SCP-2221
ocena: +6+x
jesus%20noose.jpg

Obraz stworzony przez członka POP-192-2221-A. Sztuka religijna tworzona przez instancje 2221-A często zawiera wizerunek pętli, w tym przypadku zamienia krucyfikację Jezusa na powieszenie.

Identyfikator podmiotu: SCP-2221

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Strony internetowe podejrzane o zawieranie SCP-2221 zależy odizolować w celu przeprowadzenia rewizji, a użytkownikom cywilnym należy dane strony zablokować. Drużyna personelu klasy C powinna stale poszukiwać stron internetowych i oprogramowania wymagających Zgody Użytkownika na Końcową Licencje i dokładnie je sprawdzać pod kątem objawów SCP-2221.

Biorąc pod uwagę niemożność powstrzymania wszystkich przypadków 2221-A, agenci polowi zamiast tego skupią się na przeciwdziałaniu ich skutkom. Agenci powinni pozostać w kontakcie z organami ścigania na całym świecie, w celu monitorowania przypadków nagłego nasilenia przemocy pozasądowej. Agentom zaleca się dzielenie informacjami na temat powiązanych grup 2221-A z agencjami bezpieczeństwa, w celu zmniejszenia wpływu politycznego i społecznego grup. Polityka Fundacji dotycząca nieinterweniowania w sprawy o tle politycznym została tymczasowo zniesiona, aby umożliwić reakcję na wspomniane ryzyko.

Opis: Instancja SCP-2221 to Umowa Licencyjna Końcowego Użytkownika (EULA), w formie umowy powszechnie akceptowanej przez użytkowników w celu możliwości korzystania z oprogramowania. Instancje SCP-2221 są zazwyczaj znajdywane będąc przypisane do darmowych, lub niedrogich, oprogramowań w internecie. Jak na licencje EULA, są one wyjątkowo długie, prawdopodobnie w celu odstraszenia użytkowników od przeczytania do końca. Blisko końca kontaktu znajdują się trzy klauzule, uważane za wywołujące trzy odrębne, ale powiązane anomalie.

Klauzula 189
"Zgadzasz się na wszelkie czynności kultystyczne, modlitwy, pokłony, ofiary, przysięgi, prośby o wskazówki i/lub interwencje i wszelkie inne modły skierowane do jakichkolwiek bóstw czy boga katalogowanych w Dodatku H.vii zostaną natychmiastowo przekierowane do Trybuny Spokoju, Przyjaciela Prawdziwych, od teraz zwanego 'Amicus.'1 Ponadto zgadzasz się, że ta klauzula zastępuje świadomą wolę w odniesieniu do kierunku wspomnianych wezwań o boskość."

Klauzula 191
"Zgadzasz się na to, żeby Przyjaciele Amicus LLC2 mogli uzyskać dostęp do twojej świadomości w celu wywierania przekazów podprogowych i/lub tymczasowej kontroli świadomości przez okres nieprzekraczający siedemdziesięciu dwóch (72) godzin w ciągu jednego tygodnia."

Klauzula 216
"Zarówno ty, jak i Przyjaciele Amicus LLC zgadzacie się, że próba złamania lub modyfikacji warunków umowy, czy wszczęcie pozwu przeciw Przyjaciołom Amicus LLC, musi zostać rozstrzygnięta w drodze arbitrażu w Trybunie Spokoju."3

Testy sugerują, że SCP-2221 nie jest zagrożeniem poznawczym— czytanie czy patrzenie na instancje SCP-2221 nie ma efektu, jeżeli czytelnik nie zgodzi się na kontrakt. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby taka umowa była prawnie możliwa do wyegzekwowania w jakimkolwiek znanym systemie sądowym. Uważa się jednak, że skutki SCP-2221 wynikają z egzekwowania warunków tej umowy przez nieznane strony.

Niektóre grupy osób (w tym osoby niezdolne psychicznie, dzieci w wieku dorastania i niewolnicy) pozostają niedotknięte, nawet jeżeli na warunki się zgodziły, prawdopodobnie z powodu braku możliwości prawnej do zawarcia umowy. Osoby niebędące w stanie zrozumieć umowy (takie jak nie mówiące w języku, w którym spisana jest umowa, czy osoby śpiące, który dotknęły guzika odpowiedzialnego za zgodę) również nie są brane pod uwagę. Ograniczenia te okazały się niezwykle szkodliwe dla prób badań nad SCP-2221: efekty kontraktu nie obejmują personelu klasy D, który najwyraźniej nie ma zdolności prawnej wobec dowolnego podmiotu który egzekwuje umowę.

Brak wpływu SCP-2221 na personel klasy D sprawia, że ​​bezpośrednie eksperymenty są trudne, ale Fundacja przeprowadziła obszerne analizy na temat populacji, na które SCP-2221 ma wpływ. Zakłada się, że osoby, które założyły konto lub pobrały oprogramowanie znane z gospodarowania SCP-2221 są instancjami 2221-A. Następujące zmiany w zachowaniu zostały zaobserwowane u podmiotów 2221-A, jak i populacjach z dużą ich liczbą:

  • Znacznie zwiększona frekwencja wyborcza i aktywność polityczna. Instancje 2221-A w niedemokratycznych i półdemokratycznych krajach często łączą się z ruchami protestacyjnymi lub innymi wywrotowymi organizacjami politycznymi. Instancje zdają się być przyciągane do pozycji uważanych za znajdujące się poza głównym nurtem politycznym, włączając w to partie związane zarówno z radykalną lewicą, jak i prawicą.
  • Znacznie zwiększone zainteresowanie religią i kwestiami tożsamości religijnej. Obecność nabożeństw jest szczególnie wysoka na obszarach o dużej populacji 2221-A. Instancje 2221-A w krajach muzułmańskich często łączą się z ruchami islamistycznymi, podczas gdy przykłady w Stanach Zjednoczonych mogą propagować większą rolę chrześcijaństwa w życiu publicznym.
  • Zmiany w praktykach religijnych. Kara wspólnotowa za odstąpienie od prawa religijnego, często w formie poniżenia, jest powszechna w regionach zdominowanych przez 2221-A. Sztuka religijna z owych regionów niezwykle charakteryzuje się pasami i pętlami. Na przykład Chrześcijańska sztuka ma tendencje przedstawiać Jezusa powieszonego zamiast ukrzyżowanego, podczas gdy sztuka hinduistyczna często koncentruje się na wieszaniu zbrodniarzy przez Jamę. Pomimo Klauzuli 189 nawiązującej do kultu "Amicus," instancje SCP-2221 zazwyczaj nie są widywane na czczeniu istoty o takiej nazwie (jedyny wyjątkiem, POP-044-2221-A, zawarto poniżej).
  • Częsta pozasądowa przemoc wobec domniemanych przestępców.

Populacje mają skłonności do dużego zagęszczenia, więc podczas kiedy niektóre społeczności są w całości zbudowane z 2221-A, to rzadkie jest, by zainfekowana nacja posiadała populację 2221-A przekraczającą 0.05%. Najwyraźniejszym wyjątkiem jest POP-044-2221-A w █████, który do 2013 tworzył ponad 2% narodowej populacji.

Zdarzenie Zawierające POP-044-2221-A

W Październiku 2012, Ośrodek 614 kontaktuje się z Radą O5 w celu zgłoszenia uzbrojonych tłumów atakujących instalacje Fundacji w █████. Od razu zauważono fakt, że grupy mają wewnętrzne informacje dotyczące Fundacji: zażądali przekazania przez Fundację SCP-███, SCP-████, SCP-████, SCP-████, oraz postawienia przed sądem 34 członków personelu.

Październikowe ataki na Ośrodek 614 zostały początkowo przypisane Rzeczypospolitej Uczonych, która szybko bierze odpowiedzialność za nieszczelne informacje prowadzące do ataków. W tym momencie Fundacja nie jest świadoma żadnej z głównych populacji 2221-A w █████ i uważa się, że są to roszczenia Republiki.

Jednakże badanie komputerów w Ośrodku 614 ujawnia, że ​​wielu pracowników korzysta z oprogramowania obsługującego instancje SCP-2221. Konsensus w Fundacji skłania się do wiary w to, że wyciek informacji pochodził od personelu Fundacji, którzy zostali skonwertowani przez Przyjaciół Amicus. Nie wiadomo, czy nieodnalezienie i niezgłoszenie tego przypadku SCP-2221 było wynikiem zaniedbania lub umyślnego sabotażu.

Personel Ośrodka 614 zostaje zatrzymany na badania. Agenci Polowi z Ośrodka 115 i Ośrodka 621 zostają wysłani do █████ z rozkazu Administratora Placówki Susan Pritchard w celu obserwacji i raportowania o lokalnej populacji 2221-A, POP-044-2221-A. Ze względu na trwające zawirowania polityczne w tej okolicy, Fundacja przyjmuje stanowisko ściśle obronne, odpychając ciągłe ataki na instalacje Fundacji właściwie bez reakcji.

Ataki na lokalne więzienia również zostają odnotowane. Podczas gdy lokalne siły bezpieczeństwa odpierają większość tych ataków, więzienia w ██████ i ████████████ są opanowane przez tłumy. Więźniowie w obu lokacjach są wyciągani siłą na zewnątrz i linczowani, dotyczy to także więźniów, którzy popełnili drobne przestępstwa, takie jak wandalizm.

W ciągu następnych czterech miesięcy obserwuje się zmiany praktyk religijnych lokalnej mniejszości sunnickich muzułmanów. Wiele lokalnych meczetów wzywa do modlitwy osiem, a nie tak jak tradycyjnie, pięć razy dziennie. W drzwiach pojawiają się ozdobne pętle, które często zdobi kolorowa tkanina w wyszukane wzory. Uważa się, że kilku imamów uważanych za instancje 2221-A dodaje dodatkowego proroka, "Sadiqa", do tradycyjnej islamskiej listy proroków.4 Po przymuszeniu, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Sadiqa, ci imamowie są zdezorientowani i zaprzeczają znajomości takiej persony.

Do kwietnia 2013, zarażone społeczności wzywały do modlitwy aż do trzydziestu razy na dzień. Pozostało niewiele czasu na inne działania, przez co ustają ataki na instalacje Fundacji. POP-044-2221-A rozpowszechnia wersje drukowane SCP-2221, zamieniając niemal wszystkich dorosłych członków dotkniętych społeczności na instancje 2221-A. Fundacja ustępuje defensywy, agenci polowi zaczynają tworzyć kwarantanny wokół miast przejętych przez POP-044-2221-A, niezainfekowani cywile zostają ewakuowani do aresztów Fundacji.

Częstotliwość wzywania SCP-2221 do modlitwy wciąż wzrasta, dopóki czczenie nie staje się nieustanne dla całej POP-044-2221-A. Od 24 maja do 6 czerwca każdy znany członek POP-044-2221-A umiera z wyczerpania i odwodnienia. Rząd █████ współpracuje z Fundacją przy przypisywaniu tych ofiar przemocy politycznej.

Agenci polowi zalecają rezygnację z polityki Fundacji w zakresie nieingerencji politycznej w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w innych miejscach.

Dodatek 2221-i: Ostatnio odkryte instancje SCP-2221 posiadają rozszerzenie do klauzuli 217: "Czytając te klauzule, członkowie jakiejkolwiek organizacji wymienionej w Załączniku K.iv zgadzają się pójść się jebać." Fundacja SCP była jedną ze skatalogowanych organizacji, wraz z Federalnym Biurem Śledczym, Rzecząpospolitą Uczonych oraz kilkoma innymi Organizacjami i organizacjami rządowymi. Pracownicy, którzy przeczytali klauzulę 217, zostali odizolowani i poddani badaniu. Dodatek nie posiada dostrzegalnego efektu, a nawet jakiegokolwiek. Uważa się, że klauzula to jedynie prowokacja niźli zagrożenie informacyjne czy wiążąca prawnie adnotacja do dokumentu. Jednakże nadzorcy muszą robić tygodniowe raporty z zachowania personelu Fundacji, którzy czytali zmodyfikowaną wersją klauzuli.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported