SCP-223
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-223

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-223 jest przechowywany w w zamkniętej skrytce przechowawczej w Ośrodku 19. Jeśli dwie (2) brakujące fotografie z SCP-223 zostaną odzyskane, należy przechowywać je w dwóch osobnych, specjalnie przygotowanych skrytkach w Ośrodku 17.

Każdy członek personelu, który zauważy anomalie pojawiające się w SCP-223 musi zostać natychmiast przeniesiony do innego projektu. Taka osoba musi być ściśle obserwowana pod kątem niestabilności psychicznej (włącznie z badaniem przez psychiatrę Ośrodka co trzy tygodnie) i doradza się ograniczanie ich kontaktu z jakimikolwiek fotografiami.

Opis: SCP-223 to album fotograficzny, zdolny do przechowywania trzydziestu (30) zdjęć, oprawiony w twardą okładkę. Zdjęcia są przymocowane do stron za pomocą nieznanego spoiwa. Wyglądem odpowiada produktom ██████████, jednak nie posiada żadnego oznaczenia związanego z marką. Inskrypcja "Od kochającego dannego" została napisana niebieskim tuszem na tylnej okładce.

SCP-223 zawiera dwadzieścia osiem (28) zdjęć, dokumentujących wycieczkę zaręczonej pary na plażę ██████. Finalne dwie (2) strony albumu zostały wyrwane.

Para widoczna na zdjęciach została bezsprzecznie zidentyfikowana jako E███ ██████ oraz L███ ██████, którzy wybrali się na przedstawione wakacje w czerwcu 19██ roku. E███ i L███ zmarli ██ czerwca w wyniku morderstwa z samobójstwem, popełnionego przez E███. W liście pożegnalnym E███ napisał, że nakrył swoją narzeczoną z innym mężczyzną i zabił ją, nie znaleziono jednak żadnych dowodów takiego zajścia.

Kolejną osobą, która często pojawia się na zdjęciach w SCP-223, jest mężczyzna rasy kaukaskiej o atrakcyjnym, lecz androgynicznym wyglądzie, desygnowany jako SCP-223-1. Bazując na jego zachowaniu uchwyconym na fotografiach, wydawał się być przyjacielem pary. Wszystkie próby ustalenia tożsamości SCP-223-1 okazały się bezowocne.

SCP-223-1 nie pojawia się na zdjęciach i nagraniach SCP-223, choć ostrożna analiza porównawcza zdjęć z [USUNIĘTO].

Okazjonalnie osoby przeglądające SCP-223 zaczną widzieć podobiznę obiektu swoich uczuć na jednym lub wielu zdjęciach z SCP-223, zastępującą przypadkowego przechodnia. Niezależni obserwatorzy mogą potwierdzić, że zdjęcia faktycznie uległy zmianie, jednak te anomalie zawsze są odkrywane przez osobę najbardziej zaangażowaną. SCP-223 wydaje się wybierać na cel tych anomalii osoby pozostające w stałych, szczęśliwych związkach. Według obserwacji, SCP-223 może wpływać w ten sposób tylko na jedną osobę na raz.

Jeśli odkrywca anomalii (a tym samym jej cel) będzie nadal przeglądać SCP-223, ich percepcja zawartości albumu ulegnie radykalnej zmianie. Choć inne osoby przeglądające album nadal będą widzieć oryginalne zdjęcia, cel będzie widzieć zdjęcia obiektu ich uczuć, wchodzącego w interakcję z androgynicznym, choć atrakcyjnym przedstawicielem płci celu. Cel niezmiennie reaguje zazdrością i podejrzliwością, po czym w miarę możliwości zacznie szukać pozostałych dwóch stron, wierząc, że będą zawierać dowód na to, czy ich partner ich zdradza.

Efekty oddziaływania SCP-223 na konkretny cel zanikają po upływie jednego (1) tygodnia, o ile cel nie wejdzie w kontakt z nowymi zdjęciami lub SCP-223. W tym punkcie podobizna obiektu uczuć obecnego celu znika, a cel może bezpiecznie oglądać zwykłe fotografie. Były cel próbujący przejrzeć fotografie z SCP-223 zobaczy [ZMIENIONO].

Jeśli nie pozwoli się celowi na dalszy kontakt z SCP-223 po początkowym odkryciu anomalii, jego percepcja zwykłych fotografii również ulegnie zmianie. Natura owych zmian różni się w zależności od zawartości fotografii, jednak większość związana jest z uwzględnieniem humanoida podobnego do SCP-223-1. Zdjęcia zawierające zarówno cel, jak i romantycznego partnera celu wydają się mieć najbardziej niszczące skutki dla psychiki celu. Kontakt z wystarczająco dużą ilością fotografii wydaje się skutkować "praniem mózgu", które tworzy silne poczucie nadciągającego niebezpieczeństwa, które może być rozwiązane tylko poprzez zwrócenie brakujących stron SCP-223. Wydaje się to być spowodowane raczej przez długie serie sygnałów podprogowych i traumatyzujących obrazów, niż przez faktyczne wpływy psychiczne.

Raport Psych. 223-6 (Dr Morris) ██/██/19██ Log Przesłuchania

Lekarz: Usiądź proszę. Ile czasu minęło od ostatniego kontaktu?
Morris: Um, około tygodnia? Tak, dokładnie siedem dni. Wszystko się trochę zlewa.
Lekarz: Jak się czujesz?
Morris: Trochę sparanoizowany. Drażliwy. Jakby mnie jakoś, skądś obserwował. Um, jakiś postęp w sprawie brakujących zdjęć?
Lekarz: Co masz na myśli, mówiąc "on"?
Morris: Mężczyzna, którego nazywaliśmy 223-1. Ze zdjęć. On..
Lekarz: Tak?
Morris: (cisza)
Lekarz: Czy miałeś kontakt z jakimiś zdjęciami od czasu poprzedniej wizyty?
Morris: Nie.
Lekarz: Dobrze. Co tutaj widzisz? (zdjęcie niedźwiedzia, pijącego wodę z basenu)
Morris: Um, wygląda na zdjęcie kopulujących niedźwiedzi.
Lekarz: Dobrze. A to? (zdjęcie łóżka, bez widocznych osób)
Morris: Nagi mężczyzna, siedzący na łóżku. Słuchaj, minął już tydzień, nie? Możecie mnie wypuścić? Naprawdę muszę znaleźć te zdjęcia…
Lekarz: Wydajesz się ekstremalnie zainteresowany brakującymi zdjęciami z SCP-223. Dlaczego?
Morris: Muszę udowodnić, że Lily jest niewinna.
Lekarz: Doktorze Morris, pańska żona jest bezpieczna. Odkryliśmy ponad dwadzieścia zdjęć, ukrytych wewnątrz i wokół pańskiej kwatery, Doktorze Morris. Cokolwiek pan tam widział, to nie jest prawdziwe.
Morris: (rzucając się na lekarza, powstrzymywany przez strażników) Kłamca! Przyznaj, że dla nich pracujesz!
Lekarz: (do strażników) Zabierzcie go na razie.
Morris: Czekaj! Czekaj! Kiedy będę mógł znowu zobaczyć Li—
[KONIEC LOGU]

Notatka: Morris otrzymał preparat amnezyjny klasy A i powrócił w pełni do swoich obowiązków. Pani Morris została poinformowana, że jej mąż nie żyje.

Dodatek 233-1: Dalsza analiza raportu z autopsji E███ wskazuje na to, że część ran znaleziona na jego ciele nie mogła zostać zadana przez niego samego, przez co samobójstwo zostało wykluczone jako przyczyna śmierci. Nie ma dowodów na to, żeby ktokolwiek poza E███ wchodził lub opuszczał miejsce zbrodni dwadzieścia cztery (24) godziny przed lub po jego śmierci, jednak [USUNIĘTO] jednej ze ścian.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported