SCP-244
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-244

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jeżeli nie przeprowadza się na nim żadnych testów, SCP-244-1 musi być umieszczony w pomieszczeniu z niezależnym termostatem, który utrzymuje temperaturę nie niższą niż 38 [℃]. Pokój ten musi być także wyposażony w niezależny system wentylacyjny, umożliwiający stałą cyrkulację powietrza. SCP-244-1 będzie znajdował się na szali wagowej, przyłączonej do alarmu który uruchomiony zostanie w razie gwałtownej zmiany wagi SCP-244-1 z powodu nagłego usunięcia pokrywki lub przemieszczenia się SCP-244-1. Jeżeli alarm zostanie uruchomiony, SCP-244-1 należy natychmiast odzyskać, przykryć i ponownie umieścić na szali wagowej. Jeśli SCP-244-1 pozostanie nieprzykryty przez czas dłuższy niż cztery (4) godziny i uaktywni się, zanim możliwe będzie jego odzyskanie, należy zainicjować procedurę 244-2123-B.

Opis: SCP-244-1 to tunezyjski, gliniany słój, wykonany z ceramiki połączonej ze śladową ilością [USUNIĘTO] oraz udekorowany srebrnym filigranem. We wnętrzu SCP-244-1 panuje zawsze temperatura -37 [℃], a wilgotność oscyluje na 125%, bez względu na warunki zewnętrzne; osoby dotykające obiekt opisują go jako mroźny. Na SCP-244-1 składa się również pokrywka wykonana i stylizowana identycznie z samym słojem.

Kiedy z SCP-244-1 zdjęta zostaje pokrywka, z wnętrza obiektu zaczyna odchodzić skondensowana para wodna. Szybkość odchodzenia pary jest wzmożona, jeśli SCP-244-1 leży na ściance lub jest odwrócony spodem do góry. Para identyczna z lodową mgłą: posiada temperaturę -37 [℃] i 125% wilgotności w momencie opuszczania SCP-244-1. Po upływie określonego czasu, mgła rozprzestrzeni się na całe pomieszczenie, w którym znajduje się SCP-244-1, obniżając panującą w nim temperaturę i proporcjonalnie zwiększając wilgotność powietrza. Czas, jaki zajmuje SCP-244-1 wypełnienie mgłą danego pomieszczenia, zależy od jego rozmiaru, wilgotności powietrza oraz temperatury, jaka w nim panuje. Jeżeli SCP-244-1 jest pozostawiony bez pokrywki na zewnątrz budynku, z obiektu nadal odchodzić będzie para wodna obniżająca temperaturę otoczenia. Jednakże efekt ten może być wyraźnie przytłumiony albo wzmożony w zależności od tego, jaki wpływ na otoczenie będzie miało słońce, wiatr, lokalna topografia i/lub flora.

W każdy miejscu, którego temperatura oraz wilgotność powietrza została przez SCP-244-1 zmieniona do odpowiednio -37 [℃] oraz 125%, możliwe jest napotkanie SCP-244-2; prawdopodobieństwo owo wzrasta wraz z czasem zamglenia miejsca. SCP-244-2 to mobilny byt gazowy, widoczny jedynie jako skondensowana chmura szarej mgły. Nie rozpoznano jeszcze, czy obiekt wykorzystuje mgłę pochodzenia SCP-244-1 jako kamuflaż czy w rzeczywistości składa się na niego mgła. Obrazowanie termiczne wykazało, iż SCP-244-2 jest znacznie chłodniejszy niż otoczenie. Nie wiadomo, w jaki sposób SCP-244-2 jest w stanie się poruszać, aczkolwiek testy i obserwacje wykazały, iż SCP-244-2 zazwyczaj pozostaje w bezruchu, dopóki w pobliżu nie pojawi się źródło energii cieplnej. SCP-244-2 przyciąga każde źródło ciepła, a obiekt do takowego się zbliży, po czym go otoczy. Z powodu nadzwyczajnie zimnej temperatury SCP-244-2 wszystko, co wejdzie z nim w kontakt, zazwyczaj natychmiast zostaje zamrożone. W rezultacie tego wszystkie biologiczne źródła ciepła (w tym ludzie) zostają w ten sposób momentalnie uśmiercone, zaś urządzenia mechaniczne i elektroniczne — zlodowacone. SCP-244-2 wydaje się zwiększać swój rozmiar podczas "konsumpcji" energii cieplnej. W nadzwyczaj obszernie zamglonych miejscach pojawić może się wiele instancji SCP-244-2.

SCP-244-2 nie będzie usiłował konsumować źródeł energii cieplnej, których temperatura będzie równa lub wyższa niż 600 [℃], ponadto będzie aktywnie oddalał się od owych źródeł, jeżeli te znajdą się bliżej niego. Z tożsamego powodu SCP-244-2 może być łatwo przegoniony za pomocą płonącego drewna lub płonących oparów paliwowych. Zaobserwowano, iż SCP-244-2 rozprasza się szybko w razie wystawienia na oddziaływanie wysokich temperatur.

Historia: SCP-244-1 został odkryty w piwnicy niedawno porzuconej bazy militarnej, którą zajmowała Rebelia Chaosu. Odchodząca z obiektu para zamgliła cały poziom piwniczny, na którym manifestowały dwie instancje SCP-244-2. Pozyskania obiektu dokonał dr Morris przy asyście Mobilnej Formacji Operacyjnej Beta-62. Nie wiadomo, czy Rebelia Chaosu pozostawiła SCP-244-1 w piwnicy jako element taktyki dywersyjnej, czy też grupa sama poszukiwała obiektu.

Dodatek: Cokolwiek składa się na SCP-244-2, na pewno nie jest to normalna para wodna. W temperaturach, jakie wywołuje, zwyczajna woda osiągnęłaby stan stały, jak i większość gazów. Jednakże pozyskanie próbki SCP-244-2 okazało się trudne, jako że jest gazowa i zamraża większość urządzeń, które jej dotkną. Uważam, że może to mieć związek z [USUNIĘTO] w SCP-244-1, aczkolwiek badania tego minerału to kolejny magnes na problemy — dr Morris.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported