SCP-2376
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2376

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-2376 są karmione za pomocą automatycznego systemu karmiącego. Powinni być badani raz na osiem godzin, a dyskomfort wynikający z ich infekcji należy złagodzić w jak największym stopniu. Instancji SCP-2376-1 nie należy uświadamiać o anomalnych właściwościach SCP-2376. Aby umożliwić komunikację między instancjami SCP-2376-1 a personelem, każdej instancji SCP-2376-1 należy zapewnić komunikator tekstowy odpowiedni do użytku przez osoby o bardzo ograniczonej zdolności ruchowej. Podczas leczenia instancji SCP-2376-1, personel medyczny powinien zamykać swoje oczy co 5 minut, po czym otwierać je ponownie w celu umożliwienia zobaczenia każdej wiadomości, która może zostać napisana. W żadnym wypadku pacjenci nie mogą być przeniesieni lub wypisani. Personel leczący SCP-2376-1 musi bezbłędnie postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, które zostały im przekazane i należy im często przypominać, że leczą człowieka. Wszystkie instancje SCP-2376-1, jak i próbki SCP-2376 umiejscowione są w ośrodku-234.MFO Beta-7 (Maz Hatters) mają poszukiwać instancji SCP-2376-1 w szpitalach w zakażonych strefach.

Opis: SCP-2376 jest podszczepem tężca (Clostridium tetani) przenoszonym przez wronę zwyczajną (Corvus brachyrhynchos). SCP-2376 jest zaraźliwy dla ludzi- osoby zarażone są desygnowane jako SCP-2376-1. Pierwsza faza infekcji, trwająca od 1 do 4 tygodni, charakteryzuje się normalnymi objawami tężca1, a także ciężką wysypką skórną, zawrotami głowy i bolesnym kaszlem. Instancje SCP-2376-1 w pierwszym stadium choroby zgłaszają czucie stałego słabego zapachu słomy i kukurydzy, a także opisują wszystkie przedmioty jako szorstkie i w dotyku przypominających konopie, niezależnie od ich składu.

W następnej fazie infekcji anomalne właściwości SCP-2376 manifestują się. Wszystkie instancje SCP-2376-1 są postrzegane jako normalny, nieożywiony strach na wróble przez każdego ludzkiego obserwatora. Obserwatorzy nie wydaję się świadomi zniknięcia zakażonej osoby, lub zastąpienia jej przez stracha na wróble. Każda wokalizacja instancji SCP-2376-1 nie będzie zarejestrowana. Ruch nie będzie widoczny dla obserwatorów, ale jeżeli osoba obserwująca SCP-2376-1 złamie kontakt wzrokowy kiedy instancja się rusza, instancja zdaje się być przesunięty, gdy obserwator odzyskuje kontakt wzrokowy. Detektory ruchu i nagrania audio będą funkcjonować normalnie. Fotografie i inne wizualne nagrania zakażonych osób nadal nie są jednak postrzegane normalnie. Śmierć instancji SCP-2376-1 powoduje zaprzestanie wpływu SCP-2376 na percepcję.

Utrata ruchomości, gorączka i inne objawy można zaradzić za pomocą zwykłych metod leczenia tężca. Wpływ na percepcję, w momencie pisania, wydaje się pozostać nawet po ustaniu innych objawów. Testy na myszach wykazały, że 2376, tak jak nieanomalny odpowiednik powoduj infekcje neonatalne. Po badaniach myszy podjęły próbę kanibalizmu na innych zakażonych osobnikach. Przypuszcza się, że myszy uznały chore osobniki jako jadalną słomę. W związku z tym nie należy dopuszczać ich dopuszczać do SCP-2376-1.

Trwają testy wokół zakażonych obszarów w celu ustalenia, czy SCP-2376 rozprzestrzenił się na inne gatunki nosicieli. Zaobserwowano podobieństwa między skutkami SCP-2376, patogenu SCP-2136 i wystąpieniami SCP-2218. Badanie, czy anomalne właściwości właściwości wpływające na wystąpienia właściwości SCP-2218 są zmienioną wersją właściwości SCP-2376 lub odwrotnie.

Raport z pozyskania:
Wiele zwłok zostało odkrytych w szpitalnej jednostce do usuwania śmieci w mieście [Zmieniono], Iowa. Personel szpitala twierdził, że pozbył się strachów na wróble ubranych w strój medyczny dla żartu.

Jako pierwsza instancja SCP-2376-1 jest uważany 8-letni chłopiec o imieniu █████ █████ z sąsiedniego miasta [ZMIENIONO], który zmarł tydzień przed odkryciem w szpitalu. Ojciec █████ był oskarżony o morderstwo i uznany za niepoczytalnego kiedy zadzwonił na policję, informując, że zapasowy strach na wróble, który przybił trzy dni wcześniej, został zastąpiony ciałem syna. . █████ umarł z powodu odwodnienia, ale autopsja wykazała obecność patogenu SCP-2376 w jego krwioobiegu i jego ojciec opisał, jakoby doznał objawów podobnych do tych widzianych podczas pierwszej fazy infekcji.

Dodatek: Wariant SCP-2376, transportowany przez gołębie, został odkryty w [ZMIENIONO], Illinois. Ma podobne objawy do SCP-2376 i identyczny anomalny efekt, z wyjątkiem tego, że osoby zarażone postrzegane będą jako manekiny. Ze względu na miejski charakter punktu pochodzenia nowego szczepu i zwiększone ryzyko epidemii, zaproponowano zmianę klasyfikacji na Keter.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported