SCP-2433
ocena: +4+x

INFORMACJA OD ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Podczas, gdy niewiadomym jest jak dokładnie działa SCP-2433, są przypuszczenia, że ten plik może kwalifikować się jako instancja SCP-2433-1; dla zachowania bezpieczeństwa, ten plik musi być traktowany jak instancja SCP-2433-1. Wydrukowane wersje tego pliku są uważane za bezpieczne i są dostępne dla każdego członka personelu o odpowiednim poziomie upoważnienia. Dla zachowania bezpieczeństwa, wszystkie edycje tego pliku są odnotowywane i wysyłane do RAISA.

— Maria Jones, Dyrektor, RAISA

original.jpg

SCP-2433 (BRI 0)

Identyfikator podmiotu: SCP-2433

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie zidentyfikowane kopie SCP-2433-1 są obecnie zapisane na przeznaczonym do tego dysku twardym w Skrzydle C Ośrodka 17. Każdej zapisanej instancji SCP-2433-1 powinien zostać przypisany plik tekstowy zawierający szczegóły odnośnie witryny, z której dana instancja została odzyskana, oszacowaną liczbę osób dotkniętych, a także istotne informacje, wliczając w to miejsce odkrycia, oszacowaną ekspozycję i obliczone BRI. Testowanie SCP-2433 jest dozwolone każdemu członkowi personelu Ośrodka 17 o upoważnieniu poziomu 2. lub wyższego, tak długo jak eksperyment nie wymaga dostępu do połączenia internetowego; wszystkie testy, które mają na celu użycie sieci internetowej na jakimkolwiek ustawieniu wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka Putnama. Instancje SCP-2433-1 stworzone do celów testowych muszą być odnotowywane.

Roboty sieciowe Fundacji w połączeniu z oprogramowaniem do rozpoznawania obrazów powinny szukać plików, które wykazują podobieństwa do SCP-2433. Systemy rozpoznawania twarzy nie powinny być używane jako, że poprzedni protokół ujawnił duże ilości fałszywie dodatnich wyników. Potwierdzone instancje SCP-2433-1 muszą być natychmiastowo usuwane z widoku publicznego, jeśli jest to możliwe. Dyrektor Ośrodka Putnam powinien być poinformowany jeżeli obliczone zostanie, że BRI danej instancji przekracza 40.

Istnieje obecnie 73 potwierdzonych instancji SCP-2433-1; powiązane hashe MD5 tych obrazów są podstawami do natychmiastowego usunięcia obrazu. Portale społecznościowe i witryny do udostępniania zdjęć takie jak Facebook, Reddit, Tumblr, 4chan, Twitter i Pinterest mają priorytet ze względu na dużą bazę użytkowników i potencjalną akumulację zdarzeń SCP-2433-μ.

Członkowie MFO Lambda-84 ("Sample Text") przyłączyli się do szczegółów bezpieczeństwa Senatu Stanów Zjednoczonych jak również miasta Burlington by monitorować przypadki wydarzeń SCP-2433-μ, a także by zabezpieczać instancje μ-A, jeśli jest to możliwe. Ze względu na dużą liczbę instancji μ-A zabezpieczanych każdego dnia, jak również ich brak anomalnych właściwości, MFO Lambda-84 dostała permisje do niszczenia instancji μ-A według własnego uznania, chyba że zostaną wydane inne polecenia.

W związku z żądaniem Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA), absolutnie wzbronione jest pobieranie tego pliku, dla zachowania bezpieczeństwa plik ten jest uznawany za instancję SCP-2433-1.

55.png

SCP-2433-1-53, bardzo rozbudowany przykład SCP-2433-1, który może wykazywać motywy subkultury „vaporwave” (BRI 63.8)

Opis: SCP-2433 jest obrazem przedstawiającym przemawiającego senatora stanu Vermont Berniego Sandersa, prawdopodobnie zrobionym w sierpniu 2015 r. podczas trwania kampanii wyborczej na Florydzie.

Instancje SCP-2433-1 to obrazy, które są SCP-2433 zmienionym poprzez konwencjonalne oprogramowanie do edycji obrazów. Testy wykazały, że podstawowy efekt SCP-2433 utrzymuje się niezależnie od ilości zmian w stosunku do oryginalnego obrazu. Większość instancji SCP-2433-1 (52 instancje, lub 71% wszystkich obecnych instancji) są tylko oznaczonymi znakami wodnymi, zmienionymi pod względem wielkości lub przefiltrowanymi instancjami innych obiektów SCP-2433-1, jednakże, uważa się, że kilka zostało stworzonych w ten sam sposób co oryginalny SCP-2433.

Testy potwierdziły, że podczas oglądania, obrazy nie wywołują żadnych anomalnych efektów memetycznych. Podstawowy efekt anomalny manifestuje się, gdy obraz jest udostępniany, omawiany lub w inny sposób ludzie wchodzą z nim w interakcje online, tworząc wydarzenie SCP-2433-μ. Wyłączne oglądanie SCP-2433 lub instancji SCP-2433-1 nie wywołuje wydarzenia SCP-2433-μ. SCP-2433 i instancje SCP-2433-1 nie wykazują żadnych anomalnych cech po wydrukowaniu lub przejściu do trybu offline. "Interakcja" oznacza:

  • Wpływanie na zainteresowanie, bądź uczucia innych użytkowników, na przykład za pomocą "polubień" na portalach tj.: Facebook, Tumblr i Twitter;
  • Dzielenie się instancjami z innymi użytkownikami, poprzez drogę mailową lub retweeting na Twitterze;
  • Pobieranie i ponowne ładowanie;
  • Komentowanie postu dotyczącego instancji; odniesienie się do obrazu bez jego obecności na stronie internetowej nie wydaje się wywoływać zdarzenia SCP-2433-μ;

Gdy nastąpi manifestacja wydarzenia SCP-2433-μ, amerykańskie monety ćwierć dolarowe (desygnowane jako obiekt μ-A) materializują się w promieniu 50 metrów [m] dookoła senatora Sandersa. Żadna instancja μ-A, dotychczas, nie zmaterializowała się w stałej albo płynnej materii. Na podstawie materiału, wybitego roku, zadrapań, ogólnego zużycia, jak również śladowych ilości materiału biologicznego z odcisków palców pozostawionych na instancjach μ-A można wywnioskować, że pochodzenie monety jest różne za każdym razem, pochodzą prawdopodobnie z przypadkowych źródeł w całych Stanach Zjednoczonych za każdym razem, gdy występuje zdarzenie SCP-2433-μ.

Gdy zdarzenia SCP-2433-μ manifestują się z powodu oryginalnego SCP-2433, instancje μ-A materializują się w pobliżu senatora Sandersa i zazwyczaj na powierzchniach, takich jak blaty i szuflady biurka, i mogą znajdować się w zasięgu jego wzroku.1 Jednakże, stopień zmian w SCP-2433-1 zwiększa możliwy najdalszy punkt manifestacji i staje się mniej przewidywalny, gdy wzrasta Wskaźnik Podobieństwa Balkina (BRI).2

Bazowe BRI zostało zdefiniowane jako 0 dla oryginalnego SCP-2433 tylko w kontekście tego raportu i powiązanych badań. Przypuszcza się, że istnieje maksymalna wartość BRI, która wyzwoliłaby zdarzenia SCP-2433-μ; jednak testowanie jest niejednoznaczne dla maksymalnej wartości BRI3, przypuszcza się również, że pole manifestacji SCP-2433-μ zwiększa się wraz z wartością BRI instancji.

Obecnie, wydarzenia SCP-2433-μ manifestują się w tempie średnio 14 na każdą godzinę; przed wdrożeniem procedur przechowawczych oszacowano, że tempo manifestacji wynosiło średnio 90 na każdą godzinę. Ilość manifestacji wzrasta od 16:00 do 24:00 (EST), następnie stopniowo się zmniejsza. Liczba manifestacji często zwiększa się podczas dni wolnych.

Senator Sanders nie wykazał wiedzy, ani kontroli nad SCP-2433 i wydarzeniami SCP-2433-μ.

Dodatek 2433-A: Pochodzenie SCP-2433 nie było do końca znane do czasu nalotu na kwatery główne GoI-5869 dnia 16.11.2016 r. Nie odnaleziono żadnych PoI.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported