SCP-2348
ocena: +1+x
sky.jpg

Aktualne zdjęcie SCP-2348.

Identyfikator podmiotu: SCP-2348

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Satelity Fundacji oraz posterunki monitorowania powierzchni w okolicznym regionie mają nieustannie obserwować SCP-2348. Zmiany w strukturze anomalii i wszelkie oznaki ruchu muszą być natychmiastowo zgłaszane.

Opis: SCP-2348 jest szeroką na 0,6 km kłębiastą chmurą znajdującą się na Oceanie Spokojnym (współrzędne geograficzne 48°52.6′S 123°23.6′W, odtąd określany jako Punkt 2348), 50 km nad powierzchnią Ziemi. Chmura ma kształt ludzkiej dłoni z rozłożonymi palcami i posiada wysoki poziom szczegółowości.

Od czasu jej odkrycia, chmura nie zmieniła swojej struktury jak i obecnego położenia. Wszelkie próby wywołania zmian nie powiodły się.

Poniżej znajdują się inne zjawiska związane z SCP-2348:

  • Podmioty obserwujące anomalię przez > 5 minut tracą świadomość istnienia innych chmur, obiektów i zjawisk obecnych na niebie. Efekty te kończą się po zaprzestaniu obserwacji;
  • Obserwatorzy w promieniu 60 km od Punktu 2348 zgłaszają brak ciał niebieskich na nocnym niebie. SCP-2348 jest często określany jako jedyna widoczna gwiazda;
  • 30% 60% 85% chmur, które przechodzą bezpośrednio pod SCP-2348 okazuje się nie do odróżnienia od SCP-2348, wykazując te same anomalne właściwości. Chmury pozostają nierozróżnialne aż do naturalnego rozproszenia;
  • 9% sprzętu fotograficznego obsługiwanego w promieniu 60 km od punktu 2348 rejestruje na żywo widoki różnych chmur. Po minucie chmury te bezpowrotnie znikają. Testy potwierdziły, że zaobserwowane chmury nigdy nie istniały;
  • Opady w promieniu 60 km często zawierają kryształki lodu tworzące struktury identyczne jak w przypadku anomalii, jednakże z palcem wskazującym. Kryształy wystawione na działanie wody wytwarzają aerozole przypominające chmury; spożycie ich prowadzi do tego, że jeden z nich staje się nie do odróżnienia od SCP-2348, a następnie do replikacji komórkowej w kierunku nieba;
  • Kilka osób określiło SCP-2348 jako jedyne źródło światła słonecznego, światła księżyca i światła gwiazd. Informacje o niebie zostały odpowiednio poprawione;
  • 0,1% obiektów powietrznych, które przechodzą bezpośrednio pod SCP-2348, okazuje się być nie do odróżnienia od podmiotu. Osoby znajdujące się na pokładzie obiektów załogowych dotkniętych w ten sposób są dodatkowo uznawane za część nieba.

Warto zauważyć, że liczba chmur obecnych w promieniu 2800 km wokół anomalii zmniejsza się od czasu jej odkrycia. Przypisuje się to dalszemu potwierdzeniu braku chmur niebędących obiektem SCP-2348.

Podczas gdy obiekty weszły do SCP-2348, wszyscy świadkowie donoszą, że SCP-2348 wyrzuca tylko dodatkowe niebo.

AKTUALIZACJA

SCP-2348 ma teraz kształt ludzkiej dłoni skierowanej bezpośrednio w dół. Posterunki w promieniu 2800 km od Punktu 2348 muszą natychmiast wprowadzić bezterminową blokadę, utrzymując całkowitą izolację od świata zewnętrznego. Ludność cywilna w tym promieniu musi być ignorowana do czasu, aż zespoły przechowawcze będą w stanie potwierdzić istnienie aerozoli innych niż SCP-2348.

Informacje o strukturach atmosferycznych składających się z kropli cieczy, zamrożonych kryształów i innych cząstek muszą zostać zniszczone. Personel nie może spożywać żadnych płynów składających się głównie z cząsteczek H2O, które pochodzą z tych struktur; zamiast tego należy spożywać płyny zastępcze. Nie oczekujcie dalszych wiadomości, dopóki nie zostaną wysłane rozkazy zakończenia blokady.

Podmioty podające się za niebo muszą być neutralizowane na miejscu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported