SCP-231
18%2Blogo.png

Ze względu na znajdujące tutaj treści, poniższa strona przeznaczona jest dla dorosłych czytelników. Jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, prosimy o opuszczenie tej strony.


Tagi kontentu: Brutalność


ocena: +24+x

PRZYSZEDŁEŚ TUTAJ W POSZUKIWANIU SEKRETNYCH WIADOMOŚCI, PRAWDA? POCIĄGA CIĘ TO, NIE? TA FASCYNACJA. TA INTRYGA. TA TAJEMNICA. SZUKASZ ODPOWIEDZI, ALE SZUKASZ W NIEODPOWIEDNIM MIEJSCU.

scp-blank.png

Obrazek usunięty rozkazem O5-██.

siedem pieczęci, siedem pierścieni, siedem narzeczonych dla szkarłatnego Króla
Identyfikator podmiotu: SCP-231-7 (Szczegóły w Dodatku odnośnie do: jednostki od SCP-231-1 do SCP-231-6)gromadzą się wokół stołu porodowego, głupi i mądrzy, boją się dziecka, które dopiero ma się narodzić, którego głos będzie rozdzierał niebiosa.

Klasa podmiotu: Keterwierni strzegą lasu na nadejście Króla. ich latarnie jasne, oczekują w nocy nowego świata, który im zapewni.

Wymagania Placówki i Kadrowe: Zgodnie z rozkazem specjalnym O5-██, poniższy dodatek jest załączony na początku pliku SCP-231-7.
smok czeka w cieniach, jego dech przepali ziemię. bohater w zamku wyciągnie swój miecz i stawi mu czoła.
Całość personelu przydzielonego do SCP-231-7 po dwóch miesiącach przydziału musi zostać objęta całomiesięczną opieką psychologiczną. SCP-231-7 musi pozostać zabezpieczona w lokacji niejawnej. Całość personelu przydzielonego do SCP-231 będzie tam transportowana z przewiązanymi oczami z Ośrodka 19; podróż musi przebiegać co najmniej siedmioma sposobami transportu, m.in. drogą powietrzną, lądową, podziemną lub ████████████. Zdjęcie przewiązania z oczu podczas podróży stanowi podstawę ku natychmiastowej terminacji.
księżniczka w wieży jest skryta daleko. ale pana młodego nic co ziemskie z dala utrzymać nie może.
Pracownicy przydzieleni do SCP-231-7 przed uzyskaniem dostępu do placówki muszą zostać poddani obszernym badaniom psychologicznym. Osoby te muszą uzyskać wynik co najmniej 72 punktów na Teście Uległości Milgrama, być stanu wolnego, nie posiadać potomstwa i wykazywać całkowitą lojalność względem Fundacji. W przeciwieństwie do normalnych testów psychologicznych, silne tendencje socjopatyczne ani niedopuszczalne dewiacje seksualne nie mogą stanowić podstawy ku automatycznemu odrzuceniu rozpatrywanej osoby, tak długo jak Procedura 110-Montauk może zostać przez nich wypełniona.
Luke 23:34.
Pracownicy wykazujący sympatię względem położenia SCP-231-7 lub chęci uratowania albo sympatyzowania wobec SCP-231-7 zostaną natychmiast przeniesieni do innego projektu. Wszelkie próby uratowania obiektu karane są natychmiastową terminacją. Pracownicy, którzy przynależeli do Zespołu Pozyskującego SCP-231-7, nie muszą rozgłaszać tych informacji innym. Nie istnieje żaden oficjalny rejestr, w którym mogłyby być zapisywane godności pracowników przydzielonych do SCP-231-7, tak samo przydział do obiektu nie pojawi się w aktach osobistych owych pracowników.
gromadzą się wokół z chytrymi uśmiechami, bezduszni i martwi. mimo że jej dusza już ucieka, najokrutniejsze umysły utrzymają ją w łożu.
W czasie przebywania na terenie placówki, osoby przydzielone do SCP-231 zostaną wyposażone w kaski maskujące z zainstalowanymi modyfikatorami głosu celem ochrony ich tożsamości. Pracownicy przebywający w placówce nie mogą zdejmować rzeczonych kostiumów w obecności innych. Czas po służbie należy spędzać samotnie w przeznaczonym prywatnym miejscu mieszkaniowym.

Comiesięcznie do SCP-231-7 przydzielonych będzie sześciu pracowników klasy D celem przeprowadzania Procedury 110-Montauk. Nie należy przeznaczać do tego celu kryminalistów znanych z brutalności, ponieważ ich wykorzystanie w procesie 110-Montauk może nieść za sobą śmiertelne skutki uboczne.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Po powtarzalnych próbach ucieczek i samobójstw oraz na podstawie błędów przechowawczych odnośnie do jednostek od SCP-231-1 do SCP-231-6, protokół przechowywania SCP-231-7 został zrewidowany do następującej formy: SCP-231 zamknięty jest w wyciszonej celi przyległej do cel sześciu pracowników klasy D, przydzielonych do przeprowadzania Procedury 110-Montauk. Kamery zawsze monitorują każdy centymetr pomieszczenia i muszą być całodobowo obsługiwane przez człowieka. Urządzenia monitorujące, które będą działały błędnie, muszą zostać wymienione na działające poprawnie przez pracowników, którzy pozytywnie zostali orzeczeni za zdolnych w badaniach psychologicznych. Drzwi są zamknięte na zamek magnetyczny, który zwolnić można wyłącznie z placówki kontroli i monitoringu. Zasada ta odnosi się również do wszystkich drzwi dzielących celę główną od cel ww. sześciu pracowników klasy D.

SCP-231-7 zawsze, oprócz czasu przeprowadzania Procedury 110-Montauk, musi być przypięta do łóżka szpitalnego. Obiekt należy nawadniać za pomocą kroplówki. Karmienia dwa razy dziennie muszą za pomocą rurki dokonywać autoryzowani pracownicy medyczni, który nie złożyli Przysięgi Hipokratesa. Pod żadnym pozorem nie można SCP-231-7 aplikować narkotyków, anestetyków ani innych, niezatwierdzonych preparatów.
garncarz kazał swemu uczniowi przygotować siedem słojów. sześć ulepił z gracją i zdolnością, ale ostatnią jego ręce oszpeciły.
Procedurę 110-Montauk muszą przeprowadzać pracownicy klasy D przynajmniej raz na 24 [h]. Podczas przeprowadzania Procedury 110-Montauk, co najmniej jeden pracownik z upoważnieniem 4/231 musi monitorować działanie, jednakże może on wyłączyć rejestrator dźwięku, jeżeli wokalizacje SCP-231-7 uzna za zbyt niepokojące. Po wykonaniu procedury, wszyscy pracownicy klasy D muszą powrócić do swoich cel; w przeciwnym razie zdetonowane zostaną ładunki wybuchowe przypięte do ich obroży.
kretyński księżyc już nie wyje, w ciemność obróciły się jego zawody. w ich snach jego twarz grasuje, przyszedł po nich.
[USUNIĘTO ZGODNIE Z ROZKAZEM O5-██ Z DNIA ██.██.████ R. INFORMACJE PRZENIESIONE DO DOKUMENTU 231-110-MONTAUK — WYŁĄCZNIE DO WGLĄDU. DOSTĘPU DO 231-110-MONTAUK UDZIELA SIĘ WYŁĄCZNIE PRACOWNIKOM Z UPOWAŻNIENIEM 4/231].

Opis: SCP-231-7 to █████ kobieta w wieku █—██ lat z [USUNIĘTO]. Król w swych zalotnych szatach, narzeczone w ich łożach. nienarodzeni książęta czekające we śnie na uniesienie ich gorliwych głów.
Jednostki od SCP-231-1 do 7 zostały pozyskane z ██████████, w ██, po tym, jak policja szturmowała na magazyn będący własnością organizacji zwanej Dzieci Szkarłatnego Króla (szczegóły w artykule "Policja Szturmuje Na Satanistyczny I Seksualny Kult, Uratowano Siedem Osób" z dnia ██.██.████ r., w gazecie ████████████ ██████). 24 [h] po uratowaniu, SCP-231-1 (prawdziwa godność: ████████████ ████████████) w ciągu trzech minut urodziła SCP-██ (█████████ ██████████), wywołując zdarzenie ██████████, skutkujące ███ poszkodowanymi. W następstwie, Fundacja natychmiast pozyskała pozostałe jednostki tj. 231-2—231-7 oraz, na podstawie informacji z notebooków pozyskanych z siedziby kultu, zaprojektowała Procedurę 110-Montauk mającą przeciwdziałać kolejnym takim zdarzeniom. kury były w kurniku i siedem jaj złożyły, ale nocą wkradł się tam lis i jaja zabrał.

Dodatek 231-a: Obecne statusy jednostek SCP-231.
sześć zepsuły ich ograniczenia sześć już nie zaśpiewa. nadchodzi siódma w pełni rozwinięta i rozbrzmiewać będą wszystkie dzwony.

 • SCP-231-1 (martwa od ██.██.████ r.): Uśmiercona została podczas operacji wstępnego pozyskania, kiedy rodziła SCP-██. Szczegóły w Raporcie O Poszkodowanych Przez Zdarzenie 231-Alpha. kiedy pierwsza urodziła, wszystkie ptaki zaśpiewały. jej krzyki potrząsnęły niebiosami, bo wołała swego Króla.
 • SCP-231-2 (martwa od ██.██.████ r.): Uśmiercona została podczas próby usunięcia płodu drugiego osobnika SCP-██, co natychmiast skutkowało zdarzeniem ██████████. Szczegóły w Raporcie O Poszkodowanych Przez Zdarzenie 231-Bravo. ostrzem lekarza druga oddała życie na świat. przedwcześnie uciosana flaga Króla czerwona pod cichym księżycem się rozpostarła.
 • SCP-231-3 (martwa od ██.██.████ r.): Samouśmiercona po długotrwałym i ciężkim dla niej byciu przedmiotem przeprowadzania Procedury 110-Montauk. SCP-██ natychmiast wywołał zdarzenie ████████████. Szczegóły w Raporcie O Poszkodowanych Przez Zdarzenie 231-Charlie. jego narzeczona, ta trzecia, pozostała niewysłuchana, jej wołania o pomoc zignorowane. zatrzymała swe życie chirurga nożem i oddała je Naszemu Panu.
 • SCP-231-4 (martwa od ██.██.████ r.): Usiłowała wykorzystać SCP-500. Pomimo tego, że wszystkie ślady SCP-██ zostały usunięte z jej organizmu, szczątki osobnika natychmiast wywołały zdarzenie █████████████ skutkujące wieloma poszkodowaniami, w tym samej SCP-231-4. Szczegóły w Raporcie O Poszkodowanych Przez Zdarzenie 231-Delta. czwarty przygotowuje sztylet i umieszcza w jej sercu. idealny lek nie może oczyścić tego co Król rozdzielił.
 • SCP-231-5 (martwa od ██.██.████ r.): Nieudane przeprowadzenie Procedury 110-Montauk godzinę później skutkowało porodem SCP-██, który następnie wywołał zdarzenie ██████████. Szczegóły w Raporcie O Poszkodowanych Przez Zdarzenie 231-Echo i w Raporcie Ze Zniszczenia Ośrodka 231-Alef. Kolejny nabór pracowników klasy D musi zminimalizować prawdopodobieństwo, że 110 zostanie jeszcze kiedyś spartaczona. korona piątego spoglądała w dół na lisa schronienie. dziurę zawalił potężny piorun, apokalipsy dziecię.
 • SCP-231-6 (martwa od ██.██.████ r.): Uśmiercona podczas próby ucieczki przy pomocy i podżeganiu agenta ██████████. ██████████, który z powodu dłuższego wystawienia na oddziaływanie SCP-231 wykazywał objawy silnego stresu. Agent wszedł w posiadanie SCP-[ZMIENIONO] i próbował broń ową wykorzystać do uratowania SCP-231-6 oraz SCP-231-7. Agent ██████████ został uśmiercony w czasie wynikowej wymiany ognia, a jeden z pocisków uśmiercił także SCP-231-6. W następstwie, płód SCP-231-6 — SCP-██ — wywołał wówczas zdarzenie ████████████. W świetle incydentu, rada O5 podjęła jednogłośną decyzję o zrewidowaniu wymagań kadrowych odnośnie do przechowywania obiektu. Szczegóły w Raporcie O Poszkodowanych Przez Zdarzenie 231-Foxtrot. szóstego dnia padły ściany a oceany zmieniły się w popiół. urodziła pracę, a ziemia zatrzęsła się pod uderzającym weń Króla biczem
 • SCP-231-7: Od ██.██.████ r. SCP-231-7 jest poprawnie przechowywana w Ośrodku ██████. siódma narzeczona przełamie fale księżyc już nie zalśni. nadchodzi dzień nie tak odległy kiedy urodzi ona śmierć czasu.

Dodatek 231-b: Tekst orędzia O5-██.

Drodzy Przyjaciele,

Dochodzą mnie słuchy, iż niedawno pojawiły się pewne plotki odnośnie do SCP-231. W związku z osłabieniem morale zdecydowałem się skomentować kilka powszechniejszych pogłosek.

 • Tak, Procedura 110-Montauk jest tak straszliwa, jak wam powiedziano, dlatego też tylko pracownicy klasy D mogą ją przeprowadzać. Tak, z procedurą ową wiąże się brutalny [ZMIENIONO].
 • Nie, przydział do SCP-231 nie ma na celu sprawdzenia waszej lojalności względem Fundacji, tendencji do ██████████ ani niczego innego.
 • Nie, SCP-231 to nie przydział dyscyplinarny.
 • Tak, istnieją pracownicy, którzy po przydzieleniu do SCP-231 zostali na własne życzenie przeniesieni gdzie indziej. Nie, nie każdy, kto pracował z SCP-231, podlega terminacji po zakończeniu przydziału.
 • Tak, pracownicy przydzieleni do SCP-231 mają prawo do wzięcia preparatu amnezyjnego klasy A przed końcem przydziału, jeżeli taka jest ich wola. Tak, wówczas wszczepione zostają wam fałszywe wspomnienia. Nie, żadna domniemana technika odzyskiwania ani detekcji wspomnień fałszywych nie działa. Tak, kilku z was pracowało z SCP-231, a dzisiaj o tym nie pamiętacie.
 • Nie, nie porzuciliśmy prób uratowania SCP-231-7, aczkolwiek badania w tej kwestii muszą być przeprowadzane z daleko idącą ostrożnością. Na podstawie tego, że każde kolejne zdarzenie ████████████ powiązane z kolejnymi osobnikami SCP-██ było intensywniejsze, wnioskuje się, iż wysokie jest prawdopodobieństwo, że zdarzenie ████████████ powiązane z SCP-231-7 doprowadziłoby do końca świata klasy XK. Potwierdzają to informacje z notebooków zabranych kultystom (szczegóły w dokumencie "Siedem Narzeczonych, Siedem Pieczęci", w SCP-231-Dodatku-B).
 • Nie, uśmiercenie biednej dziewczyny, by ją oszczędzić, NIE jest dopuszczalne. Tak samo, jak narkotyzowanie jej. Musi być świadoma tego, co zachodzi, by 110-Montauk działała poprawnie.

Ostatnia sprawa: Fundacja, w imię wypełniania naszej misji, czyni wiele okrutnych rzeczy, ale nasza misja jest na tyle ważna, że cenę tę musimy płacić. Przechowywanie SCP-231 jest jednym z naszych najniebezpieczniejszych przydziałów, aczkolwiek nie dlatego, że niebezpieczeństwo grozi nam bezpośrednio (tak jest m.in. z SCP-682), ale z racji zagrożenia, jakie niesie za sobą możliwość, że popełnimy pomyłkę, że opuścimy gardę, bo szkoda nam będzie tego, że niewinna osoba cierpi, albo że pozwolimy sobie stać się potworami przez robienie potwornych rzeczy. Po prostu róbcie swoje, a filozofowanie zostawcie psychiatrom.

Z poważaniem,
O5-██
Nie wierz w to, że mówią, iż starają się ją ocalić. Na co by im to było? Już mają dokładnie to, co chcą, i tam, gdzie chcą.


Dodatek 231-c: Aktualizacja.

Reakcja emocjonalna 231-07 na Procedurę 110-Montauk najwyraźniej ostatnio stała się słabsza, pomimo że ww. procedura przeprowadzona była poprawnie. Wzmaga to zagrożenie, iż SCP-██ wywoła zdarzenie ████████████. Zaproponowano dwie możliwości.

1. Opracowanie nowej procedury przechowawczej, stymulującej intensywniejszą reakcję emocjonalną niż Procedura 110-Montauk.

2. Aplikacja preparatów amnezyjnych klasy A SCP-231-7, co pozwoli cofnąć ją do bazowego stanu reagowania emocjonalnego. Taka modyfikacja pamięci mogłaby zachodzić podczas przeprowadzania Procedury 110-Montauk celem podtrzymania intensywniejszej reakcji emocjonalnej po wyczyszczeniu pamięci.

Proszę o radę.
doktor nigdy nie mówi swemu bogu którą chciałby wybrać. w zamian kryje się daleko i po cichu szlocha.
Dr ████


Dodatek 231-d: Decyzja.
Proverbs 1:32
Wykonać Możliwość 2. przy najbliższej okazji.
głos ich boga, on dokonuje wyboru, swym słowem oznajmia. "w strachu i bólu pozwól jej pozostać, by trzecią się nie stała".
O5-██


Dodatek 231-e: Rezultat.
Ezekiel 6:14
Wykonano Możliwość 2. Stan emocjonalny SCP-231-7 znów pozwala na 100% skuteczność procedury. Dr ████, w następstwie zawyżonego poziomu stresu emocjonalnego, popełnił samobójstwo. Kontynuuję analizę efektywności tego zabiegu.
broń doktora zakończyła jego przydział, kiedy przyłożył ją do ucha. kiedy ją plugawiono, biedne dziecko, on oddał się strachowi.
Dr ██████████


Dodatek 231-f: Dalsza Analiza Efektywności Zabiegu.
Revelation 18:21-24
Po kilku analizach określam, że nie jest koniecznym modyfikowanie pamięci za każdym razem, kiedy przeprowadzana jest Procedura 110-Montauk. Tak naprawdę lepiej będzie chwilę poczekać przed kolejną aplikacją preparatu. Analiza reakcji emocjonalnej jednostki 231-7 wykazuje, że skuteczność Procedury 110-Montauk ma swoje apogeum pomiędzy trzecim a czwartym przeprowadzeniem procedury: udręka skutkująca z oczekiwania na ową procedurę najwyraźniej czasowo intensyfikuje reakcję emocjonalną obiektu, dopóki ponownie obiekt się do niej nie przyzwyczaja, co sprawia, iż skuteczność procedury maleje. Rekomenduję aplikację preparatu amnezyjnego klasy A raz na tydzień podczas przeprowadzania Procedury 110-Montauk. Odpowiednio zmodyfikowałem już kalendarz.
jej pamięć jest rzeczą niestałą, najsilniejszy przetrwa. kiedy jej lament przycicha, leki umysł jej oczyszczają.
Dr ██████████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported