SCP-2373
ocena: +1+x
SCP-;(updated2.jpg

SCP-2373 w stanie uśpienia.

Identyfikator podmiotu: SCP-2373

Klasa obiektu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2373 znajduje się obecnie w komorze przechowawczej klasy A w Ośrodku 19, oddzielonej od Korytarza 284 śluzą powietrzną. Drzwi prowadzące do komory mają być przy wejściu otwierane jedno po drugim. Do komory przechowawczej SCP-2373 ma wchodzić nie mniej niż dwóch pracowników nie należących do klasy D. Personel klasy D może wchodzić do komory sam.

Opis: SCP-2373 przypomina wychudzonego, włochatego humanoida. Jego skóra pokryta jest czarną, futrzaną szczeciną, chociaż, jako że jego dolna część ciała wydaje się być odcięta na wysokości brzucha, nie można stwierdzić, czy szczecina ta sięgała poza tułów.

Oczy SCP-2373 pozostają stale otwarte. Jeśli w zasięgu wzroku SCP-2373 nie ma żadnego człowieka, pozostaje on w stanie uśpienia na podłodze komory przechowawczej.

Jeśli nawet jeden człowiek znajdzie się w bezpośredniej linii wzroku SCP-2373, SCP-2373 zacznie się poruszać, telekinetycznie zmieniając pozycję na bezpośrednio za osobą. Ten początkowy ruch jest szybki; obiekty nie zauważają obecności SCP-2373, gdy wchodzi ona w swój aktywny stan, ponieważ szybkość jej ruchów podczas aktywacji przewyższa ludzką wizualną percepcję ruchu. SCP-2373 pozostanie zawieszony za plecami obiektu, pozostając wiotki i od czasu do czasu drżąc.

SCP-2373 będzie podążał za obiektem, zmieniając pozycję swoich kończyn przednich i szybko działając zgodnie z ruchami obiektu, zapewniając całkowitą nieświadomość swojej obecności. Efekt ten trwa do momentu, gdy SCP-2373 zostanie zaobserwowany przez osoby trzecie, zaatakowany lub zasłonięty przez ciało stałe, w którym to przypadku przeniesie się do środowiska, w którym znajduje się tylko jeden człowiek lub nie ma go wcale. Jeśli nie jest to możliwe, SCP-2373 ponownie wejdzie w stan uśpienia, zwrócony twarzą do najbliższej ściany, z dala od wszystkich ludzi.

SCP-2373 nie rzuca cienia, nie odbija światła i nie jest w stanie emitować dźwięku przy fizycznym kontakcie z powierzchniami zewnętrznymi powyżej 4dB. Ruchy SCP-2373 w stanie aktywnym mogą być obserwowane jedynie elektronicznie, przez przezroczyste ciała lub przez osoby nie będące ludźmi.

Od czasu do czasu, będąc w stanie aktywnym, SCP-2373 może się wzdrygnąć, chwilowo ściskając z bólu swój amputowany brzuch. Źródło amputacji nie jest znane, ale cięcie odpowiada temu zadanemu przez obrotowe ostrze lub piłę taśmową. Wokół amputacji na skórze właściwej znajduje się słaba, bezcielesna przezroczystość, podobna do tej, jaką wykazywały wcześniej zatrzymane spektralne, niewidzialne i/lub niematerialne jednostki. Obecne hipotezy sugerują, że SCP-2373 jest/był bytem fantazmatycznym typu 4G1, który w jakiś sposób przeszedł częściowe ponowne wcielenie, upośledzające jego zdolność do kontrolowania swojej zewnętrznej formy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported