SCP-2472
ocena: +3+x
coupler.jpg

Zdjęcie SCP-2472 zrobione po pozyskaniu.

Identyfikator podmiotu: SCP-2472

Klasa podmiotu: Bezpieczne1

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2472 nie może być przechowywany w żadnym aktywnym Ośrodku Przechowawczym, ze względu na jego tendencję do zakłócania mechanizmów wykrywania anomalii i bezpieczeństwa obecnych w tego typu placówkach. SCP-2472 jest obecnie przechowywany w placówce pomocniczej Fundacji na wyspie Saint Simons w stanie Georgia.

Opis: SCP-2472 to standardowa metalowa złączka pneumatyczna o długości 35 mm, służąca do łączenia części węży na sprężone powietrze w maszynach. SCP-2472 może być z całą pewnością uznany za obiekt nieanomalny, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych testów, bez żadnych nietypowych właściwości w swoim zachowaniu, wyglądzie, percepcji, interakcji z innymi obiektami, czy jakichkolwiek innych czynników, dla których są zalecane testy przez Zaktualizowane Normy Anomalii Fundacji, Tom XXIV (2009).2

Pomimo tego, SCP-2472 stale jest rozpoznawany jako anomalia przez zautomatyzowane testy, mające na celu rozpoznanie obiektów paranormalnych. Umieszczenie SCP-2472 w fundacyjnej placówce wyposażonej w system Alarmów Czujników Rzeczywistości Scrantona zawsze będzie skutkować jego uruchomieniem, pomimo że w ponad 25 000 przeprowadzonych pomiarach SCP-2472 nie miał żadnego znaczącego wpływu na lokalny poziom rzeczywistości.

Analiza wyników eksperymentów z SCP-2472, w których nie wykazano żadnych anomalnych właściwości, przeprowadzona przez System Rozpoznawania Wzorców Binaha, aktywnie wykorzystywany przez Fundację, dała następujące rezultaty:

  • 99,9% pewności anomalnych właściwości
  • Prawdopodobnie Kategoria-Alef ("Największe Zmartwienie") (75,4% ±5% pewności)
  • Prawdopodobnie Keter (77,7% ±5% pewności)
  • Prawdopodobnie niemożliwy do zabezpieczenia (26,3% ±5% pewności)

podał również informacji o składzie i właściwościach fizycznych SCP-2472 zgodnych z tymi z eksperymentów.

Zewnętrzna weryfikacja nieanomalnych właściwości i zachowania SCP-2472 miała miejsce w podwójnie ślepych testach z udziałem ośmiu partnerskich uniwersytetów i instytucji oraz trzech traktatowych organizacji paranormalnych.

Zewnętrzna weryfikacja uruchomienia przez SCP-2472 automatycznych systemów wykrywania zjawisk paranormalnych została przeprowadzona z następującymi traktatowymi organizacjami paranormalnymi:

  • Oprogramowanie PatternSweep należące do Jednostki Nadzwyczajnych Incydentów Federalnego Biura Śledczego, opracowane we współpracy z National Security Agency, dało wynik anormalności SCP-2472 POZYTYWNY.
  • Komputer Globalnej Koalicji Okultystycznej, o kryptonimie Distant Thunder, sklasyfikował SCP-2472 jako LTE-Wysokie Prawdopodobieństwo.
  • Niezależny system wykrywania anomalii opracowywany przez rząd Szwajcarii sklasyfikował SCP-2472 jako Leuthari I/Mederich, co oznacza wysoką pewność anomalności.

Powód, dla którego automatyczne systemy identyfikacji anomalii nie potrafią poprawnie sklasyfikować SCP-2472 jest obecnie badany.

Dodatek: SCP-2472 został odkryty, gdy pudełko zawierające części węża na sprężone powietrze do myjek ciśnieniowych używanych do czyszczenia Ośrodka 48 został usunięty z obszaru wyposażonego w automatyczny system Alarmów Czujników Rzeczywistości Scrantona. Asystujący Badacz Declana Halla, który usunął z obszaru pudełko zawierające SCP-2472 oraz innych pracowników Ośrodka 48 przesłuchano, jednak nie udało się ostatecznie ustalić dokładnego momentu pojawienia się SCP-2472 placówce.

Potencjalna zmiana obecnej klasy podmiotu SCP-2472 jest obecnie przedmiotem dyskusji po zniknięciu Asystującego Badacza Declana Halla 11 stycznia ████ roku, który pozostawił po sobie notatkę najwyraźniej odnoszącą się do SCP-2472.3

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported