SCP-248
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-248

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-248 ma być trzymany w ognioodpornym sejfie w gabinecie Dr Mize, chyba, że jest bezpośrednio używany w celu przeprowadzania testów. Sejf posiada mechanizm otwierający sterowany klawiaturą. Wszelki personel o co najmniej 2 Poziomie Dostępu ma pełen dostęp do SCP-248, kod do sejfu to [ZMIENIONO].

Opis: SCP-248 jest mającą dwadzieścia pięć (25) stron książeczką z naklejkami, każda z napisem „110%” z małym wytłoczonym napisem „Fabryka” w prawym górnym rogu. Książeczka ma wymiary 7,5cm wysokości na 15cm szerokości. Każda strona SCP-248 zawiera dwie (2) naklejki, co w sumie dawałoby pięćdziesiąt (50), lecz okoliczności przed jego odkryciem pozostawiły jedynie czterdzieści dziewięć (49) naklejek.

SCP-248 został odkryty w małym domku w ████████, w stanie Georgia. Obiekt zwrócił uwagę Fundacji po tym jak jedna (1) naklejka została umieszczona na starym, połowicznie rozebranym traktorze w stodole rodziny, przez najmłodszego syna, Ronalda ████. Traktor stał się nagle zdolny do działania jakby był w pełni funkcjonalny, pomimo braku silnika i ramy. Agenci zabrali rodzinie SCP-248 oraz traktor w zamian za kupon na darmowe pestycydy dla farmy. Rodzina otrzymała standardowe amnestyki klasy A.

Dr Mize otrzymał SCP-248 po przetransportowaniu go do Ośrodka ██ i wyraził głębokie zainteresowanie jego domniemanym możliwościom. Traktor jest obecnie oznaczony SCP-248-1. Zobacz Dodatek 248-01 dla wyników testów SCP-248-1.
Testowanie zostało zatwierdzone przez Dr Mize. Zobacz Dodatek 248-2 oraz późniejsze dla wyników wstępnych testów.

Pozostałe naklejki w SCP-248: czterdzieści sześć (46).

Dodatek-248-01:
SCP-248-1 jest zardzewiałym traktorem John Deere z 1979. Większości silnika brakuje, najpewniej w skutek nigdy niedokończonej odbudowy. Brakuje również fragmentu ramy, w tylnej części, gdzie powinno znajdować się siedzenie kierowcy. Naklejka z SCP-248 jest umieszczona za lewym tylnym kołem. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce SCP-248-1 uruchamia się i działa jakby był w doskonałym stanie. Jest w stanie osiągnąć prędkość do 42km/h, nieznacznie większą niż typowy traktor tego modelu. Mimo, że traktor działa bez silnika, benzyna wciąż jest niezbędna do zachowania mocy. Zaleca się dodatkowe testy celem stwierdzenia, czy traktor będzie w stanie działać bez zbiornika paliwa.

Usunięcie zbiornika paliwa spowodowało całkowitą utratę funkcjonalności SCP-248-1. Całość SCP-248-1 ma być przechowywana w hangarze ██ Ośrodka ██ celem przyszłych testów dotyczących potrzeby dostarczenia paliwa, pomimo braku silnika, by wywołać ruch naprzód.

Dodatek-248-02:
Testowanie SCP-248 na komputerze marki ██████. Naklejka z SCP-248 została naklejona na płytę główną komputera, który został później uruchomiony. Szybkość działania komputera została znacznie zwiększona, jak zauważył Dr ███ █████████, właściciel komputera. Diagnostyka komputera wykazała, że pojemność dysku wzrosła z maksymalnych 250GB do 275GB, zgodnie z oczekiwaniami. RAM również osiągnął oczekiwane 110% wydajności. Jednakże, wnętrze również uległo podobnym rezultatom; radiator wchłaniał 10% więcej ciepła niż zwykle, a przewodność okablowania pozwalała prądowi przepływać o 10% płynniej niż najlepsze współczesne nadprzewodniki. Powód dlaczego okablowanie osiągnęło tak wysoki poziom bezoporowego przepływu w porównaniu z nieznacznie zwiększonymi możliwościami chłodzącymi radiatora, nie jest znany. Usunięcie zasilacza uczyniło komputer bezużytecznym, jak w przypadku Dodatku-248-1. Przyszłe badanie SCP-248 i źródeł energii zostało odnotowane celem przyszłych testów.

Komputer Dr ███ █████████ otrzymał oznaczenie SCP-248-2 i jest przechowywany w górnej szufladzie biurka Dr Mize. Szuflada jest otwierana przy użyciu klawiatury numerycznej, hasło do której to [ZMIENIONO].

Dr Mize wyraził prośbę, by przyszłe testy dotyczące elektroniki skupiły się, przynajmniej częściowo, na przejawach tego wysokiego przewodnictwa. Jakaś forma produkującej prąd turbiny lub elektrowni mogłaby potencjalnie zwiększyć produkcję energii tysiąckrotnie.

Dodatek-248-03:
Testowanie SCP-248 na materii organicznej. Naklejka z SCP-248 została umieszczona na przedramieniu członka personelu Klasy D, który preferował pracę z tym nieznanym mu obiektem SCP, niż transfer do Ośrodka 19 na służbę Keter. Początkowa reakcja na naklejkę nie przyniosła rezultatów. Podmiot nie otrzymał żadnego wzmocnienia zauważonego w poprzednich testach. Przez 60 minut po rozpoczęciu eksperymentu nic się nie zmieniło. Odzyskanie naklejki zostało zarządzone celem przetestowania właściwości przylepnych obiektu. Agent miał trudności z usunięciem naklejki, zaś podmiot wyraził odczuwanie niezwykle silnego bólu podczas próby oderwania jej. Po krótkiej rozmowie z Dr Mize, Agent █████ usunął naklejkę wraz z dużym kawałkiem skóry podmiotu. Badanie pod mikroskopem wykazało, że klej związał się z podmiotem podobnie jak taśma klejąca stosowana przez marynarkę łączy się z burtami okrętu podwodnego, aby wytrzymać olbrzymie ciśnienie Chemiczna analiza kleju wykazała, że klej nie różni się od tego używanego w produkcji zwykłej komercyjnej taśmy klejącej.

Kawałek skóry został oznaczony SCP-248-3 przez Dr Mize i jest obecnie przechowywany w zamkniętym próżniowo plastikowym pojemniku, znajdującym się w tym samym ognioodpornym sejfie co SCP-248, w biurze Dr Mize.

Dodatek-248-04:
Testowanie SCP-248 na SCP-248-1; próba usunięcia naklejki. Agent █████ został poproszony o usunięcie naklejki przy użyciu palców. Po kilku minutach nieudanych prób zdrapania jej, został wyposażony w narzędzia: pincetę, szczypce, scyzoryk, dłuto oraz nóż myśliwski nie miały efektu na naklejkę. Ten test, wraz z testem 248-03 potwierdził, że właściwości przylepne obiektu wykraczają poza nasze rozumienie.

Po nieudanych próbach usunięcia naklejki, umieszczono obok niej drugą, celem sprawdzenia, czy właściwości SCP-248 się „sumują”. Pierwsza próba rozwinięcia maksymalnej prędkości wykazała, że wynosi ona 84km/h, co faktycznie stanowi 220%. Jednakże, po 15-minutowym okresie, traktor wykazał poważne ślady rdzewienia. Po 36 minutach od umieszczenia drugiej naklejki, SCP-248-1 prawie całkowicie zmienił się w rdzę i utracił swoją formę. W tym momencie naklejki samoistnie odpadły od stosu rdzy i zostały zebrane przez Dr Mize celem dalszych testów.

Rezultaty pokazują, że klej wytworzył chemiczne wiązanie, podobnie jak to z materią organiczną i zerwał to wiązanie dopiero wtedy, gdy kompozycja materii do której był przyczepiony uległa zmianie. Należy odnotować, że na użytych naklejkach nie ma już kleju i nie da się przylepić ich do powierzchni. SCP-248-1 zneutralizowano.

- Jeśli ten obiekt był masowo produkowany, jak podejrzewa się w przypadku pozostałych obiektów SCP z „Fabryki”, mogliśmy potencjalnie odkryć żyłę złota! Jeśli sieć energetyczna może zostać poddana efektowi SCP-248 bez jego degeneracyjnego efektu, swobodny przepływ energii mógłby być możliwy przy temperaturze pokojowej! Rozpocznę osobiście prowadzić badania dotyczące „Fabryki” oraz jej miejsca pobytu, gdy tylko 05 wyrazi zgodę.
- Dr Mize.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported