SCP-233
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-233

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-233 ma być przechowywany w sześciennym, pokrytym wanadem kontenerze, o wymiarach 23 na 23 na 23. Jednostka miary jest nieistotna. 23-metrowa bezpieczna strefa musi być wyznaczona wokół obiektu: żaden personel Klasy D starszy lub młodszy niż 23 lata nie może znaleźć się wewnątrz tej strefy. Dla optymalnych rezultatów, zaleca się użycie personelu Klasy D o urodzinach przypadających na 23 dzień dowolnego miesiąca. Żadna broń palna inna niż dostosowana do specjalnych pocisków kalibru 0,2323 cala nie może znaleźć się wewnątrz pomieszczenia przechowawczego. Zmiany warty dokonywane będą 23 minuty po pełnej godzinie, w tym ostatnia o 23:23 czasu uniwersalnego.

Pod żadnym pozorem w 23-metrowej bezpiecznej strefie nie mogą się znaleźć [ZMIENIONO]-milimetrowa amunicja, personel klasy D urodzony w miesiącu [ZMIENIONO], ani dnia [ZMIENIONO], [ZMIENIONO], lub dwudziestego [ZMIENIONO] dowolnego miesiąca, ani żaden [ZMIENIONO]ścienny obiekt. Personel powinien zachować szczególną ostrożność [ZMIENIONO] minut po każdej pełnej godzinie, zwłaszcza po godzinie [ZMIENIONO], ponieważ wtedy obiekt wykazuje największą aktywność. Dla najlepszych rezultatów, żaden personel nie powinien znajdować się w 23-metrowej bezpiecznej strefie podczas tych okresów.

Opis: SCP-233 jest 23-ściennym wielościanem, którego każdy bok jest zarówno trójkątem równobocznym jak i linią prostą. Z uwagi na zniekształcające czasoprzestrzeń właściwości obiektu, dokładne odwzorowanie fizycznego kształtu obiektu w trójwymiarowej lub dwuwymiarowej formie jest niemożliwe.

SCP-233 posiada niezwykłą właściwość wpływania na prawa matematyki w swoim pobliżu, powodując błędy zaokrąglania, chyba, że użyto systemu 23kowego. Matematyczne obliczenia wykonane w systemie 23kowym zostają zaś wykonane 23 krotnie szybciej niż w normalnych warunkach: z tego powodu zniszczenie przedmiotu zostało odroczone, w oczekiwaniu na możliwe zintegrowanie go z [USUNIĘTO]. Pomijając kwestię trudności w konwertowaniu binarnych informacji do systemu 23kowego, urządzenie wykazało już swoją wartość dla Fundacji (sprawdź raport 234[ZMIENIONO] Dr Nany [ZMIENIONO] dotyczący jej „niecodziennego rozwiązania” do Ujednoliconej Teorii Pola.

Niestety, SCP-233 wykazuje niezwykle gwałtowną reakcję w przypadku pojawienia się liczby [ZMIENIONO] wewnątrz jego bezpiecznej strefy. (sprawdź raport re: śmierć Dr Nany [ZMIENIONO] dnia [USUNIĘTO].) Rozpad chemiczny pobliskich obiektów następuje w gwałtownym tempie: bezpośredni kontakt powoduje zupełny rozpad takiego obiektu na atomy składowe w 0,23 sekundy.

Odnotować: SCP-233 zdaje się nie być uaktywniany przez rzeczywiste fizyczne wymiary wspomnianych obiektów w żadnym empirycznym sensie, lecz przez ich postrzeganie przez pobliskich obserwatorów. Na przykład, bezpieczne jest dotknięcie SCP-233 kijem o długości 2,74m, o ile żaden obserwator obecny w zagrożonej strefie nie postrzega go jako długiego na [ZMIENIONO] stóp. Przyczyna tego zjawiska jest nieznana, ale przypuszcza się, że ma na to wpływ Efekt Obserwatora odnotowany w klasycznej fizyce kwantowej (sprawdź raport 77-Heisenberg)

Dodatek 233-a: W związku z rekomendacją Dr A. Clefa, komitet badawczy złożył wniosek o reklasyfikację obiektu jako SCP-2323. Mimo, że umieściłoby to obiekt poza standardowym schematem numerowania, matematyczna natura SCP-233 wymaga wszelkich możliwych środków ostrożności związanych z wszelkimi schematami numerowania, włącznie z danymi związanymi z projektem. Zostało to dramatycznie wykazane podczas Incydentu [ZMIENIONO] podczas którego obiekt wszedł w niezamierzony kontakt z baterią o mocy [ZMIENIONO] volt, użytej do zasilenia osobistego odtwarzacza muzyki, co spowodowało około [ZMIENIONO]procentowy wzrost w zasięgu obiektu do 232,32 kilometrów, powodując śmierć całości lokalnej drużyny baseballowej podczas rozgrywającego się w pobliżu meczu (wspomniana gra była wówczas na etapie [ZMIENIONO] inningu), oraz zniszczenie wszystkich plików komputerowych zawierających informacje o reakcjach SCP-233 na liczbę [ZMIENIONO]. Dla bezpieczeństwa całości personelu, przyszłe odniesienia do numeru [ZMIENIONO] w kontekście SCP-233 mają być za wszelką cenę unikane.

Dodatek 233-b: Żeński personel w ciąży pod żadnym pozorem nie może zostać wpuszczony na teren bezpiecznej strefy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported