SCP-2316ocena: +21+x
DECYZJĄ RADY NADZORCZEJ
Poniższy dokument opisuje anomalne zagrożenie poznawcze klasy Keter i jest utajniony na Poziomie 4/2316.
Nieupoważniony dostęp jest zabroniony.
2316
SCP-2316
Poziom4
Klasa podmiotu:
keter
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
keneq
Poziom ryzyka:
wysoki

cwarning.png

Czekali przez bardzo długi czas.
Poniższy dokument zawiera obrazy i tekst, które są nośnikami anomalnych wpływów poznawczych. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Ze względu na to konieczne jest, aby całość personelu mająca dostęp do tego dokumentu posiadała uwierzytelnioną Wartość Odporności Poznawczej (CRV) nie mniejszą niż 14,5. W razie niepomyślnej automatycznej weryfikacji CRV, zachowaj spokój i nie ruszaj się. Członek personelu medycznego twojego Ośrodka wkrótce do ciebie dotrze.


Powtórz poniższą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu terminalu:

Nie rozpoznaję ciał w wodzie.


header.png

SCP-2316.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Personel Fundacji pod żadnym pozorem nie może zbliżać się do SCP-2316. Obserwacja SCP-2316 może się odbywać tylko przez zdalne, sztuczne sondy wykorzystujące sprzęt do nagrywania wideo i audio. Tylko osoby odpowiednio ocenione pod względem narażenia na anomalie poznawcze mogą przeglądać materiał wideo i audio SCP-2316.

Jezioro, w którym znajduje się SCP-2316, zostało poddane kwarantannie i ogrodzone oraz musi być rutynowo patrolowane przez osoby, które nie były narażone na działanie SCP-2316 i nie mają uprzedniej wiedzy o jego cechach. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Osoby, które próbują obejść narzuconą kwarantannę muszą zostać zatrzymane i przetransportowane do Ośrodka-33 w celu przeprowadzenia pełnych badań z zakresu wpływu poznawczego. Osoby, które znajdą się w odległości 50m od jeziora zawierającego SCP-2316, należy uznać za stracone.

Powtórz poniższą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu terminalu:

Nie rozpoznaję ciał w wodzie.


Opis: SCP-2316 jest desygnacją anomalnego zjawiska istniejącego w jeziorze ███████████ w Hrabstwie ████████, ███████. SCP-2316 manifestuje się jako grupa ludzkich zwłok1 dryfujących w małej grupie na powierzchni wody. Tożsamości tych zwłok to [USUNIĘTO ZAGROŻENIE POZNAWCZE] [AUTOMATYCZNA ZMIANA: NIEZNANE], jednakże testy DNA okazały się być niejednoznaczne.

Chociaż SCP-2316 wydaje się być pojedynczymi instancjami, istnieje teoria, że SCP-2316 może być zamiast tego istotą złożoną ze zbiorowej świadomości. Poszczególne instancje SCP-2316 nie działają samodzielnie, jednakże wydają się być w stanie działać wspólnie jako2 pojedynczy byt. Poszczególne instancje SCP-2316 są nie do rozpoznania3 i nie rozpoznajesz ciał w wodzie.

SCP-2316 wywołuje potężny efekt zagrożenia poznawczego, powodując, że ci, którzy widzieli SCP-2316, są świadomi pewnych części jego natury, bądź którzy brali udział w [USUNIĘTO ZAGROŻENIE POZNAWCZE] [Automatyczna Wiadomość: NIEPRAWIDŁOWE] sądzą, że poszczególne instancje SCP-2316 to istoty ludzkie, które rozpoznają, zazwyczaj z dzieciństwa4.

Próba wejścia w kontakt z instancjami SCP-2316 poprzez wejście do Jeziora ███████████ lub dotknięcie instancji SCP-2316 spowoduje pojawienie się innych instancji SCP-2316. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Dodatkowe instancje służą jedynie wzmocnieniu i zwielokrotnieniu siły zagrożenia poznawczego5, nakłaniając dotknięte osoby do wejścia do jeziora. Osoby, które w ten sposób wejdą do jeziora uznaje się za stracone i do tej pory żadna z nich nie została odzyskana.

Dodatek 2316.1: Przesłuchanie

[USUNIĘTO]6


Powtórz poniższą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu terminalu:

Nie rozpoznaję ciał w wodzie.
Rozpoznaję ciała w wodzie.

Dodatek 2316.2: NIEPRAWIDŁOWY WPIS PONIŻEJPONIŻEJPONIŻEJPONIŻEJPONIŻEJPONIŻEJPONIŻEJPONIŻEJPONIŻEJPONIŻEJ

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported