SCP-2450
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2450

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Osoby zakażone SCP-2450 mają być przetrzymywane na Zabezpieczonym Oddziale LAN-12, by zapobiec rozprzestrzenianiu i postępowi infekcji. Oryginalne źródło infekcji jest przechowywane w miejscu odkrycia w budynku zakamuflowanym jako elektryczna podstacja desygnowana jako Budynek 2450.

Budynek 2450 jest zamknięty oraz otoczony przez płot ze znakami ostrzegawczymi z napisami z rodzaju: "Ryzyko śmierci". Wokół budynku jest utrzymywany stały monitoring i każda osoba próbująca wtargnąć na jego teren musi być zatrzymana i przesłuchana. Wejście jest możliwe jedynie poprzez system dwudrzwiowy, który zawiera komorę izolacyjną, by zapobiec wejściu jakiemukolwiek małemu ssakowi do Budynku 2450. W żadnym wypadku jakikolwiek ssak oprócz dozwolonych obiektów testowych może opuścić Budynek 2450.

Członek personelu Fundacji ze szkoleniem z zakresu stomatologii musi monitorować wszystkie czasopisma stomatologiczne oraz źródła wiadomości, by znaleźć przypadki, które mogą sygnalizować rozprzestrzenienie SCP-2450.

Opis: SCP-2450 jest zaraźliwą chorobą, która wywołuje dotkliwą hiperdoncję w niespotykanych częściach ciała. Pierwotnym ogniskiem infekcji jest obszar przechowywany W Budynku 2450, była męska łazienka w stacji serwisowej firmy ████ zlokalizowanej na autostradzie M█ w ██████████, Wielka Brytania. Wektor, poprzez który ten obszar zaraża, jest nieznany. Haz-Stroje Poziomu-V okazały się nieskuteczne przy zapobieganiu infekcji. Choroba może oddziaływać na duży numer gatunków ssaków (aby uzyskać pełną listę wszystkich podatnych gatunków ssaków odkrytych do tej pory, zobacz Dokument-2450-Gatunki) łącznie z gryzoniami, psami oraz ludźmi; w przybliżeniu około 23% podmiotów narażonych na kontakt z obszarem zostało zakażone SCP-2450. Infekcja może również przejść do nowych żywicieli poprzez ugryzienia, które są w stanie pobrać krew z możliwością infekcji 12%.

Początkowe etapy infekcji skutkują w przypadkach hiperdoncji (wyrastania dodatkowych zebów) w rozmaitych otworach ciała pacjenta. Pierwsze dotknięte otwory to najczęściej usta z zębami wyrastającymi z dziąseł, podniebienia oraz wędziełka, ale po rozwinięciu choroby, wszystkie otwory ciała będą dotknięte. Rozmiar dorosłych zębów różni się, ale najczęściej jest proporcjonalny do rozmiaru otwarcia. Zęby SCP-2450 będą rosnąć w tempie mniej więcej dwanaście razy szybszym niż naturalnych zębów, wyrastając od zarodka do pełnej budowy typowo w okresie od 3 tygodni do 9 miesięcy, w zależności od rozmiaru. Zęby będą rosnąć w dalszych rzędach od początkowych miejsc podczas postępu choroby.

Ostatnie etapy infekcji SCP-2450 zaczną się, kiedy wszystkie naturalne otwory ciała będą miały wyrośnięty chociaż jeden pełny rząd zębów. Wtedy w obszarach ciała, które nie są otworami, ale tworzą kształt półzamknięty, takie jak oczy albo przestrzenie pomiędzy palcami, również zaczną wyrastać zęby. Dodatkowo, jakiekolwiek otwory utworzone w ciale przez zewnętrzne urazy, takie jak cięcia skóry, zaczną rozwijać zęby SCP-2450.

Wapień i inne minerały wymagane do porostu zębów są pobierane z naturalnych zapasów ciała i w konsekwencji wynikiem infekcji SCP-2450 może być osteoporoza i hipokalcemia. Zakażeni mogą być podtrzymywani przy życiu przez administrowanie wapniu oraz innych suplementów mineralnych. W takim wypadku będą produkować zęby bezterminowo.

Proces wyrastania zębów został opisany przez zakażonych jako bardzo bolesny i podobny do bólów wywoływanycch przez ząbkowanie, doświadczane przez dzieci oraz młodych dorosłych podczas rozwoju normalnych zębów. Zakażeni opisali silne pragnienie złagodzenia bólu poprzez gryzienie lub mielenie dodatkowych zębów a w przypadku zębów utworzonych w obszarach bez odpowiedniej muskularnej lub szkieletowej struktury do gryzienia, zakażeni będą próbować je pocierać i uderzać nimi w solidne obiekty
. Ta akcja ma być odradzana pacjentom , których postęp choroby jest bardzo daleko, gdyż to często prowadzi do dalszych uszkodzeń skóry i powstania nowych zębów. Właśnie z tego powodu możliwość zakażenia poprzez kontakt krew-ząb została odkryta podczas wywiadu z zakażonym SCP-2450.

Dodatek 2450-A — Okoliczności odkrycia: SCP-2450 zostało zindetyfikowane poprzez rutynowe przeszukiwanie medycznej literatury i zaklasyfikowaniu fenomenu SCP odrębnego od hiperdoncji dnia 19.02.2009. Polityka tuszowania informacji została zastosowana z powodzeniem a wzór ognisk został użyty do wyśledzenia ogniska infekcji w stacji serwisowej ████████. Następnie, kwarantanna i ostrożne eksperymentowanie ujawniło męską łazienke w Skrzydle B, z żadnym znanym anomalnym efektem od czasu otwarcia stacji serwisowej w 1983 roku, jako oryginalne ognisko infekcji. SCP-2450-1 (zobacz Dodatek 2450-C) został odkryty umieszczony za cysterną, podczas demontażu wyposażenia placówki.

Dodatek 2450-B — wydarzenia z 15.07.2008 r.:

Przesłuchania z oddziałami sprzątającymi i ochrony oraz przegląd nagrań z kamer bezpieczeństwa stacji wstępnie zindetyfikowały wczesny ranek 15.07.2008 roku jako moment, kiedy łazienka stała się ogniskiem infekcji SCP-2450.

Zapis z kamer bezpieczeństwa:

03:17 Trzech mężczyzn wchodzi do stacji serwisowej. Cała trójka nosi bluzy z kapturami na głowach. Jeden, oznaczony jako POI-2450-α, nosi ze sobą duży, wyglądający na pusty, plecak, a kolejny mężczyzna, oznaczony jako POI-2450-β, zielone narzędzie (możliwie SCP-2450-1), które przerzuca często z ręki do ręki. Trzeci mężczyzna jest oznaczony jako POI-2450-γ.

03:19 Mężczyźni zatrzymują się przed łazienką w Skrzydle B i zaczynają dyskusję.

03:22 Mężczyźni wchodzą do łazienki, ostatni z nich rozgląda się wokół przed zamknięciem drzwi.

<okres bez niezwykłej aktywyności pominięty>

05:59 2450-α i 2450-β opuszczają łazienkę. 2450-α wciąż nosi plecak, który tym razem wydaje się pełniejszy oraz cięższy.

06:00 Mężczyźni idą szybko do głównego wejścia, przed którymi 2450-β się zatrzymuje.

06:00 2450-β wkłada dłonie do górnej kieszeni w swojej bluzie, a następnie klepie kieszenie swoich spodni. 2450-β odwraca się do wnętrza stacji serwisowej.

06:01 2450-β zaczyna wchodzić z powrotem do wnętrza, ale 2450-α kładzie dłoń na jego ramieniu i go zatrzymuje. Para zaczyna ożywioną dyskusję.

06:03 2450-α i 2450-β idą do auta, później określony jako ukradziony, i odjeżdzają w kierunku południowym.

POI-2450-γ nie wychodzi z łazienki.

Sprzątacz pracujący dnia 15.07.2008 zgłosił, że pamięta iż, jedna z kabin toaletowych była zamknięta na nietypowo długi czas i wracając później, by tą kabinę posprzątać, odkrył dużą ilość białego żwiru zróżnicowanego rozmiaru (prawdopodobnie dentystyczna substancja) na podłodzie i pokrywie toaletowej.

Dodatek 2450-C — SCP-2450-1:

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2450-1 jest przechowywany w Oddziale Relikwiarnym 87B-6, schowek 12004.

Opis: SCP-2450-1 jest zieloną plastikową szczoteczką na zęby nieznanej marki oraz producenta.

Szczotkowanie zębów z SCP-2450-1 powoduje przyśpieszenia zużycia zębów w bardzo szybkim tempie – w przybliżeniu pięć minut szczotkowania jest wystarczające, by usunąć cały ząb trzonowy. Żadna inna tkanka nie jest uszkodzona przez czynność szczotkowania pomimo tego, że szczotka może być użyta do usunięcia całych korzeni zębów.

Wytłoczony tekst na tyle uchwytu brzmi: "Do stosowania jedynie poza jamą ustną".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported