SCP-242
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-242

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-242 jest przetrzymywany przy domu w ████████, NM przejętym przez Fundację dnia ██/██/████. Pierwotny właściciel miejsca pobytu SCP-242 był pozastanowym gospodarzem, który miał problemy by utrzymać to miejsce opłacone. Po przejściu na emeryturę przeprowadził się tam, ale zaginął po 3 dniach.

Dom się niczym nie wyróżnia, oraz zamieszkany jest przez Dr ██████ oraz Dr. ██████████ którzy odgrywają role małżeństwa bez dzieci. Podwórko jest okrążone wokół swojego obwodu za pomocą ściany z żużlobetonu, o wysokości w przybliżeniu 2 m, w zgodzie z domami w najbliższym sąsiedztwie. Basen jest monitorowany przez cały czas przez jednego strażnika poziomu 1, który również pokrywa role kucharza domowego małżeństwa (ludzki monitoring został dodany po Incydencie 242-1). Pływanie i brodzenie jest mocno odradzane i jakikolwiek inny dostęp do basenu niż dla Personelu klasy D w celach przeprowadzania eksperymentów jest zakazany.

Opis: SCP-242 to basen o rozmiarach 4.5 m szerokości na 9 m długości, z dnem o głębokości 1 m na obu końcach i 1.5 m głębokości w środku, oraz o całkowitej pojemności przypuszczalnie 53,000 litrów. Ma funkcję podwójnego wodospadu, wewnętrzno-basenową jednostkę próżniową oraz schodki na jednym z końców.

Każda substancja umieszczona w basenie po pewnym czasie zostanie transmutowana w sterylną wodę, która pozostanie sterylna nawet po usunięciu z SCP-242 oraz po wprowadzeniu do nie-sterylnego otoczenia. Próbka wzięta z SCP-242 oraz wlana do pojemnika z wodą, która została zabarwiona za pomocą czerwonego barwnika spożywczego, nie wymieszała się, ale pozostała w całości jako nie-mieszalna bańka. Dalsze badania próbki wskazały na to, że jest zwykłą sterylną woda.

Czas przebiegu transmutacji do ukończenia zależy od natury substancji umieszczonej w SCP-242. Zwykła woda rzeczna pobrana z █████████, NM została w pełni wysterylizowana w ciągu 7 minut. Stojąca woda ze stawu pobrana z ████, NM została w pełni wysterylizowana w ciągu 18 minut. 50,000 litrów smoły węglowej zostały przemienione na przebiegu 12 dni.

Podczas gdy basen nie zawiera w sobie nic innego, niż tylko sterylną wodę, nie zachodzą żadne procesy. Jeżeli jakakolwiek niewodna substancja zostanie umieszczona w basenie, natryski wodne i wodospady zaczną działać, nawet jeśli są odłączone od jakiegokolwiek źródła energii. Próżnia basenowa, jeśli dołączona, zostanie aktywowana oraz doprowadzi na dno basenu nawet najbardziej lepkie ciecze. Nie ma żadnego cyklu do lub z systemu filtracyjnego. Rury doprowadzające do systemu filtracyjnego zostały całkowicie usunięte oraz okazały się puste i suche podczas gdy zawartość basenu była sterylizowana.

242-1.jpg

Woda ze stojącego stawu, Czas=0 min min.

242-2.jpg

Woda ze stojącego stawu, Czas=9 min.

242-3.jpg

Woda ze stojącego stawu, Czas=16 min.

242-4.jpg

Woda ze stojącego stawu, Czas=18 min.

Dodatek:

Incydent 242-1: Dnia ██/██/████, podczas gdy dom był pusty, ale monitorowany przez ukrytą kamerę bezpieczeństwa, mężczyzna i kobieta, prawdopodobnie w wieku około 20 lat, przeszli przez tylną ścianę oraz uzyskali dostęp do SCP-242. Następnie się rozebrali oraz poszli pływać z dwoma winylowymi nadmuchiwanymi tratwami, wziętymi z szopy z podwórka. Zaraz po tym, jak włączyły się wodne natryski, kobieta się przestraszyła i oznajmiła, że chce wyjść. Mężczyzna oznajmił, że jest to automatyczny czasomierz w celu wyczyszczenia basenu oraz, że "nie ma się czego obawiać". Para kontynuowała pływanie oraz zajęli się intymnymi czynnościami.

24 minuty po starcie natrysków kobieta powiedziała, iż woda jest "bardzo ciepła" oraz zaczęła odczuwać "ciarki". Mężczyzna potwierdził i obydwoje weszli na odpowiednie tratwy, po czym zasnęli trzymając się za ręce.

29 minut po starcie natrysków obydwie tratwy przebiły się w przeciągu 4 sekund pomiędzy jednym a drugim przebiciem, a para ponownie całkowicie zanurzyła się w wodzie. Jednocześnie znaczące ilości piany wodnej zaczęły się barwić na głęboki czerwony kolor z miejsca pobytu obiektów. Obiekty zaczęły głośno krzyczeć oraz próbowały wyjść z basenu. Zanim wyjście było możliwe, obiekty całkowicie zanurzyły się i pienienie ustało, a basen powrócił z czerwonego w czysty mniej więcej 48 sekund później. Zapadła decyzja, że przy basenie musi być usytuowany żywy strażnik.

Po dwóch tygodniach do prasy została podana informacja, iż para uciekła do nieznanej lokacji gdzieś w Meksyku.

Notatka: Pomysł użycia SCP-242 w celu utylizacji materiałów powiązanych z SCP, które są "problematyczne" do gospodarowania, jest aktualnie rozważany. Skontaktuj się z Dr ██████ po więcej informacji i/lub pozwolenie na eksperymenty.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported