SCP-246
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-246

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-246 ma być przechowywane w drewnianej skrzyni na terenie Ośrodka ██. Naukowcy chcący wykorzystać SCP-246 do eksperymentów, odpowiedzialni są za własną organizację pomieszczenia. SCP-246 nie należy wyjmować ze skrzyni, zwłaszcza do użytku rekreacyjnego.

Opis: SCP-246 jest projektorem filmów 16 mm. Po aktywacji, lampa projekcyjna SCP-246 zapala się, a szpule zaczynają się obracać. Gdy projektor jest skierowany na ekran lub inną białą powierzchnię, pojawia się film, mimo że film SCP-246 (zwany dalej SCP-246-01) nie przesuwa się przed lampą projekcyjną.

Podajnik do filmów został zaspawany, co uniemożliwia jakąkolwiek próbę załadowania drugiej szpuli SCP-246-01. Prośby o odcięcie lub wymianę podajnika zostały odrzucone z powodu możliwości nieumyślnego zniszczenia SCP-246. Badanie SCP-246-01 sugeruje, że jest ono puste w stanie nieaktywnym, choć użycie fotografii wysokoczułej wykazuje obrazy na filmie, kiedy SCP-246 jest w stanie aktywnym. Analiza tych obrazów jest w toku. Po wymianie na inną taśmę filmową 16 mm, SCP-246 kontynuuje działanie w sposób opisany poniżej. Po zmianie szpuli SCP-246 na inną niż SCP-246-01, użyta szpula wykazuje podobne właściwości do SCP-246-01. Analiza mikrospektrometru taśm, które stały się puste przez SCP-246-01, wykazała anomalne formy [ZMIENIONO]. Dalsza analiza przeprowadzana przez Naukowców Fundacji innych niż Dr ██████ nie jest dozwolona.

Bez względu na zawartość SCP-246-01 lub jej brak, po aktywacji SCP-246 prezentuje krótki film w stylu filmów edukacyjnych z lat 50. XX wieku.

Wydaje się, że SCP-246 ma ograniczony stopień świadomości, jako że kobiecie z klasy D przedstawił film zatytułowany „Oj, nie będziesz żyła długo!”. Wkrótce potem została poddana terminacji. Odbyło się to pod koniec miesiąca, zgodnie z procedurą. Introwertycznej osobie z klasy D ██████-██ (pomimo wcześniejszych wyroków skazujących za [ZMIENIONO]) ukazał „Trzy proste sposoby na usunięcie ████████.”. Film wyjaśniający budowę narzędzi oraz technik domowych sposobów na operacje chirurgiczne został później zniszczony, po próbie użycia szczoteczki jako narzędzia chirurgicznego. Tej nocy Dr ████████, zatrudniony jako chirurg przed tym jak Fundacja [USUNIĘTO], i który nadzorował ██████-██, usiłował podążać za radami filmu.

Znaleziono go martwego następnego dnia, tj. ██-██-████. Jego wnętrzności były rozrzucone na podłodze dookoła niego. Dalsze eksperymenty zaowocowały filmami o tytułach: „Układy trawienne stworzeń leśnych.”, „Trzy poręczne wskazówki dotyczące amputacji.” oraz „Jak poradzić sobie z całkowitym paraliżem?”, które obejmowały graficzne opisy ofiar powolnej, bolesnej śmierci głodowej, zanim te zostały znalezione przez ich krewnych. Wszyscy badani cierpieli na opisane schorzenia wkrótce po ekspozycji SCP-246.

Z tego powodu naukowcy zniechęcają do kierowania się wskazówkami SCP-246 oraz do zgłaszania wszystkich zachęt do aktywacji SCP-246 swojemu Nadzorcy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported