka 185 Piekłu. Poniżej znajduje się jego częściowa transkrypcja.


Nasz Pakt


My, jako Dyrektor Ośrodka 185 Fundacji i Markiz Świata Tartarejskiego, niniejszym zezwalamy na obustronne przekazywanie funkcji administracyjnych i zarządzania terytoriami znajdujących się pod naszą jurysdykcją, a także do wzajemnego przejęcia kompetencji i autorytetu drugiej strony.

Po podpisaniu tej umowy, dusza Roalda Browninga stanie się natychmiastowo własnością [Nieczytelny Ciąg Znaków], a w zamian [Nieczytelny Ciąg Znaków] obieca, że zachowane zostaną operacyjne możliwości Ośrodka 185 na wieki przez piekielne płomienie.

Wzajemnie zgadzamy się, że nasze terytoria i poddani będą wzajemnie działać na następujących zasadach.

[Pominięto: Długi opis wyjaśniający anomalne właściwości SCP-2211-JP i definicję SCP-2211-JP-A]

Na prośbę Roalda Browninga, [Nieczytelny Ciąg Znaków] także zgadza się na możliwość poszerzenia zakresu naszej umowy o inne placówki poprzez zapisywanie poniżej nazw placówek Fundacji i ich przedstawicieli.


Ostatecznie, podpisami karmazynową krwią, stanowczo pieczętujemy nasz pakt.

- Roald Barrett Browning
- [Nieczytelny Ciąg Znaków]

Przed zabezpieczeniem SCP-2211-JP, Ośrodek 185 był znany z wysokiej liczby zgonów wśród personelu przez długotrwałe niedostateczne przydziały personelu Klasy D i częste przełamania zabezpieczeń, a były Dyrektor Browning odbył kilka sesji terapeutycznych z psychiatrystami Fundacji przez fizyczne i psychiczne zmęczenie, które spowodowane było nadmiernym przepracowaniem.

Kamera bezpieczeństwa w biurze byłego Dyrektora Browninga uchwyciła pojawienie się Bytu Tartarejskiego Stopnia I,3 który bardzo przypominał Browninga, kiedy ten pracował sam w godzinach nocnych. Kamera następnie zarejestrowała kilka wydarzeń, w których byt, rozmawiając z Browningiem, skarżył się na braki siły roboczej w Piekle związany z szybkim wzrostem grzeszników. Obaj zaprzyjaźnili się po wypiciu kilku napojów alkoholowych.

%E6%82%AA%E9%AD%94.jpg

Były Dyrektor Browning (po lewej) i byt tartarejski (po prawej) podczas przyjaznej rozmowy.

Po tym, byt tartarejski zaproponował Browningowi podpisanie kontraktu (SCP-2211-JP-B). Wszystkie urządzenia nagrywające wskazują na to, że SCP-2211-JP dokonał manifestacji na krótko po samobójstwie byłego Dyrektora przez zastrzelenie się pistoletem, co zostało wykonane jako quid pro quo za kontrakt po podpisaniu go. Wszelkie próby unieważnienia/cofnięcia SCP-2211-JP-B i ponownego skontaktowania się z bytem nie powiodły się, a kontrakt podpisany przez byłego Dyrektora Browninga po dziś dzień uważa się za obowiązujący.

Dodatek: Propozycja nadania anomalnych właściwości SCP-2211-JP innym placówkom Fundacji poprzez dodanie ich do SCP-2211-JP-B w świetle swojej użyteczności są obecnie w trakcie rozważana w związku z istnieniem pewnych obaw, wymienionych poniżej:

  • Niewielkie obawy wobec zachowania tajności operacji, jako że trudniej będzie ukryć to przed opinią publiczną ze względu na cechy odbiegające od wyglądu zwykłego budynku;
  • Średnie obawy wobec teoeschatologicznych zagrożeń Klasy AK Stopnia II ze względu na nieznany wpływ i zagrażającą naturę stałego połączenia Piekła z podstawową rzeczywistością;
  • Znaczące etyczne obawy jako że około 93% personelu Fundacji spełnia pośmiertne wymagania na stanie się SCP-2211-JP-A-1 w związku z faktem, że działania Fundacji łamią tradycyjne judeochrześcijańskie dziesięć przykazań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported