SCP-2300
ocena: +4+x
IronGolem-new.jpg

SCP-2300-26

Identyfikator podmiotu: SCP-2300

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-2300 są obecnie przechowywane osobno w specjalnie zaprojektowanych jednostkach przechowawczych w Ośrodku ██. Jednostki przechowawcze nie mogą być wykonane z materiału instancji SCP-2300, którą zabezpieczają i mają być odporne na obrażenia powodowane przez trzy stany skupienia zabezpieczanej instancji. Radioaktywne instancje SCP-2300 mają być umieszczone w osobnej strefie przechowawczej z odpowiednią ochroną radiologiczną. SCP-2046 i jakakolwiek instancja SCP-2300 pod żadnym pozorem nie mogą być przechowywane w tej samej placówce.

Opis: SCP-2300 to zbiorowa desygnacja na grupę 98 miniaturowych humanoidów. Każda instancja jest wykonana z jednego pierwiastka i jest oznaczona jego odpowiednią liczbą atomową znajdującą się na czubku jej głowy. Instancje SCP-2300 są wykonane w zgodzie z tym oznaczeniem. SCP-2300 są ciałem stałym przez cały czas bez względu na ciśnienie atmosferyczne, czy temperaturę i wykazują zwykłe właściwości danego pierwiastka w stanie stałym. Jednakże instancje SCP-2300 można uszkodzić, a oddzielony materiał jest podatny na temperatury topnienia, krzepnięcia i wrzenia. SCP-2300 są w stanie konsumować wszelką materię, pozwalając im na na regenerowanie obrażeń jeśli zajdzie taka potrzeba. Materiał niepasujący do instancji zostanie wydalony przez jej usta jako masa w stanie stałym kilka minut później, masa ta jest często oddana innym SCP-2300 do konsumpcji.

SCP-2300 są rozumne i wykazują różne poziomy inteligencji, SCP-2300 stworzone z pierwiastków o niższych gęstościach zwykle mają wyższą inteligencję. SCP-2300 często formują grupy z innymi instancjami należącymi do ich okresu. Mimo że podmioty są niezdalne do mowy1, SCP-2300 rozumieją mówiony i pisany język angielski. Przesłuchania z użyciem narzędzi do pisania wyjawiły, że SCP-2300 uważają SCP-2300-2, -10, -18, -36, -54 i -86 za arystokrację, a każda instancja rządzi okresem, w którym jest. SCP-2300-2, uważany za najwyższego arystokratę i w związku z tym za władcę pierwszych sześciu okresów, często kłania się przed SCP-2300-1, jako że -1 wydaje się najinteligentniejszy z SCP-2300 (z Fundacyjnym Ilorazem Inteligencji wynoszącym 132). SCP-2300-87 do -98 nie wydają się uznawać tej monarchii, zamiast tego są częścią zakonu monastycznego, bezpośrednio podążając za naukami SCP-2300-1. Testy wykazały, że instancje te w czasie medytacji nie ulegają rozpadowi promieniotwórczemu, uważa się, że inne radioaktywne instancje też byłyby w stanie to robić, gdyby dołączyły do zakonu.

SCP-2300 często same się uszkadzają, by stworzyć z ich ciał narzędzia do wykonywania określonych czynności, czasem zmieniając się tak drastycznie, że ich całe ciało jest narzędziem do użytku innego SCP-2300, zatem zmuszając karmienie przez inne instancje SCP-2300, by rozpocząć regenerację. W przypadku, w którym usta instancji są zniszczone w sposób który uniemożliwia normalną regenerację SCP-2300 spróbują anomalnie wytworzyć zamiennik instancji z resztek materiału. Nowo stworzone instancje nie posiadają wiedzy o ich przeszłym wcieleniu i muszą być doinformowane przez inne SCP-2300 o ich kulturze i sytuacji.

Większość działań SCP-2300 jest dedykowanych tworzeniu sztuki, która często posiada anomalne właściwości. Mimo że SCP-2300 zwykle dzielą się w małe grupy często organizują zebrania w formie galerii. Jednakże wygląda na to, że nie istnieje żaden proces, który ustala co może być w danej galerii, skutkując tym, że mniej doświadczone SCP-2300 mogą zaprezentować dzieła uznawane za niesatysfakcjonujące bardziej doświadczone instancje. Chociaż prace powszechnie uznawane za kiepskie są często szybko usuwane z galerii, niektóre pozostają na wystawie ze względu na aprobatę znacznej ilości mniej doświadczonych SCP-2300.

Propozycje użycia instancji SCP-2300 jako sposób na wyizolowanie anomalnych pierwiastków z innych materiałów, włączając SCP-148, oczekują na rozpatrzenie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported