SCP-2419
ocena: +7+x

site.jpg

Jednostka C (około 1963 roku).

Identyfikator podmiotu: SCP-2419

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wokół SCP-2419 został ustanowiony okrągły obwód ogrodzenia o promieniu 15 kilometrów. Obwód ten jest strzeżony przez MFO Beta-7 ("Maz Hatters"), jako teren prywatny.

Raz na dzień, MFO Beta-7 ma towarzyszyć technikom Fundacyjnym podczas przeprowadzania konserwacji jednego z 6 pieców do spopielania w Jednostce C. Muszą oni trzymać się zmiennego harmonogramu, aby zapewnić, że każdy z pieców spopielających jest odnawiany raz w tygodniu. Poza pracami konserwacyjnymi, każdy piec ma pozostać zapalony i cały czas sprawny. Na górze każdego z 3 zsypów na odpady zostały przyspawane włazy ze wzmocnionej stali; włazy te mają pozostać zaryglowane i zablokowane.

Instancje SCP-2419-A znalezione poza piecami do spopielania Jednostki C mają zostać zalane betonem i przewiezione na czas nieokreślony do ośrodka przechowawczego.

Opis: SCP-2419 jest rafinerią i placówką składującą odpady, znajdującą się 75 kilometrów na północ od Summer Springs, Colorado (USA). Zbudowana została w roku 1954 przez Fundacje, w celu przeprowadzania spalania i długoterminowego magazynowania niebezpiecznych odpadów (w głównej mierze odpadów medycznych). W 1975 roku została przeprowadzona kontrolowana ewakuacja, po tym jak obiekt zaczął wykazywać wiele anomalnych właściwości.

Budynek jest podzielony na trzy jednostki. Jednostka A była odpowiedzialna za długoterminowe magazynowanie anomalnych odpadów, wewnątrz głębokiego geologicznego repozytorium; Jednostka B odbierała przesyły odpadów i przetwarzała je. Jednostka C pozbywała się nieanomalnych odpadów poprzez spopielanie.

Instancje SCP-2419-A występują wewnątrz spopielaczy w Jednostce C, jako ludzkie byty. Przejawiają one anomalne regeneracyjne zdolności i nie są w stanie umrzeć. Mimo że zazwyczaj próbują wydostać się ze spopielaczy poprzez zsypy na odpady, żar z każdego pieca do spopielania jest wystarczający do powstrzymania ich, zanim dokonają znaczących postępów.

Instancje SCP-2419-A nie komunikują się i nie posiadają żadnego poczucia samozachowawczego. Choć nie wykazują żadnego zainteresowania między sobą, przejawiają oni skrajną wrogość wobec każdej rozumnej nie-instancji.

Dodatek 2419.1: Odkrycie

Dodatek 2419.2: HistoriaO ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported