SCP-2351
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2351

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2351 powinien znajdować się we wspólnej zagrodzie w Biologicznej Strefie 32. Instancje powinny mieć spięte lotki w celu zapobieżenia przed ich odleceniem. Poza tym instancje nie wymagają żadnych innych procedur przechowawczych. Instrukcje dotyczące rutynowej pielęgnacji można znaleźć w Dokumencie-2351-D.

Opis: SCP-2351 to zbiorowe określenie na trzy dorosłe okazy żeńskich Branta canadensis, zwanych powszechnie Berniklą kanadyjską. Osobniki SCP-2351 (oznaczone jako SCP-2351-1,-2 i -3 zgodnie z kolejnością pochwycenia) nie wykazują żadnych nieprawidłowości w zachowaniu i są fizycznie nieodróżnialne od normalnych gęsi tego gatunku, za wyjątkiem ich efektów na ludzkich obserwatorach.

Każdy człowiek, który będzie wizualnie postrzegał okaz SCP-2351, odczuje przymus imitowania odgłosów Bernikli kanadyjskiej, nie zaprzestając takiego zachowania, dopóki będzie utrzymywał kontakt wzrokowy z obiektem. Obrazy i wizualne nagrania SCP-2351 nie powodują tego efektu. Mechanizm stojący za ta anomalią nie został jeszcze określony.

Testerzy, włączając w to tych, którzy mieli świadomość właściwości anomalnych SCP-2351, postrzegają swoje zachowanie jako dobrowolne, twierdząc, że ich działania zostały wykonane dla własnego rozbawienia. Osoby te wykazują wzrost morale po wystawieniu ich na SCP-2351.

SCP-2351-1 i SCP-2351-2 zostały pozyskane w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork w dniach od 3 lipca do 8 lipca 2015 roku. SCP-2351-3 został przechwycony w Albany w stanie Nowy Jork w dniu 12 lipca 2015 r. Szczegółowy harmonogram operacji można znaleźć w Dokumencie-2351-H: Przechwycenie i Zabezpieczenie SCP-2351.

Dodatek:

Podczas przechwycenia SCP-2351-3 została znaleziona wiadomość przymocowana gumką do prawej nóżki:

Zapalenie wątroby B: 780,000
Zapalenie wątroby A: 350,000
Tyfus plamisty: 200,000
Odra: 145,000
[Niestaranny rysunek czegoś co wydaje się być dużą jaszczurką]: 129
[Zarys postaci humanoidalnej o nieproporcjonalnie dużej głowie]: 14
[Szczegółowy rysunek trzech Bernikli kanadyjskich wykonany ołówkiem]: 0

Are We Cool Yet?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported