SCP-2308
ocena: +5+x

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Ten dokument opisuje anomalię, która została zneutralizowana przed jej identyfikacją i klasyfikacją. Dokument ten jest przechowywany wyłącznie dla celów historycznych i naukowych, zgodnie z RAISA-3010 ("Archiwizacja Dokumentacji Dotyczącej Zneutralizowanych Anomalii").

Identyfikator podmiotu: SCP-2308

Klasa podmiotu: Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: N/A

Opis: SCP-2308 był linią wysokiej klasy samochodów konsumenckich produkowanych w latach 1999-2009 i sprzedawanych od 1998 do 2008 roku przez firmę Argo Automotives.1 Samochody z linii SCP-2308 nie były w żaden sposób anomalne poza tym, że były produkowane na rok po ich sprzedaży.

Dzięki wykorzystaniu obecnie niezidentyfikowanej anomalii czasowej, Argo Automotives stworzyło samo inwestycyjną pętlę czasową.2 Samochody były produkowane przy użyciu ówczesnej nieanomalnej technologii, a następnie wysyłane rok w przeszłość i sprzedawane jako zaawansowane technologicznie, wysoce wydajne pojazdy. Pieniądze z tej sprzedaży były następnie wykorzystywane do finansowania rozwoju i produkcji wcześniej sprzedanych pojazdów.

Argo Automotives czerpało ogromne zyski z wykorzystania owej strategii, aż do globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. W obliczu drastycznego spadku popytu na samochody, firma Argo Automotives nie była w stanie sprzedać swojego modelu z 2009 roku, a tym samym nie była w stanie zdobyć niezbędnych funduszy na opracowanie i wyprodukowanie tego modelu. Pomimo tego, Argo Automotives rozpoczęło produkcję pojazdu, aby zapobiec potencjalnemu paradoksowi czasowemu. Chociaż firmie udało się wyprodukować i dostarczyć wszystkie potrzebne pojazdy, doprowadziło to Argo Automotives do bankructwa.

Fundacja po raz pierwszy dowiedziała się o SCP-2308 w 2010 roku, podczas postępowania likwidacyjnego Argo Automotives, kiedy to kilku byłych pracowników zostało zatrudnionych przez firmę przykrywkę Fundacji. Natychmiast rozpoczęto dochodzenie, w celu ustalenia pełnego zakresu działania samo inwestycyjnej pętli czasowej, jak i również zidentyfikowania wszelkich potencjalnych paradoksów, które mogła ona wywołać.

Dochodzenie wykazało, że pętla była względnie niezależna i nie stwierdzono, by doprowadziła do jakiegokolwiek paradoksu.3 Jednakże nie udało się odnaleźć anomalii czasowej wykorzystywanej do produkcji SCP-2308; uważa się, że została ona potajemnie sprzedana nieznanemu nabywcy przed rozpoczęciem postępowania likwidacyjnego. Trwają działania, celem jej odnalezienia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported