SCP-2365
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2365

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Raporty o SCP-2365 mają być badane, a dane analizowane pod kątem dowodów na powiązania lub wspólne czynniki między ofiarami. Osoby, które przetrwały SCP-2365 i świadkowie mają zostać przesłuchani, poddani testom i działaniu preparatów amnezyjnych. Fundacyjne firmy przykrywki mają przeprowadzać "badania snów" próbując zaobserwować i udokumentować SCP-2365.

Choć niewiadomym jest, czy SCP-2365 ma charakter memetyczny, dostęp do informacji dotyczących SCP-2365 musi być ograniczony.

Opis: SCP-2365 jest fenomenem wpływającym na niektóre osoby podczas fazy REM snu. Początkowe fazy SCP-2365 są charakteryzowane przez materializację małych płatków rdzy w powietrzu nad śpiącym i obniżenie lokalnej temperatury. Nagrania podczas tego etapu wykryły dźwięk metalowych zawiasów, jego źródła nie ustalono. Jeśli śpiący zostanie obudzony podczas tej fazy, żadne efekty nie zostaną zaobserwowane.

Jeśli SCP-2365 będzie mógł się rozwijać, początkowe zjawiska ustaną i rozpocznie się druga faza. Ciężkie stalowe sprężyny zmaterializują się w przestrzeni sąsiadującej z głową śpiącego. W ciągu 10-15 minut po tym, nastąpi powolna manifestacja dodatkowych metalowych przymocowań, tworząc dużą pułapkę na niedźwiedzie.

Pułapka na niedźwiedzie pozostanie zawieszona nad głową śpiącego do 10 minut, po czym powoli się zdematerializuje. Jeśli śpiący powróci do przytomności podczas tego okresu lub z pułapką nawiązany zostanie kontakt (przez śpiącego bądź kogoś innego), sprężyny zostaną uruchomione, zwykle prowadząc do znacznego urazu głowy i szyi.

Fundacyjne zrozumienie SCP-2365 opiera się w większości na informacjach kryminalistycznych i zeznaniach świadków. Obserwacja i testowanie zostały ograniczone do pułapek na niedźwiedzie, które zostały uruchomione i pozostały materialne oraz ograniczonej liczby osób, które przetrwały SCP-2365. Nie ustalono żadnego wzorca pomiędzy tożsamościami ofiar SCP-2365, a liczba niezaobserwowanych przypadków jest trudna do określenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported