SCP-243
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-243

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-243 ma być zabezpieczony w geometrycznym centrum standardowej celi przechowawczej nie mniejszej niż 16 na 16 na 16 metrów. Wspomniana cela ma być połączona z sąsiadującym pomieszczeniem o podobnych rozmiarach pojedynczymi, standardowymi możliwymi do zablokowania drzwiami; wszelkie wyjścia z cel mają być zamknięte i pilnowane, by zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

Żadna Kwalifikująca Się Grupa (więcej niż 4 identyczne nieożywione przedmioty; patrz poniżej), ani żaden przedmiot zdolny do stworzenia takiej grupy, nie może znaleźć się wewnątrz celi przechowawczej, nie licząc przedmiotów potrzebnych do testów. Personel mający wejść do celi musi zostać przeszukany celem znalezienia ewentualnych nieautoryzowanych wielokrotności.

Obiekty ożywione przez SCP-243 mają zostać przeniesione do sąsiadującego pomieszczenia celem zbadania. Niechciane ożywione przedmioty mają być natychmiast likwidowane, poprzez spalenie jeśli trzeba. W razie wpłynięcia SCP-243 na inne obiekty SCP, lub inne obiekty o podobnym znaczeniu, „stado” należy rozdzielić i umieścić w standardowych szafkach przechowawczych na obiekty nieożywione klasy Bezpieczne lub Euclid, aż efekt minie.

W związku z incydentem 243-02, wnoszenie Kwalifikujących Się Grup broni, przedmiotów łatwych do użycia w charakterze broni, oraz baterii o ogniwie suchym do pomieszczenia przechowawczego SCP-243 jest surowo wzbronione.

Opis: SCP-243 jest bryłą złożoną z małych baterii o ogniwie suchym, złączonych pokrywami dolnymi w elipsoidę długości około 30cm, o średnicy około 10cm. Rozmieszczenie jest półpłynne: baterie mogą zostać przesunięte przez lekki nacisk, jednakże wyjęcie ich z centralnego cylindra jest znacznie trudniejsze.

Niezwykłe właściwości SCP-243 ujawniają się, gdy Kwalifikująca Się Grupa przedmiotów znajdzie się wewnątrz jego aktywnej strefy, strefy o nieokreślonym kształcie, sięgającej nie dalej niż 7,3m ale nie mniej niż 2,5m od centrum przedmiotu. Dokładny zasięg oraz kształt tej aktywnej strefy zmienia się z minuty na minutę. Kwalifikująca Się Grupa składa się z pięciu lub więcej identycznych lub prawie identycznych nieożywionych przedmiotów: „prawie identyczne” przedmioty to takie, których przeciętny obserwator nie potrafi łatwo odróżnić po atrybutach innych niż ogólny kolor.

Elementy Kwalifikującej Się Grupy ożywają gdy znajdą się wewnątrz aktywnej strefy, wykazując niezwykłą elastyczność oraz zdolności lewitacji i przemieszczania się. Nabywają kilku podstawowych instynktów, w tym samozachowawczy, oraz w różnym stopniu zaawansowane zachowania stadne. Stada obiektów obejmują zarówno te najprostsze spójne grupy, jak stada ptaków lub ławice ryb, jak i agregaty zawierające podziały na role, oraz formowanie dyskretnych podjednostek. Ożywione obiekty, oprócz zachowań stadnych, przejawiają też zachowania tematycznie odpowiednie dla obiektów ich typu: parasolki tworzą duże cienie, krzesła podsuwają się by na nich usiąść, noże poszukują obiektów do pocięcia, etc.

Przedmiot oddzielony od „stada” błąka się bez celu, lub poszukuje pozostałych członków stada. Około cztery godziny po oddzieleniu, przedmiot przechodzi w stan bezczynności i traci wszelkie widoczne anomalne właściwości; na tym etapie, ponowne umieszczenie przedmiotu w jego grupie, ożywi go po raz kolejny. 25 minut po wejściu w stan bezczynności, staje się permanentnie nieożywiony, tracąc wszelkie anomalne właściwości i na powrót stając się normalnym obiektem danego typu. Stado, niezależnie od tego czy w całości, czy bez części członków, stanie się permanentnie nieożywione 24 +/- 2 godziny po wystawieniu na działanie SCP-243. Stada przejawiające złożone zachowania grupowe często pod koniec trwania efektu łączą się w agregaty reprezentatywne dla tego zachowania.

Dodatek: SCP-243 zwrócił uwagę Fundacji w wyniku serii podejrzanych incydentów z udziałem Studia Animacji █████. Niezwykle płynne, „naturalne” ruchy przedstawione w kreskówkach początkowo nie zwracały uwagi, jednak [USUNIĘTO] każdą lampę biurkową w placówce [USUNIĘTO]. Efekt ten minął po 24 godzinach. Amnestyki Klasy A zostały podane wszystkim zaangażowanym w powyższe wydarzenie animatorom, oraz członkom ich rodzin. Wszyscy pozostają pod stałym nadzorem. Przyszłe produkcje █████ mają być monitorowane pod kątem dowodów na dalsze ingerencje.

Dodatek 2: Z uwagi na wyprodukowanie ” przed zabezpieczeniem SCP-243, przez Studio Animacji █████ filmu „Knick Knack”, w którym jedną z postaci jest flaming, uważa się, że SCP-243 może być powodem istnienia SCP-1507. Sposób poruszania się zaobserwowany u instancji SCP-1507 odpowiada temu zaobserwowanemu u postaci w filmie, zaś efekt SCP-243 wyjaśniałby tendencje stadne wspomnianego obiektu. Jeżeli SCP-243 jest odpowiedzialny za istnienie SCP-1507, nie wiadomo czy SCP-1507 utraci jeszcze swoje anomalne właściwości, ani czy utraci je zgodnie z zachowaniem SCP-243.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported