SCP-2380
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2380

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2380 ma być trzymany w Szafie Przechowawczej 2380 w Ośrodku 39, przy czym dostęp ma być zabroniony dla personelu z poziomem upoważnienia poniżej trzeciego (3). W wypadku jakiegokolwiek przełamania zabezpieczeń Młodszy Naukowiec Østergaard ma być chroniony przez personel ochrony do czasu przywrócenia przechowywania. Poza kontrolowanymi testami SCP-2380 nie powinien mieć kontaktu z gołą skórą, a sprzęt ochronny należy stosować przez cały czas.

Opis: SCP-2380 jest ludzką lewą nerką, genetycznie identyczną z ████████ Østergaardem, Młodszym Naukowcem w Ośrodku 39 w ███████, Dania. Ani wewnętrzna, ani zewnętrzna struktura SCP-2380 nie posiada żadnych, zauważalnych dewiacji od normalnej ludzkiej nerki. Komórki SCP-2380 nie różnią się od nieanomalnych ludzkich komórek nerkowych w żaden wykrywalny sposób. Wszystkie tkanki pozostają zdrowe pomimo braku przepływu krwi do lub z obiektu.

SCP-2380 wykazuje zarówno pasywny, jak i aktywny efekt anomalny. Pasywnie, SCP-2380 stale obraca się poprzez obecnie nieznane sposoby, tak, że jego koniec górny w każdym momencie wskazuje na Młodszego Naukowca Østergaarda. Aktywne anomalne efekty SCP-2380 manifestują się, gdy jest trzymany lub dotykany gołą skórą przez jakikolwiek ludzki podmiot z wyjątkiem Młodszego Naukowca Østergaarda. Po dotknięciu SCP-2380 podmiot, odtąd desygnowany SCP-2380-1, spróbuje wszczepić SCP-2380 Młodszemu Naukowcowi Østergaardowi w dowolny, dostępny sposób. Jeśli narzędzia chirurgiczne lub inne ostre przyrządy są dostępne, instancje SCP-2380-1 skorzystają z nich, ale zaobserwowano, że dotknięci próbowali przeprowadzić implantację bez jakichkolwiek narzędzi czy przyrządów.

Warto zauważyć, że Młodszy Naukowiec Østergaard dalej posiada swoje obie nerki, które wydają się zdrowe i w pełni funkcjonalne. Obecnie nie wiadomo co instancje SCP-2380-1 zrobiłyby z obecną lewą nerką Młodszego Naukowca Østergaarda, jeśli udałoby im się pomyślnie uzyskać dostęp do jego jamy brzusznej.

Po usunięciu nerki z posiadania dotkniętych osobników SCP-2380-1, aktywne anomalne efekty SCP-2380 ustaną, aż ten ponownie wejdzie w kontakt z odsłoniętą ludzką skórą. Wcześniej dotknięte SCP-2380-1 wyrażą brak świadomości swoich działań, ale posiadają pojęcie o tym, że podczas jak byli dotknięci, próbowali wszczepić "nerkę Østergaarda" używając prawidłowej procedury medycznej (dokładne mycie rąk, sterylny sprzęt medyczny, wyznaczona sala operacyjna itp.). To przekonanie jest utrzymywane przez SCP-2380-1 z i bez wcześniejszego doświadczenia chirurgicznego, jak również SCP-2380-1 bez wcześniejszej wiedzy o tożsamości Østergaarda. Nie odnotowano żadnych innych anomalnych lub anormalnych efektów u byłych osobników SCP-2380-1, jak również u samego Młodszego Naukowca Østergaarda.

Odkrycie: SCP-2380 został odkryty przez Młodszego Naukowca Østergaarda, leżąc na jego biurku w Sektorze Badawczym █ w Ośrodku 39, ranka ██.██.2011. Nagrania ochrony z rana ██.██ i poprzedzającej nocy nie pokazały żadnych dowodów na wejście do Sektora Badawczego █ przed przyjazdem Østergaarda. Dochodzenie w sprawie Østergaarda nie dostarczyło dowodów na to, że był świadomy istnienia SCP-2380, ani nic anomalnego dotyczącego jego nerek przed rankiem ██.██.

Po przyjeździe Dr. ███████ bezpośredniego przełożonego Østergaarda SCP-2380 został podniesiony, a jego anomalne efekty zamanifestowały się. Dr ███████ wziął nóż do papieru z pobliskiego biurka i zaczął gonić Østergaarda korytarzem, aż pracownicy ochrony go zatrzymali. W tym momencie SCP-2380 spadł na podłogę i jego efekty ustały. Gdy Dr ███████ został zatrzymany, SCP-2380 został odzyskany przez Oficera █████, ujawniając anomalne właściwości obiektu, gdy próbował on przebić jamę brzuszną Młodszego Naukowca Østergaarda spinaczem do papieru.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported