SCP-234
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-234

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-234 jest badany w Strefie Przechowawczej 06-234, która obejmuje obszar o promieniu 300 metrów Strefy Czerwonej SCP-234. Główny budynek laboratorium w Strefie Czerwonej jest zbudowany jako konstrukcja "na wolnym powietrzu", bez drzwi oraz zamykanych okien. Żaden rodzaj zamkniętych pojemników i przestrzeni nie może być przechowywany w Strefie Czerwonej SCP-234. Jakakolwiek przypadkowo zamknięta przestrzeń w Strefie Czerwonej musi być uznana za zagrożenie wymiarowe/implozji klasy II i zniszczone zdalnie na miejscu, po uprzedniej obowiązkowej ewakuacji personelu ze strefy badawczej. Personel uwięziony w zamknięciu ma być uznany za zaginiony.

Eksperymenty z SCP-234 mogą zostać przeprowadzone wyłącznie za zgodą co najmniej dwóch pracowników poziomu 4. Zamknięte przestrzenie używane do eksperymentów nie mogą przekraczać 1 litra objętości i mają być traktowane jako zagrożenie wymiarowe/implozji poziomu III.

Opis: SCP-234 jest rodzajem organizmu o przypuszczalnym pozawymiarowym pochodzeniu, przypominającym rybę o około 25 mm długości. SCP-234 nie wydaje się posiadać oczu lub innych światłoczułych organów, lecz rozróżnia otoczenie dzięki wysoko rozwiniętemu zmysłowi echolokacji. Podmiot utrzymuje pływalność dzięki wypełnionemu gazem narządowi podobnym do pęcherza pławnego, co pozwala unosić się mu w powietrzu, i wykazuje zachowanie zgodne z wszystkożernymi organizmami padlinożernymi, chociaż do tej pory nie zaobserwowano żadnego przyjmowania ziemskiej materii.

SCP-234 wydaje się być w stanie istnieć tylko w zamkniętej, wypełnionej powietrzem przestrzeni i spontanicznie powstanie, ilekroć w Strefie Czerwonej, obszarze o promieniu około 300 m w rozległym paśmie górskim w pobliżu [ZMIENIONO], znajduje się lub zostanie wprowadzona zamknięta przestrzeń. Kiedy okaz SCP-234 zostanie wystraszony, zabity, wyniesiony poza Strefę Czerwoną lub przestrzeń wokół obiektu będzie naruszona, cała materia (w tym powietrze) gwałtownie opuści wymiar, z siłą wystarczającą do wywołania implozji w ogromnej skali.

SCP-234 został odkryty po serii raportów dotyczących incydentów i zaginięciach turystów w pobliżu kraju [ZMIENIONO]. Wysłany tam przez Fundację zespół badawczy przypadkowo stworzył zamkniętą przestrzeń standardowym, przeciwdeszczowym namiotem kempingowym, co doprowadziło do implozji, w wyniku czego zaginął jeden członek personelu badawczego, a dwóch agentów zostało poważnie rannych.

Trwają badania nad zdolnością SCP-234 do poruszania się między wymiarami. Eksperymenty utrudnia brak możliwości badania SCP-234 w otwartych przestrzeniach, a próby śledzenia zbiegłych obiektów z użyciem sprzętu namierzającego nie przyniosły rezultatów. Do tej pory nie odnaleziono żadnych obiektów utraconych w wyniku właściwości SCP-234.

Dodatek 234-01: Log Incydentu 234-031

Dnia ██.██.██, Dr ███████ przypadkowo wprowadził zamkniętą przestrzeń do Strefy Czerwonej, w postaci zamkniętego termosu na kawę. Po otwarciu pojemnika wystąpiła nagła implozja, która wystraszyła cztery dodatkowe instancje SCP-234 w obrębie obszaru testowego, co doprowadziło do reakcji łańcuchowej, powodując znaczne zniszczenia laboratorium oraz urazy sześciu członków personelu. Zdjęcia szczątków Dr ███████ po incydencie są przechowywane w aktach jako ostrzeżenie dla personelu badawczego przydzielonego do SCP-234 w celu konsekwencji nieostrożności podczas badań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported