SCP-241
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-241

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-241 musi być zabezpieczony w ośrodku 19 z zastosowaniem standardowych procedur przechowawczych dotyczących przechowywania bezpiecznych książek i manuskryptów SCP (zobacz Dokument 241-05-3H), z następującymi dodatkowymi wymaganiami: SCP-241 musi być przechowywany w stanie otwartym na płaskiej powierzchni, z utwierdzeniami na przeciwległych stronach otwartej książki, aby zapobiec jej przypadkowemu zamknięciu. Urządzenia zabezpieczające muszą być sprawdzane co najmniej raz w tygodniu pod kątem szczelności konstrukcji. Wszelkie anomalie należy niezwłocznie zgłosić do dyrektora ośrodka.

Dostęp do SCP-241 jest ograniczony. Każde użycie SCP-241 musi być rejestrowane. SCP-241 musi być transportowany na autoryzowanym stojaku księgowym, tak aby nie mógł zostać przypadkowo zamknięty podczas transportu.

W przypadku, gdy SCP-241 zostanie otwarty poza środowiskiem badawczym, ostatnia osoba, która go dotknęła, musi zgłosić się do najbliższego oddziału szpitalnego, a personel klasy D musi zamknąć i ponownie otworzyć SCP-241.

Opis: SCP-241 wydaje się być normalna książka, 33 cm x 23 cm x 3,5 cm, zatytułowaną Wspaniałe Przepisy Domowe. Okładka SCP-241 to biało-czerwony wzór szachownicy, z tytułem napisanym prostymi czarnymi literami na froncie i grzbiecie. Po otwarciu, SCP-241 zawiera 99 przepisów, posortowanych jak typowe działy książki kucharskiej. Wiele z tych przepisów zawiera obrazek dania, które jest niezmiernie apetyczne, i mały procent przepisów będzie wymagał rzadkich lub egzotycznych składników.

Ilekroć SCP-241 zostanie otwarty przez osobę (znaną również jako Cel) inną niż ta, która ostatnio go otworzyła (tj. poprzedni Cel), zmieniają się przepisy zawarte w książce. Wstępne badania wykazały, że jeśli Cel zje danie przygotowane z jednej z receptur w SCP-241, osoba ta wkrótce umrze z powodu widocznego szoku anafilaktycznego. Inne osoby, które zjedzą to samo danie, nie zostaną dotknięci działaniem anomalii. Badania zostały zatwierdzone w celu określenia dokładnego charakteru działania SCP-241.

SCP-241 wydaje się być odporny na zabrudzenia i przynajmniej niewielkie uszkodzenia. Na przykład, sosy rozbryzgane na jego stronach znikają prawie natychmiast, a rozdarte strony i nacięcia na okładce są naprawiane w ciągu kilku sekund. Testowanie wytrzymałości SCP-241 nie jest dozwolone bez zgody [USUNIĘTO] i [USUNIĘTO].

Badania nad SCP-241 są kontynuowane, włączając w to potencjalną interakcję podmiotu z innymi obiektami SCP. Więcej informacji na temat bieżących eksperymentów można znaleźć w uzupełniającym dzienniku testów.


Dyrektywa 241-S06, ██/██/20██

W świetle ostatnich wyników testów z SCP-241, nie zezwala się na dalsze testowanie SCP-241 na personelu posiadających alergie pokarmową bez poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie 4. Testowanie może być kontynuowane na osobach z istniejącymi wcześniej alergiami pokarmowymi tak długo, jak dokumentacja tych alergii zostanie zapisana w [USUNIĘTO]. –O5-██.

Dyrektywa 241-S09, ██/██/20██

Reklasyfikacja SCP-241 na klasę Euclid została odrzucona. Szczerze mówiąc, książka kucharska? Zostaw ją w jej pomieszczeniu i wszystko będzie dobrze. To niczyja wina, że nie wiesz, na co jesteś uczulony i nie próbowałeś się wcześniej dowiedzieć. Chyba, że gotujesz dla swojej znaczącej drugiej, wtedy byś wiedział. –O5-██.

Dyrektywa 241-S11, ██/██/20██

Badanie krzyżowe SCP-241 z innymi SCP będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego obiektu. Wystawienie na działanie SCP-682 zostało już rozważone i odrzucone. –O5-██.


Dodatek 1: Podsumowanie odkrycia

Fundacja dowiedziała się o SCP-241 kwietnia 20██ roku, badając doniesienia o "czarnej wdowie" w ██████, ██, o imieniu ████████ █████████. Pani █████████ była czterokrotnie zamężna, a wszyscy czterej jej mężowie zmarli krótko po zjedzeniu posiłku w domu. Jednakże, ponieważ władze nigdy nie znalazły dowodów na popełnione przestępstwo, pani █████████ nigdy nie została o nie oskarżona. Kolejne wywiady z panią █████████ przeprowadzone przez pracowników Fundacji ujawniły istnienie SCP-241, oraz w tym czasie SCP-241 został przejęty przez agentów Fundacji. Pani █████████ ujawniła, że po raz pierwszy zdała sobie sprawę z istnienia czegoś niezwykłego w SCP-241, gdy [USUNIĘTO]. Zobacz dokument [USUNIĘTO] dla transkryptów wywiadów z panią █████████.


Dodatek 2: Dziennik testów wstępnych

Informacje na temat późniejszych i bieżących eksperymentów znajdują się w uzupełniającym dzienniku testów.


Dodatek 3: Notatka z badania krzyżowego:

W celu określenia wpływu przepisów SCP-241 na osoby, które nie mogą jeść lub nie wymagają odżywiania, udzielono zgody na badania krzyżowe SCP-241 z SCP-1770. Po otwarciu książki przez obiekt, jej treść była identyczna jak przed jej wcześniejszym zamknięciem. Potwierdza to wyniki testu 241-23, w którym SCP-241 nie reaguje na osoby nieorganiczne.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported