SCP-235
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-235

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obecnie, cztery instancje SCP-235 zostały odzyskane. Wszystkie instancje są przechowywane w bezpiecznej szafce składowej Ośrodka Relikwiarzowego, Badawczego oraz Przechowawczego 76. Wyjęcie instancji SCP-235 z magazynu celem badań i testów wymaga autoryzacji dwóch (2) członków personelu o 2 Poziomie Dostępu.

Opis: Instancje SCP-235 zdają się być płytami gramofonowymi pokrytymi szelakiem, przypominającymi te produkowane w późnych latach dwudziestych ubiegłego wieku. Każda instancja SCP-235 posiada białą nalepkę z tytułem wypisanym czarnymi literami. Każda płyta zawiera inny utwór. Są one następujące:

Instancja Tytuł Artysta oraz Rok Ilość przeskoków na odtworzenie
SCP-235-1 "After You Get What You Want, You Don't Want It" Van & Schenck, 1920 Cztery
SCP-235-2 "Dark was the Night" Blind Willie Johnson, 1927 Pięć
SCP-235-3 "Who's Sorry Now" Marion Harris, 1923 Siedem
SCP-235-4 Nieznany Nieznany Piętnaście

SCP-235-4 nie posiada oznaczenia i zawiera utwór który nie został rozpoznany. Nie zawiera słów i jest powolny i ponury.

Każda instancja SCP-235 wywołuje identyczny fenomen, kiedy odtwarzana w tempie między 77 a 79 obrotów na minutę: wszelkie obiekty w pewnej odległości od odtwarzanej płyty (odległość zależna od głośności z jaką jest odtwarzana) zdają się zamierać w bezruchu za każdym razem gdy nagranie „przeskakuje”, lub nie jest w stanie odtworzyć części utworu. To „zamarcie” trwa około 1█ razy więcej niż ilość czasu pominiętego w utworze. Ludzie objęci efektem nie zdają sobie sprawy z owego zatrzymania i będą po nim kontynuować czynność którą wykonywali przed przeskokiem utworu, o ile zewnętrzny czynnik nie uświadomi im luki w czasie. Podczas wystąpienia owego zamarcia, cały ruch w objętym efektem obszarze całkowicie się zatrzymuje: obiekty rzucone lub spadające pozostają w powietrzu, ludzie nie oddychają ani nie mrugają, zaś reakcje chemiczne takie jak spalanie zatrzymają się w sposób wizualnie przypominający zatrzymanie filmu.

W tym czasie, każdy spoza zasięgu efektu, od teraz określany jako obserwator, może wejść w obszar objęty efektem i wejść w interakcję ze znajdującymi się tam obiektami. Każdy obiekt lub osoba z którą obserwator wejdzie w kontakt (bezpośredni, lub z użyciem innego obiektu) powróci do normalnego stanu: zawieszone w powietrzu obiekty spadną, ludzie zaczną się poruszać, oddychać, oraz myśleć, zaś reakcje chemiczne zostaną wznowione. Wszelkie pozostałe obiekty pozostaną w bezruchu aż zostaną dotknięte przez obserwatora, lub aż czas trwania efektu się zakończy. Efekt tego „odmrażania” jest całkowicie subiektywny; jedynie osoby i obiekty z którymi obserwator celowo wejdzie w kontakt powrócą do normalnego stanu. Zjawiska takie jak wiatr czy deszcz nie mają efektu na zjawisko i zachowują się jakby wszelkie obiekty wewnątrz objętej efektem strefy były sztywne i niewchłaniające wilgoci.

Instancje SCP-235 oraz urządzenia odtwarzające są odporne na wszelkie próby interakcji w trakcie trwania efektu. Wszelkie próby wpłynięcia na działanie któregoś z urządzeń, łącznie z użyciem wybuchowego plastiku, okazały się nieskuteczne.
Kopie ani nagrania SCP-235 nie wykazują żadnych anomalnych efektów SCP-235. W związku z tym wierzymy, że efekt SCP-235 jest wywoływany przez anomalię właściwą dla samych płyt, nie zaś ich zawartości.

SCP-235-1 został odnaleziony w roku 194█. Znajdował się w gramofonie znalezionym w miejscu zabójstwa [ZMIENIONO], będącego wówczas prezesem Korporacji [ZMIENIONO]. SCP-235-2 został odnaleziony wciąż aktywny, na przyjęciu ślubnym między [USUNIĘTO]. Obydwoje nowożeńcy zostali odnalezieni zamordowani poprzez pojedyncze strzały w głowę, bez żadnych świadków zdarzenia, pomimo, że obydwoje zostali zabici w sali tanecznej. SCP-235-3 został odnaleziony w wyniku raportów o „nucie przenoszącej w czasie”, posiadanej wówczas przez grupkę studentów (którzy otrzymali amnestyki klasy B i zostali wypuszczeni). SCP-235-4 został odkryty przez agentów Fundacji badających sprawę █████ ██████, uważanego za członka [ZMIENIONO]. Agenci odnaleźli go martwego od strzału w skroń, przypuszczalnie będącego samobójstwem. Na jego biurku znajdował się SCP-235-4, wraz z notatką „Ten był dla nas przydatny, ale jest prawie pełen. Wiesz, co masz robić.”

Dodatek 235-001: Dodatkowy anomalny efekt został odkryty gdy Dr ██████ usiłował zbadać właściwości efektu SCP-235. Dr ██████ wydał rozkaz zastrzelenia z dystansu członka Klasy D znajdującego się pod wpływem efektu SCP-235. Choć samo w sobie nie przyniosło to wielu użytecznych informacji, podczas następnego odtworzenia zauważono, że nagranie przeskakuje w miejscu, w którym przedtem grało płynnie. Dalsze testy potwierdziły, że za każdym razem gdy osoba zginie będąc pod wpływem SCP-235, instancja która wywołała efekt zostaje lekko uszkodzona, tworząc kolejną sekcję utworu gdzie możliwe jest nastąpienie przeskoku. Większa ilość śmierci podczas pojedynczego przeskoku zdaje się korelować z nowym przeskokiem trwającym więcej czasu, lecz jednolity wzór nie został zarejestrowany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported