SCP-2508
ocena: +2+x

TEN DOKUMENT NIE WYMAGA UPOWAŻNIENIA

Oraz jest wyjęty spod wszelkich procedur bezpieczeństwa z rozkazu O5-7


house1

SCP-2508.

Identyfikator podmiotu: SCP-2508

Klasa podmiotu: Brak

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z powodu swojej niecodziennej natury, próby zabezpieczenia SCP-2508 skupiają się na jego utrzymaniu, badaniu jego pochodzenia i znaczenia oraz podtrzymaniu jego zachowań.

Obecny mieszkaniec powinien dodać swoje imię do dziennika, wraz z jego ID Fundacji oraz zawodem. SCP-2508-1 musi być napełniany raz dziennie w południe oraz powinien być badany pod kątem pęknięć i przecieków raz w miesiącu, a naprawy dokonywane na bieżąco. Właz przed SCP-2508-2 powinien być zamykany podczas zlej pogody oraz przez całą zimę.

SCP-2508 powinien być utrzymywany w dobrym stanie, a archiwa uporządkowane. Warto zauważyć, że potrzebne towary takie jak jedzenie i leki są codziennie uzupełniane.

Dodatkowo, obecny mieszkaniec ma zapisywać wszelkie znaleziska mające związek z SCP-2508. Jest także zachęcany do uwieczniania wszelkich innych myśli, doświadczeń i/lub snów, które uzna za istotne. Zapisy te muszą być koniecznie zwięzłe. Niekompletne dane oraz fragmenty informacji są również akceptowalne, włącznie z jakąkolwiek wiedzą, która może się przydać przyszłym mieszkańcom.

Obecny mieszkaniec powinien dbać o swoje zdrowie psychiczne. Więcej informacji na ten temat znajduje się w badaniach. Zalaminowana, aktualna wersja tego dokumentu musi znajdować się na stole obok drzwi.

Opis: SCP-2508 jest wiejskim domem o nieznanej lokalizacji, a także otaczający go teren o powierzchni .53 km2. Dom ma dwa piętra, nie licząc piwnicy oraz strychu. Sposób, w jaki osoby odkrywają SCP-2508 jest zawsze przypadkowy, a poprzedni mieszkańcy napotkali dom pod różnymi adresami, w różnych miastach i państwach, w całkowicie różnych okolicznościach. Budowniczy SCP-2508 oraz pierwotni mieszkańcy (jeśli można założyć, że takowi istnieli) nie są obecnie znani.

Tylko jedna osoba może jednocześnie mieszkać w SCP-2508. Gdy wejdzie do obiektu, nie będzie w stanie go opuścić. Opuszczenie przestrzeni SCP-2508 z jednej strony skutkuje pojawieniem się z drugiej. Ta pętla, lub powtarzająca się przestrzeń, uniemożliwia ucieczkę z SCP-2508. W tym momencie czytelnik może już rozumieć skutki opisanych właściwości. Warto wyjaśnić, że z niemożnością ucieczki i brakiem jednoznacznej lokalizacji SCP-2508 łączy się brak możliwości wysyłania informacji do świata zewnętrznego. Za wyjątkiem nieprzewidzianych sytuacji, wszystkie materiały odnoszące się do SCP-2508, włącznie z tym dokumentem, są umieszczone wewnątrz SCP-2508.

W związku z tym, jeśli czytasz ten dokument, stajesz się obecnym mieszkańcem SCP-2508. Wszystkie twoje obowiązki wobec Fundacji i zewnętrznego świata są (nieoficjalnie) zniesione i unieważnione. Panująca aktualnie teoria zakłada, że Fundacja jako całość nie posiada żadnej wiedzy o tym miejscu. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zostały poddane rewizji przez Fundację, jest on zbiorem informacji utworzonym przez pojedynczych pracowników Fundacji, którzy żyli i zmarli zamknięci w SCP-2508.

Tutaj pojawiają się kolejne niewyjaśnione właściwości SCP-2508. Wszyscy odnotowani mieszkańcy byli pracownikami Fundacji o poziomie upoważnienia 1 lub wyższym. Przyczyna nie jest znana, ale badania (oparte na poziomach wody w SCP-2508-1, gdy zjawiają się nowi mieszkańcy) wskazują, że po śmierci mieszkaniec SCP-2508 zostaje zastąpiony przez kolejnego tego samego dnia. Zależnie od powodu śmierci twojego poprzednika, możesz mieć trochę do posprzątania1.

Dodatek: Dziennik w czytelni okazał się być najbardziej wydajnym sposobem katalogowania i gromadzenia badań dla przyszłych mieszkańców. Oprócz tego, w pewnym momencie dodana została sekcja "Różne"3 zawierająca przemyślenia więźniów tego obiektu. Możesz śmiało zapoznać się z zapisami swoich poprzedników. Poniżej podano przykład zapisu mającego na celu przygotowanie cię do twojego pobytu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported